The Integration of Feng Shui with Architectural Design ; Feng Shui Knowledge Center (Thailand)
  ฮวงจุ้ย วิทยาศาสตร์แห่งการบริหารพลังงานตามหลักสถาปัตยกรรมศาสตร์เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของมนุษย์
  อ.ตะวัน เลขะพัฒน์ โทร. 080-298-9998
 
 
 

หน้าแรก

ความรู้เรื่องฮวงจุ้ย

ข่าวสารจากทางสถาบัน

กรณีศึกษาจริง

“ฉลูทอง” 2564 จุดเริ่มต้นแห่งยุคทอง

มุ่งหามงคล หลีกเลี่ยงเคราะห์ภัย ปีหนูทอง 63

เสริมดีแก้ชง พิชิตดวงปีกุน 62

เปิดความลับฟ้าดิน ปีจอ 61

เจาะลึก ปีระกาไฟ 60

หาโอกาสผ่าวิกฤติ "ปีวอก" 59

รู้ทันฟ้ารับปี “มะแม” 58

ถอดรหัสฟ้ารับปีม้าไฟ 57

รู้ทันฮวงจุ้ยปีมะเส็ง 56 "ฝนยั่วไฟ"

• ฮวงจุ้ยดีรับปีมังกรคะนองน้ำ 55

• เสริมฮวงจุ้ยรับปี
กระต่ายตื่นทอง 54

ฮวงจุ้ยดีรับปีเสือดุ 53

ประวัติของศาสตร์ฮวงจุ้ย

วิทยาศาสตร์ของศาสตร์ฮวงจุ้ย

ฮวงจุ้ยกับชีวิตมนุษย์

สาส์นจาก อ.ตะวัน

ถอดรหัสทิศดีปี 52

หลักสูตรการอบรม

ขอบเขตการให้คำปรีกษา

ประวัติ อ.ตะวัน เลขะพัฒน์

ติดต่อ อ.ตะวัน เลขะพัฒน์

 
 

เจาะลึก ปีระกาไฟ 60

จัดบ้านดีรับปี “ระกา” 6029
สำหรับในปี พศ.2560 นี้การเริ่มปีใหม่ของชาวจีนหรือว่า “ตรุษจีน” ตรงกับวันที่ 28 มกราคม ซึ่งเป็นการนับปีใหม่ตามระบบจันทรคติหรือการดูรอบการโคจรของดวงจันทร์เมื่อเทียบกับโลกของเรา แต่ในการดูฮวงจุ้ยระบบวิชาการนั้นจะถือว่า วันขึ้นปีใหม่ที่แท้จริงของปีวอกนี้จะเริ่ม...

เสริมดีแก้ชง พิชิตดวงปีระกา 6029
สำหรับปีใหม่จีนทั้งในระบบจันทรคติ ที่จะเริ่มต้นในวันที่ 28 มกราคม พศ.2560 หรือ ในระบบวิชาการที่คำนวณตามระบบสุริยะคติ ที่จะเริ่มต้นในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พศ.2560 นี้ สิ่งที่เป็นธรรมเนียมของซินแสในวิชาดวงจีนและฮวงจุ้ย คือการบอกถึงความเป็นมงคล...

เปิดฟ้าผ่าวิกฤติปี “ระกาไฟ”29
สำหรับในปีระกาที่จะถึงนี้ ตามศาสตร์ฮวงจุ้ยในระบบวิชาการจะเริ่มเข้าสู่ปีใหม่ในคืนวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พศ.2560 เวลา 23:25 น. ซึ่งจะต่างจากตรุษจีนตามธรรมเนียมโบราณที่เริ่มปีใหม่ในวันเสาร์ที่ 28 มกราคม โดยทุกๆครั้งที่เข้าสู่ช่วงปลายปีวอกต่อต้นปีระกานั้น ถือเป็นช่วงสำคัญ..

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

   
   
   


 

 

 

 


Copyright©2007 by Master Tawan Lekhapat. All Rights Reserved.mastertawan@hotmail.com