The Integration of Feng Shui with Architectural Design ; Feng Shui Knowledge Center (Thailand)
  ฮวงจุ้ย วิทยาศาสตร์แห่งการบริหารพลังงานตามหลักสถาปัตยกรรมศาสตร์เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของมนุษย์
  อ.ตะวัน เลขะพัฒน์ โทร. 080-298-9998
 
 
 

หน้าแรก

ความรู้เรื่องฮวงจุ้ย

ข่าวสารจากทางสถาบัน

กรณีศึกษาจริง

“ฉลูทอง” 2564 จุดเริ่มต้นแห่งยุคทอง

มุ่งหามงคล หลีกเลี่ยงเคราะห์ภัย ปีหนูทอง 63

เสริมดีแก้ชง พิชิตดวงปีกุน 62

เปิดความลับฟ้าดิน ปีจอ 61

เจาะลึก ปีระกาไฟ 60

หาโอกาสผ่าวิกฤติ "ปีวอก" 59

รู้ทันฟ้ารับปี “มะแม” 58

ถอดรหัสฟ้ารับปีม้าไฟ 57

รู้ทันฮวงจุ้ยปีมะเส็ง 56 "ฝนยั่วไฟ"

• ฮวงจุ้ยดีรับปีมังกรคะนองน้ำ 55

• เสริมฮวงจุ้ยรับปี
กระต่ายตื่นทอง 54

ฮวงจุ้ยดีรับปีเสือดุ 53

ประวัติของศาสตร์ฮวงจุ้ย

วิทยาศาสตร์ของศาสตร์ฮวงจุ้ย

ฮวงจุ้ยกับชีวิตมนุษย์

สาส์นจาก อ.ตะวัน

ถอดรหัสทิศดีปี 52

หลักสูตรการอบรม

ขอบเขตการให้คำปรีกษา

ประวัติ อ.ตะวัน เลขะพัฒน์

ติดต่อ อ.ตะวัน เลขะพัฒน์

 
 


ฮวงจุ้ยกับชีวิตมนุษย์

หลายคนคงมีความสงสัยว่า ”ฮวงจุ้ย” นั้นมีผลกับชีวิตของมนุษย์เราอย่างไร เนื่องจาก ”ฮวงจุ้ย” นั้นถูกทำให้เป็นศาสตร์ที่งมงาย, ไม่น่าเชื่อถือ หรือแม้กระทั่งมองไปเป็นเรื่องของไสยศาสตร์ในหลายๆครั้ง แท้จริงแล้วศาสตร์ฮวงจุ้ยนั้นเป็นเรื่องของการคำนวณกระแสพลัง ”
ปราณชี่” (Qi) จากสิ่งแวดล้อมที่เข้ามาสะสมภายในแต่มุมของบ้านหรือที่พักอาศัยของเราว่าเป็นพลังที่ถูกยุคถูกสมัย สามารถนำพาความเจิญรุ่งเรืองมาสู่ผู้พักอาศัยในสถานที่นั้นๆได้ ซึ่งกระแสพลังเหล่านี้ก็คือพลังงานของกระแสแม่เหล็กโลกที่ห่อหุ้มโลกทั้งใบของเราไว้นั่นเอง สังเกตุได้ว่าไม่ว่าเราจะอยู่ส่วนไหนของโลกหากเรานำเข็มทิศมาวางไว้ ตัวเข็มต้องชี้ไปที่ทิศเหนืออยู่เสมอ ดังนั้นมนุษย์ทุกๆคนต้องอาศัยอยู่ภายใต้พลังงานของแม่เหล็กโลกตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งเวลาส่วนใหญ่ประมาณ 8-10 ชั่วโมงในหนึ่งวันนั้นเราทุกๆคนต้องอาศัยอยู่ที่บ้าน ดังนั้นเราทุกคนจะได้รับพลังงานที่สะสมในบ้านของเราอย่างแน่นอน ขึ้นอยู่กับว่าใครจะได้รับพลัง
ชนิดที่ดี เมื่อได้สะสมเข้าไปมากๆก็จะทำให้คิดอ่านอะไรได้ถูกยุคถูกสมัยเป็นที่มาของความเจริญรุ่งเรือง เช่นเดียวกันรูปแบบของพลังงานที่ดียังมีทั้งในเรื่องของสุขภาพที่ดี, ความสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัว, อำนาจชื่อเสียง ทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่มีที่มาที่ไปและต้องใช้สูตรการตำนวณทางด้านพลังงานชั้นสูง ส่วนใครที่ได้รับพลังงานชนิดที่ไม่ดีเข้าไป ก็จะเป็นที่มาของความเสื่อม ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องความคิดความอ่าน, โชคลาภ ไปจนถึงเรื่องสุขภาพและความสัมพันธ์ภายในครอบครัว 

4

ภาพจำลองแนวกระแสแม่เหล็กของโลก

3

ภาพจำลองกระแสแม่เหล็กของโลกในขณะที่โลกโคจร

ซึ่งในทางวิทยาศาสตร์นั้นได้ค้นพบว่าในตัวมนุษย์มีกระแสแม่เหล็กไฟฟ้าอ่อนๆอยู่ภายในร่างกายทุกคน เนื่องจากในเลือดของมนุษย์
ซึ่งมีน้ำหนักคิดเป็นประมาณ 1 ใน 12 ส่วนของน้ำหนักตัวของเรา มีธาตุเหล็กเป็นส่วนประกอบหลัก และพลังของแม่เหล็กโลกจะกระตุ้นให้ธาตุเหล็ก
ในเม็ดเลือดของเราเปลี่ยนสภาพเป็นแม่เหล็กอ่อนๆ มีลักษณะเป็นทั้งขั้วบวกและขั้วลบในตัว ถ้าเราได้รับพลังงานของกระแสเม่เหล็กโลกที่ดี
ประจุไฟฟ้าในเลือดของเราจะจัดเรียงอย่างเป็นระเบียบทำให้ระบบเลือดไหลเวียนได้ดี สามารถส่งสารอาหารและอ็อกซิเจนไปหล่อเลี้ยงเซลล์และ
อวัยวะต่างๆในร่างกายได้อย่างทั่วถึง รวมไปถึงการนำของเสียและคาร์บอนไดออกไซค์ออกจากร่าสงกายได้ดี จึงเป็นที่มาของสุขภาพที่ดี จิตใจที่ดี
และ ความเจริญรุ่งเรือง 

2

ภาพแสดงรูปร่างของเม็ดเลือดแดง

1

ภาพแสดงส่วนประกอบของเม็ดเลือดแดงว่ามีธาตุเหล็ก (Iron) ประกอบอยู่

 

หากเรารู้ว่าบ้านของเราทำมุมเท่าใดกับแนวกระแสแม่เหล็กโลกและรู้สูตรในการคำนวณการหมุนเวียนของพลังงานชี่ว่ามีพลังงานในชนิดใดเข้ามาในมุมไหน
ของบ้านเราทุกๆคนก็จะสามารถอยู่ในบ้านที่มี ”ฮวงจุ้ย” ที่ดีได้ ซึ่งเป็นที่มาของความเจริญรุ่งเรืองของทุกๆคนในครอบครัว
และหากเราสามารถศึกษาได้อย่างลึกซึ้งไปกว่านั้นให้สามารถรู้ได้ว่าเราเป็นคนที่มีพลังงานจากจักรวาลในชนิดใดประจุมาตอนที่เราเกิด
ธาตุสำคัญของเราคือธาตุใด หากเราสามารถจัด ”ฮวงจุ้ย” ให้สอดคล้องกับธาตุสำคัญของเราได้ ก็จะถือว่าเป็นศาสตร์ที่สมบูรณ์ของการจัด ”ฮวงจุ้ย”
ให้สัมพันธ์กับชีวิตมนุษย์ และยิ่งถ้าเราสามารถจัด "ฮวงจุ้ย” ให้สอดคล้องกับประโยชน์ใช้สอยตามหลัก ”สถาปัตยกรรม” ได้แล้ว จะนับได้ว่าเป็นความพิเศษในการประยุกต์เอาศาสตร์ที่มีการคิดค้นมากว่า 4,000 ปี ให้เข้ากับการใช้ชีวิต หรือ Life-Style ของเราในปัจจุบันได้อย่างสมดุลย์ 

 

 

 


Copyright©2007 by Master Tawan Lekhapat. All Rights Reserved.mastertawan@hotmail.com