The Integration of Feng Shui with Architectural Design ; Feng Shui Knowledge Center (Thailand)
  ฮวงจุ้ย วิทยาศาสตร์แห่งการบริหารพลังงานตามหลักสถาปัตยกรรมศาสตร์เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของมนุษย์
  อ.ตะวัน เลขะพัฒน์ โทร. 080-298-9998
 
 
 

หน้าแรก

ความรู้เรื่องฮวงจุ้ย

ข่าวสารจากทางสถาบัน

กรณีศึกษาจริง

“ฉลูทอง” 2564 จุดเริ่มต้นแห่งยุคทอง

มุ่งหามงคล หลีกเลี่ยงเคราะห์ภัย ปีหนูทอง 63

เสริมดีแก้ชง พิชิตดวงปีกุน 62

เปิดความลับฟ้าดิน ปีจอ 61

เจาะลึก ปีระกาไฟ 60

หาโอกาสผ่าวิกฤติ "ปีวอก" 59

รู้ทันฟ้ารับปี “มะแม” 58

ถอดรหัสฟ้ารับปีม้าไฟ 57

รู้ทันฮวงจุ้ยปีมะเส็ง 56 "ฝนยั่วไฟ"

• ฮวงจุ้ยดีรับปีมังกรคะนองน้ำ 55

• เสริมฮวงจุ้ยรับปี
กระต่ายตื่นทอง 54

ฮวงจุ้ยดีรับปีเสือดุ 53

ประวัติของศาสตร์ฮวงจุ้ย

วิทยาศาสตร์ของศาสตร์ฮวงจุ้ย

ฮวงจุ้ยกับชีวิตมนุษย์

สาส์นจาก อ.ตะวัน

ถอดรหัสทิศดีปี 52

หลักสูตรการอบรม

ขอบเขตการให้คำปรีกษา

ประวัติ อ.ตะวัน เลขะพัฒน์

ติดต่อ อ.ตะวัน เลขะพัฒน์

 
 

หาโอกาสผ่าวิกฤติ "ปีวอก" 59

หาโอกาสจากวิกฤติ ในปีวอก 59 ปีที่ “ทอง” ยั่ว “ไฟ”29
ในปี พศ. 2559 หรือปีวอกนี้ ถือเป็นหนึ่งในปีที่จะต้องคอยจับตามองเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์ต่างๆอยู่ตลอดเวลา เพราะในปีวอกนี้ ตามศาสตร์ฮวงจุ้ยระบบวิชาการถือว่าเป็นปี “วอกไฟ”

ผ่าชะตาฟ้ารับปี “วอก” 5929
ในช่วงใกล้ “ตรุษจีน” นี้สิ่งที่เราให้ความสำคัญกันมากอย่างหนึ่งก็คือ “พลังฟ้า” ของปี “วอก” หรือปีลิงที่จะถึงนี้ จะเข้ามาช่วยสนับสนุนส่งเสริมหรือกลับเข้ามาบั่นทอนตัวของเราอย่างไร ...

เสริมทิศดี ลดทิศร้ายปี “วอก” 5929
สำหรับในปี พศ.2559 นี้การเริ่มปีใหม่ของชาวจีนหรือว่า “ตรุษจีน” ตรงกับวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นการนับปีใหม่ตามระบบจันทรคติหรือการดูรอบการโคจรของดวงจันทร์เมื่อเทียบกับโลกของเรา...

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

   
   
   


 

 

 

 


Copyright©2007 by Master Tawan Lekhapat. All Rights Reserved.mastertawan@hotmail.com