The Integration of Feng Shui with Architectural Design ; Feng Shui Knowledge Center (Thailand)
  ฮวงจุ้ย วิทยาศาสตร์แห่งการบริหารพลังงานตามหลักสถาปัตยกรรมศาสตร์เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของมนุษย์
  อ.ตะวัน เลขะพัฒน์ โทร. 080-298-9998
 
 
 

หน้าแรก

ความรู้เรื่องฮวงจุ้ย

ข่าวสารจากทางสถาบัน

กรณีศึกษาจริง

“ฉลูทอง” 2564 จุดเริ่มต้นแห่งยุคทอง

มุ่งหามงคล หลีกเลี่ยงเคราะห์ภัย ปีหนูทอง 63

เสริมดีแก้ชง พิชิตดวงปีกุน 62

เปิดความลับฟ้าดิน ปีจอ 61

เจาะลึก ปีระกาไฟ 60

หาโอกาสผ่าวิกฤติ "ปีวอก" 59

รู้ทันฟ้ารับปี “มะแม” 58

ถอดรหัสฟ้ารับปีม้าไฟ 57

รู้ทันฮวงจุ้ยปีมะเส็ง 56 "ฝนยั่วไฟ"

• ฮวงจุ้ยดีรับปีมังกรคะนองน้ำ 55

• เสริมฮวงจุ้ยรับปี
กระต่ายตื่นทอง 54

ฮวงจุ้ยดีรับปีเสือดุ 53

ประวัติของศาสตร์ฮวงจุ้ย

วิทยาศาสตร์ของศาสตร์ฮวงจุ้ย

ฮวงจุ้ยกับชีวิตมนุษย์

สาส์นจาก อ.ตะวัน

ถอดรหัสทิศดีปี 52

หลักสูตรการอบรม

ขอบเขตการให้คำปรีกษา

ประวัติ อ.ตะวัน เลขะพัฒน์

ติดต่อ อ.ตะวัน เลขะพัฒน์

 
 

 

เคล็ดลับฮวงจุ้ยกระตุ้นยอดขายบ้านโครงการ

เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2553 ที่ผ่านมา อ.ตะวัน เลขะพัฒน์ ได้มีโอกาสได้ไปปรับแต่งฮวงจุ้ย
ให้กับโครงการบ้านใหม่ เทพารักษ์ ของแลนด์แอนด์เฮ้าส์ โดยโครงการดังกล่าวนั้นถือว่า
อยู่ในทำเลที่ตั้งที่ดีมาก คืออยู่ติดกับถนนเทพารักษ์โดยตรง อย่างไรก็ตามจากการที่
รูปทรงที่ดินของโครงการนั้นมีลักษณะทางเข้าที่ค่อนข้างยาวและ แคบจึงทำให้ไม่สามารถ
ที่จะใช้ประโยชน์จาก “กระแสมังกรถนน” ของเส้นเทพารักษ์ได้เท่าที่ควร ทางผู้บริหาร
ของแลนด์แอนด์เฮ้าส์จึงเล็งเห็นว่าการใช้ฮวงจุ้ยนั้นสามารถจะเป็นเครื่องมือในการกระตุ้น
ยอดขายของโครงการบ้านใหม่ได้ตัวโครงการนั้นอยู่
ในทำเลที่ดีมากคือ
ติดกับถนนเทพารักษ์
โดยตรง แต่เนื่องจาก
ทางเข้านั้นยาวและ
แคบเลยทำให้รับพลัง
ไม่ได้มาก

 

และเมื่อ อ.ตะวัน ได้ไปประเมินที่โครงการจริงๆ ก็ได้พบว่าลักษณะโดยรวมของโครงการ
นั้นมีฮวงจุ้ยที่ดี แต่การจัดวางของโครงการในบางจุดนั้นเองที่ยังไม่สามารถดึงกระแสพลัง
จากภายนอก เพื่อมากักเก็บให้อยู่ในโครงการได้ โดย “อ.ตะวัน ได้ประเมินแล้วพบ
ว่าแท้จริงแล้วโครงการเองก็ยังตั้งอยู่ในองศาทิศทางที่ดีด้วย ดังนั้นหากสามารถ
ปรับชัยภูมิให้เหมาะสม ร่วมกับการใช้ฤกษ์ยามที่ดี ย่อมสามารถ พลิกให้โครงการ
นั้นเจริญรุ่งเรืองได้เป็นอย่างมาก”
โดยจุดที่น่าสนใจจุดหนึ่งคือการปรับในส่วนของ
ทางเข้าโครงการที่ อ.ตะวัน ได้ให้ความใส่ใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากถือ เป็นจุดแรกที่จะมี
การดึงเอากระแสพลังจากถนนเทพารักษ์มาใช้ แต่การออกแบบในตอนต้นนั้นยัง ไม่สามารถ
ดึงเอากระแสพลังมาใช้ได้เท่าที่ควร

 


การจัดวางของทางเข้าโครงการเดิมที่ยังบริหารจัดการพาพลังจากทิศทางที่ดีให้เข้ามาได้ยังไม่ทั่วถึง

เช่นเดียวกับถนนจากหน้าโครงการนั้นเองก็ยังจำเป็นต้องได้รับการวางชัยภูมิและทิศทาง
ฮวงจุ้ยในแบบพิเศษ เพื่อที่จะช่วยในการพาพลังงานที่ดีให้หลากไปยังสำนักงานขายที่อยู่
ลึกเข้าไปภายในโครงการให้ได้ เพราะหากไม่สามารถนำพากระแสพลังให้เข้าไปหล่อ
เลี้ยงภายในโครงการได้ก็จะยังไม่ถือว่าการปรับแก้ฮวงจุ้ยในครั้งนี้ประสบผลสำเร็จได้
เช่นเดียวกัน โดย อ.ตะวัน ก็ได้ประเมินร่วมไปกับส่วนของสำนักงานขายไปด้วย เพราะ
รูปแบบเดิมนั้นก็ยังเป็นลักษณะที่ยังไม่สามารถพากระแสพลังที่ดีจากโครงการให้เข้า
ไปหล่อเลี้ยงได้เช่นเดียวกัน ซึ่งการปรับแก้นี้ก็ต้องใช้การวิเคราะห์ที่ละเอียดลึกซึ้งเพราะ
ต้องให้กระทบกับภาพรวมของสภาพแวดล้อมโครงการให้น้อยที่สุด เพื่อยังคงรักษา
ความสวยงามในเรื่องของทัศนียภาพไว้ ซึ่งถือว่าเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่สำคัญในการ
จัดฮวงจุ้ยในชั้นสูง

 ถนนในโครงการก่อนที่จะได้รับการปรับฮวงจุ้ยเพื่อ
พากระแสพลังดีจากถนนเทพารักษ์ให้หลากเข้ามาได้สำนักงานขายเดิมที่หันสู่องศาทิศทางที่ดีแต่ชัยภูมิ
นั้นยังไม่ได้รับการเจียระไนตามศาสตร์ฮวงจุ้ย


 


ตำแหน่งน้ำสองจุดด้านหน้าที่
อ.ตะวัน ใช้ทั้งหลักการฮวงจุ้ยใน
ชั้นสูงทั้ง ศาสตร์ด้านองศาทิศทาง
และชัยภูมิ ร่วมกับฤกษ์ยามที่เป็น
ที่เป็นมงคลในการปรับปรุงฮวงจุ้ย
เพื่อดึงเอาพลังงานจากถนนเทพารักษ์การวางตำแหน่งและรูปแบบป้าย
ของโครงการที่ผสานเข้ากับการ
วางตำแหน่งของน้ำ เพื่อช่วยใน
การดึงเอากระแสพลังดีให้เข้า
โครงการให้มากที่สุด

 

นอกจากนี้ อ.ตะวัน ยังได้จัดปรับฮวงจุ้ยของถนนภายในโครงการเพื่อดึงเอา
กระแสพลังดีพาให้เข้าไปถึงส่วนของสำนักงานขายซึ่งในก่อนหน้านี้ยังไม่
สามารถดึงเอาศักยภาพด้านฮวงจุ้ยของทำเลที่ดินโครงการมาได้เต็มที่นัก
โดยใช้ทั้งการตั้งน้ำในทิศทางที่เป็นมงคลร่วมไปกับการจัดปรับส่วนของ
สำนักงานขายพร้อมๆกัน ซึ่งหากพาพลังงานจากทิศทางที่ดีเข้ามาได้
ก็ย่อมทำให้ผู้บริหารและทีมงานสามารถนำพลังที่ดีไปใช้ในการพัฒนา
โครงการได้
อ.ตะวัน เลือกตำแหน่งการตั้งน้ำ เพื่อส่งกระแสพลังเข้าไปในโครงการ
โดยเฉพาะในส่วนของสำนักงานขาย
และได้ให้คำแนะนำในการ ปรับ
ฮวงจุ้ยส่วนของสำนักงานขายให้รับกระแสพลังดังกล่าวให้ได้มากที่สุดด้วย

 ปัจจุบันโครงการบ้านใหม่ เทพารักษ์ นั้นสามารถขายได้เกือบหมดทุกหลัง
แล้วภายในเวลาหลังจากที่เปิดโครงการได้ไม่นานเท่าไร ซึ่งก็ต้องยอมรับ
ว่าฮวงจุ้ยนั้นเป็นหนึ่งเครื่องมือซึ่งเป็นเคล็ดลับของความสำเร็จของบ้าน
โครงการ อย่างไรก็ตามคุณภาพของสินค้าและบริการ ศักยภาพของทำเล
รวมไปถึงวิศัยทัศน์และความขยันขันแข็งของผู้บริหารและทีมงานเองก็ยัง
ต้องเป็นตัวตั้งต้นที่สำคัญอยู่เช่นเดียวกันครับ
หน้าแรกฮวงจุ้ย

 

 

 

 


Copyright©2007 by Master Tawan Lekhapat. All Rights Reserved.mastertawan@hotmail.com