The Integration of Feng Shui with Architectural Design ; Feng Shui Knowledge Center (Thailand)
  ฮวงจุ้ย วิทยาศาสตร์แห่งการบริหารพลังงานตามหลักสถาปัตยกรรมศาสตร์เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของมนุษย์
  อ.ตะวัน เลขะพัฒน์ โทร. 080-298-9998
 
 
 

หน้าแรก

ความรู้เรื่องฮวงจุ้ย

ข่าวสารจากทางสถาบัน

กรณีศึกษาจริง

“ฉลูทอง” 2564 จุดเริ่มต้นแห่งยุคทอง

มุ่งหามงคล หลีกเลี่ยงเคราะห์ภัย ปีหนูทอง 63

เสริมดีแก้ชง พิชิตดวงปีกุน 62

เปิดความลับฟ้าดิน ปีจอ 61

เจาะลึก ปีระกาไฟ 60

หาโอกาสผ่าวิกฤติ "ปีวอก" 59

รู้ทันฟ้ารับปี “มะแม” 58

ถอดรหัสฟ้ารับปีม้าไฟ 57

รู้ทันฮวงจุ้ยปีมะเส็ง 56 "ฝนยั่วไฟ"

• ฮวงจุ้ยดีรับปีมังกรคะนองน้ำ 55

• เสริมฮวงจุ้ยรับปี
กระต่ายตื่นทอง 54

• ฮวงจุ้ยดีรับปีเสือดุ 53

ประวัติของศาสตร์ฮวงจุ้ย

วิทยาศาสตร์ของศาสตร์ฮวงจุ้ย

ฮวงจุ้ยกับชีวิตมนุษย์

สาส์นจาก อ.ตะวัน

ถอดรหัสทิศดีปี 52

หลักสูตรการอบรม

ขอบเขตการให้คำปรีกษา

ประวัติ อ.ตะวัน เลขะพัฒน์

ติดต่อ อ.ตะวัน เลขะพัฒน์

 

 
 


ประวัติ อ.ตะวัน เลขะพัฒน์

2

อ.ตะวัน เลขะพัฒน์ จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และจบการศึกษาในระดับปริญญาโทจากภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และได้ศึกษาศาสตร์ทางด้านฮวงจุ้ยกับสถาบันค้นคว้าวิชาการฮวงจุ้ยแห่งประเทศไทย ของท่าน อ.มาศ เคหาสน์ธรรม รวมถึงติดตามท่าน อ.มาศ ในการออกให้คำปรึกษาจวบจนกระทั่งในปัจจุบัน จนมีความเข้าใจในแก่นของศาสตร์ฮวงจุ้ยในเชิงวิทยาศาสตร์อย่างถ่องแท้ และเมื่อทาง อ.มาศ ได้มีดำริในการขยายสาขาของสถาบันไปยังต่างจังหวัด อ.ตะวัน จึงได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแล “สถาบันค้นคว้าวิชาการฮวงจุ้ยแห่งประเทศไทย สาขาชลบุรี” โดยมีเป้าหมายให้มีการเผยแพร่ศาสตร์ที่มีคุณค่าของจีนที่มีอายุกว่า 4,000 ปี ให้กับผู้คนในรุ่นหลังต่อไป โดยสถาบันที่ชลบุรีนั้นได้เริ่มเปิดทำการตั้งแต่ วันที่ 22 ธันวาคม 2550 เป็นต้นมา

 

อ.ตะวัน เป็นผู้ที่ทุ่มเทในการศึกษา, ค้นคว้า และปฏิบัติงานอย่างจริงจัง สามารถสอบเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้ตั้งแต่อายุ 16 ปี และ ศึกษาจบปริญญาโทภายในอายุ 26 ปี นอกจากนี้ อ.ตะวัน ยังได้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์, สถาปัตยกรรม และ วัสดุก่อสร้าง มาตลอดระยะเวลาก่อนหน้านี้ ผนวกกับการที่ศึกษาในระดับปริญญาตรีจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มา จึงทำให้สามารถประยุกต์ศาสตร์ทางด้านฮวงจุ้ยซึ่งเป็นการเหนี่ยวนำและบริหารเอาพลังงานที่ดีของธรรมชาติเพื่อสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับมนุษย์ ร่วมกับการออกแบบเพื่อประโยชน์ใช้สอยและความสวยงามตามหลักสถาปัตยกรรมได้อย่างสมดุลย์

1

ประวัติการให้คำปรึกษาด้านศาสตร์ฮวงจุ้ยที่ผ่านมาของอ.ตะวัน

ที่ปรึกษาด้านการจัดฮวงจุ้ยเชิงวิทยาศาสตร์

 • ผู้บริหารระดับสูงของสถาบันการเงินชั้นนำ
 • ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทปิโตรเคมีชั้นนำ
 • ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทผลิตและส่งออกของเล่นไม้เด็กรายใหญ่ของโลก
 • บริษัทผลิตและส่งออกจิวเวลรี่รายใหญ่ของประเทศไทย
 • บริษัทนำเข้าและจัดจำหน่ายปิโตรเคมีรายใหญ่
 • บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ทั้งงานโครงการและจัดสำนักงาน
 • บริษัทนำเข้าและส่งออกรายใหญ่
 • บริษัทพัฒนาซอฟท์แวร์ และ ระบบสื่อสาร
 • ร้านค้าปลีกของธุรกิจขายตรงเครื่องสำอางชั้นนำ
 • พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
 • มหาวิทยาลัยรัฐบาลชั้นนำของประเทศไทย
 • บริษัทสถาปนิกทั้งในกรุงเทพฯ และ ชลบุรี
 • ธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า
 • ธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้าง
 • ธุรกิจไอศครีมในกรุงเทพฯ
 • ธุรกิจวัสดุก่อสร้างและส่งออกหลายแห่งในชลบุรี
 • ธุรกิจร้านค้าและจัดจำหน่ายหลายแห่งในชลบุรี
 • ธุรกิจพัฒนาที่ดินและอพาร์ทเมนต์ทั้งในกรุงเทพฯ และ ชลบุรี
 • ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ที่ตรัง
 • โรงพยาบาลเอกชนรายใหญ่ที่ตรัง
 • ร้านค้าหลายแห่งในพัทยาและชลบุรี
 • ที่ปรึกษาประจำฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และการตลาดสินเชื่อผู้บริโภค สายงานธุรกิจลูกค้าบุคคลและเครือข่ายบริการ ธนาคารกสิกรไทย www.homesmilesclub.com
 • ที่ปรึกษาประจำ www.homedd.com บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
 • ให้ความรู้ทางด้านฮวงจุ้ยในรายการโทรทัศน์ จับเงินชนทอง โมเดิร์นไนน์ ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลาประมาณ 9:15 น. โดยการสนับสนุนของ K Homes Smiles Club ธนาคารกสิกรไทย
 

 

 

 


Copyright©2007 by Master Tawan Lekhapat. All Rights Reserved.mastertawan@hotmail.com