The Integration of Feng Shui with Architectural Design ; Feng Shui Knowledge Center (Thailand)
  ฮวงจุ้ย วิทยาศาสตร์แห่งการบริหารพลังงานตามหลักสถาปัตยกรรมศาสตร์เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของมนุษย์
  อ.ตะวัน เลขะพัฒน์ โทร. 080-298-9998
 
 
 

หน้าแรก

ความรู้เรื่องฮวงจุ้ย

ข่าวสารจากทางสถาบัน

กรณีศึกษาจริง

“ฉลูทอง” 2564 จุดเริ่มต้นแห่งยุคทอง

มุ่งหามงคล หลีกเลี่ยงเคราะห์ภัย ปีหนูทอง 63

เสริมดีแก้ชง พิชิตดวงปีกุน 62

เปิดความลับฟ้าดิน ปีจอ 61

เจาะลึก ปีระกาไฟ 60

หาโอกาสผ่าวิกฤติ "ปีวอก" 59

รู้ทันฟ้ารับปี “มะแม” 58

ถอดรหัสฟ้ารับปีม้าไฟ 57

รู้ทันฮวงจุ้ยปีมะเส็ง 56 "ฝนยั่วไฟ"

• ฮวงจุ้ยดีรับปีมังกรคะนองน้ำ 55

• เสริมฮวงจุ้ยรับปี
กระต่ายตื่นทอง 54

ฮวงจุ้ยดีรับปีเสือดุ 53

ประวัติของศาสตร์ฮวงจุ้ย

วิทยาศาสตร์ของศาสตร์ฮวงจุ้ย

ฮวงจุ้ยกับชีวิตมนุษย์

สาส์นจาก อ.ตะวัน

ถอดรหัสทิศดีปี 52

หลักสูตรการอบรม

ขอบเขตการให้คำปรีกษา

ประวัติ อ.ตะวัน เลขะพัฒน์

ติดต่อ อ.ตะวัน เลขะพัฒน์

 
 

“ฉลูทอง” 2564 จุดเริ่มต้นแห่งยุคทอง

ใครชงใครดีในปี “ฉลูทอง” 2564 29
สำหรับในปีฉลูรอบนี้เป็นรอบพลังของ “ฉลูทอง” เป็นพลังที่ผสมผสานทั้งความหนักแน่นมั่นคง และฉับไวรวดเร็ว ดังนั้นหากใครได้รับผลดีจากปีฉลูนี้ก็จะรับผลดีนั้นไปอย่างเต็มที่ ในทางกลับกันหากใครรับผลเสียจากปีนี้ก็ต้องคอยระวังว่าผลเสียนั้นจะรุนแรงได้เช่นเดียวกัน...

“ฉลูทอง” 2564 จุดเริ่มต้นแห่งยุคทอง 29
โดยในปีฉลูรอบนี้จะเป็นปีที่มีพลังของ “ธาตุดิน” แฝง “ธาตุทอง” และ “ธาตุน้ำ” และมีราศีบนเป็นพลัง “ธาตุทอง” เข้ามาเสริมอีกด้วย ดังนั้นต้องถือได้ว่าหากมองตามศาสตร์ของฮวงจุ้ยแล้ว เป็นปีที่มีพลังของ “ธาตุทอง” ที่สมบูรณ์ทรงพลัง และมีพลังของ “ธาตุดิน” และ “ธาตุน้ำ” ที่โดดเด่นรองลงมา...

 


 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

   
   
   


 

 

 

 


Copyright©2007 by Master Tawan Lekhapat. All Rights Reserved.mastertawan@hotmail.com