The Integration of Feng Shui with Architectural Design ; Feng Shui Knowledge Center (Thailand)
  ฮวงจุ้ย วิทยาศาสตร์แห่งการบริหารพลังงานตามหลักสถาปัตยกรรมศาสตร์เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของมนุษย์
  อ.ตะวัน เลขะพัฒน์ โทร. 080-298-9998
 
 
 

หน้าแรก

ความรู้เรื่องฮวงจุ้ย

ข่าวสารจากทางสถาบัน

กรณีศึกษาจริง

“ฉลูทอง” 2564 จุดเริ่มต้นแห่งยุคทอง

มุ่งหามงคล หลีกเลี่ยงเคราะห์ภัย ปีหนูทอง 63

เสริมดีแก้ชง พิชิตดวงปีกุน 62

เปิดความลับฟ้าดิน ปีจอ 61

เจาะลึก ปีระกาไฟ 60

หาโอกาสผ่าวิกฤติ "ปีวอก" 59

รู้ทันฟ้ารับปี “มะแม” 58

ถอดรหัสฟ้ารับปีม้าไฟ 57

รู้ทันฮวงจุ้ยปีมะเส็ง 56 "ฝนยั่วไฟ"

• ฮวงจุ้ยดีรับปีมังกรคะนองน้ำ 55

• เสริมฮวงจุ้ยรับปี
กระต่ายตื่นทอง 54

ฮวงจุ้ยดีรับปีเสือดุ 53

ประวัติของศาสตร์ฮวงจุ้ย

วิทยาศาสตร์ของศาสตร์ฮวงจุ้ย

ฮวงจุ้ยกับชีวิตมนุษย์

สาส์นจาก อ.ตะวัน

ถอดรหัสทิศดีปี 52

หลักสูตรการอบรม

ขอบเขตการให้คำปรีกษา

ประวัติ อ.ตะวัน เลขะพัฒน์

ติดต่อ อ.ตะวัน เลขะพัฒน์

 
 

เปิดความลับฟ้าดิน ปีจอ 61

เสริมทิศดี ลดทิศร้าย “ปีจอ” 6129
สำหรับในปี พศ.2561 นี้การเริ่มปีใหม่ของชาวจีนหรือว่า “ตรุษจีน” ตรงกับวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นการนับปีใหม่ตามระบบจันทรคติหรือการดูรอบการโคจรของดวงจันทร์เมื่อเทียบกับโลกของเรา แต่ในการดูฮวงจุ้ยระบบวิชาการนั้นจะถือว่า วันขึ้นปีใหม่ที่แท้จริงของปีจอนี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์

ถอดรหัสปีจอ 2561 ปีแห่งความเปลี่ยนแปลงไม่คาดฝัน29
สำหรับในปีนักษัตรจีนในปีใหม่นี้จะเข้าสู่ “ปีจอธาตุดิน”(戊戌) มีการดูวันขึ้นปีใหม่เป็น 3 กรณี โดยการดูตามฮวงจุ้ยในระบบวิชาการที่ใช้ปฏิทินระบบสุริยะคติ จะเริ่มปีจอในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 แตกต่างจากการดูปีใหม่ในระบบชาวบ้านที่ใช้ปฏิทินในระบบจันทรคติ (หรือดูวันชิวอิก)...

เสริมดีแก้ชงรับดวงปีจอ 2561 ปีแห่งดินระเบิด29
สำหรับในปีจอที่จะถึงนี้ หากนับตามตรุษจีนในธรรมเนียมโบราณจะเริ่มในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 หรือ หากนับตามการขึ้นปีใหม่ในศาสตร์ฮวงจุ้ยระบบวิชาการ จะเริ่มในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 หรือแม้กระทั่งตามตำราโบราณก็มีการนับการขึ้นปีใหม่ในสารท “ขนมบัวลอย”...

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

   
   
   


 

 

 

 


Copyright©2007 by Master Tawan Lekhapat. All Rights Reserved.mastertawan@hotmail.com