The Integration of Feng Shui with Architectural Design ; Feng Shui Knowledge Center (Thailand)
  ฮวงจุ้ย วิทยาศาสตร์แห่งการบริหารพลังงานตามหลักสถาปัตยกรรมศาสตร์เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของมนุษย์
  อ.ตะวัน เลขะพัฒน์ โทร. 080-298-9998
 
 
 

หน้าแรก

ความรู้เรื่องฮวงจุ้ย

ข่าวสารจากทางสถาบัน

กรณีศึกษาจริง

“ฉลูทอง” 2564 จุดเริ่มต้นแห่งยุคทอง

มุ่งหามงคล หลีกเลี่ยงเคราะห์ภัย ปีหนูทอง 63

เสริมดีแก้ชง พิชิตดวงปีกุน 62

เปิดความลับฟ้าดิน ปีจอ 61

เจาะลึก ปีระกาไฟ 60

หาโอกาสผ่าวิกฤติ "ปีวอก" 59

รู้ทันฟ้ารับปี “มะแม” 58

ถอดรหัสฟ้ารับปีม้าไฟ 57

รู้ทันฮวงจุ้ยปีมะเส็ง 56 "ฝนยั่วไฟ"

• ฮวงจุ้ยดีรับปีมังกรคะนองน้ำ 55

• เสริมฮวงจุ้ยรับปี
กระต่ายตื่นทอง 54

ฮวงจุ้ยดีรับปีเสือดุ 53

ประวัติของศาสตร์ฮวงจุ้ย

วิทยาศาสตร์ของศาสตร์ฮวงจุ้ย

ฮวงจุ้ยกับชีวิตมนุษย์

สาส์นจาก อ.ตะวัน

ถอดรหัสทิศดีปี 52

หลักสูตรการอบรม

ขอบเขตการให้คำปรีกษา

ประวัติ อ.ตะวัน เลขะพัฒน์

ติดต่อ อ.ตะวัน เลขะพัฒน์

 
 

 

วางฮวงจุ้ยโรงงาน เพิ่มพลังการทำธุรกิจ

หลายๆครั้งการจัดปรับฮวงจุ้ยมุ่งเน้นไปที่ บ้าน ร้านค้า อาคารสำนักงาน โดยบ่อยครั้งเราอาจคิดไม่ถึงว่า “โรงงาน” เองก็ถือว่าเป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งที่หากมีฮวงจุ้ยที่ดี ช่วยเสริมลักษณะของการดำเนินธุรกิจและเสริมรูปดวงของเจ้าของหรือผู้บริหารแล้ว ก็จะช่วยเพิ่มความเป็นมงคลและสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับท่านได้ไม่แพ้การจัดปรับฮวงจุ้ยของบ้าน ร้านค้า หรือแม้กระทั่งสำนักงาน เพราะหากโรงงานสามารถจะผลิตได้ราบรื่น ของเสียน้อย การจัดส่งทำได้ตรงเวลาไม่ผิดพลาด ก็ต้องถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของรากฐานที่ดีของธุรกิจได้เช่นเดียวกัน

สินค้าที่หลากหลายของ บริษัทไพบูลย์โปรดักส์ ผู้ผลิตสินค้าขนมอบกรอบรายใหญ่ของประเทศไทย

อ.ตะวัน เลขะพัฒน์ ได้มีโอกาสเข้าไปจัดปรับฮวงจุ้ยให้กับ บริษัทไพบูลย์ โปรดักส์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายขนมอบกรอบรายใหญ่ของประเทศไทย ตั้งแต่โรงงานเดิมที่ย่านอ้อมน้อย จนกระทั่งธุรกิจเติบโตต้องขยายกำลังการผลิตไปสู่โรงงานใหม่ย่านนครชัยศรี ทางเจ้าของจึงได้เริ่มการวางฮวงจุ้ยของโรงงานใหม่ตั้งแต่ช่วงเริ่มซื้อที่ดิน และเริ่มออกแบบวางแปลนของโรงงานโดยรวม ที่ดินเดิมนั้นภาพรวมถือว่ามีศักยภาพที่ดี เพราะนครชัยศรีเองนั้นก็ถือว่าเป็นอำเภอหนึ่งที่เจริญของจังหวัดนครปฐม แต่คูน้ำที่ผ่านด้านหน้าที่ดินนั้นมีสภาพไม่สวยงาม หากต้องการจะทำธุรกิจที่กระจายสินค้าไปทางไกลทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค ชัยภูมิของ “น้ำ” นั้นถือว่าสำคัญมาก ต้องมีคุณภาพที่ดี เงื่อนไขแรกที่ อ.ตะวัน ได้แนะนำกับทางเจ้าของไปคือต้องขุดรอกคูคลองที่ผ่านหน้าที่ให้สะอาด และกระตุ้นพลังโดยการใช้กังหันหรือน้ำพุ
สภาพด้านหน้าของที่ดิน ที่มีคลองผ่านด้านหน้าที่ แต่น้ำนั้นยังดูไม่สะอาดไม่สวยงาม ถือเป็นฮวงจุ้ยที่ไม่ดี

การวางฮวงจุ้ย Master Layout ของโครงการนั้นถูกจัดวางมาตั้งแต่ในช่วงการออกแบบ

ส่วนการวาง Master Layout หรือแปลนโดยรวมของอาคารนั้น อ.ตะวัน ได้แนะนำ “องศาโชคลาภ” ให้กับทั้งการวางอาคารโรงงานและอาคารสำนักงาน เพื่อสร้างความเจริญรุ่งเรืองอย่างสูงสุดให้กับธุรกิจ โดยในช่วงนั้นธุรกิจของไพบูลย์โปรดักส์กำลังอยู่ในช่วงขยายกิจการการขายไปทั่วประเทศรวมไปถึงกำลังมองโอกาสในการขยายไปยังต่างประเทศ ตามมุมมองของศาสตร์ฮวงจุ้ย “มิ่งถาง” หรือ “ลานโล่ง” ขนาดใหญ่ จะเป็นตัวช่วยในการส่งกระแสพลังมาจากทางไกล เสริมการขยายธุรกิจไปยังระดับประเทศหรือแม้กระทั่งต่างประเทศได้เป็นอย่างดี อ.ตะวัน จึงได้แนะนำเจ้าของให้เหลือพื้นที่ด้านหน้าโรงงานให้เยอะที่สุด เท่าที่จะทำได้โดยไม่กระทบกับกำลังการผลิต เพื่อจัดทำเป็น “สวนและน้ำพุ” ในการช่วยกระตุ้นพลัง โดยได้จัดวางให้ “สวนน้ำพุ” นั้นส่งพลังจากองศาโชคลาภ ให้กับทั้งตัวโรงงานและอาคารสำนักงาน เรียกว่าได้โชคสองชั้นนั่นเอง!!
คลองด้านหน้าโรงงานที่ถูกปรับสภาพให้สะอาด สวยงามและลานโล่งสวนน้ำพุด้านหน้าอาคารที่มองได้ไกล ร่วมไปกับการวางตำแหน่งของน้ำพุให้เสริมทั้งตัวสำนักงานและโรงงาน ล้วนแล้วแต่เป็นส่วนหนึ่งของการเสริมฮวงจุ้ย

การออกแบบทางเข้าของโรงงานก็เน้นให้กระแสพลังจาก “ถนน” ภายในโครงการนั้นส่งพลังเข้ามาที่อาคารสำนักงานซึ่งเป็นส่วนที่ผู้บริหารระดับสูงนั่งทำงานให้ได้มากที่สุด นอกจากนั้นเมื่อมองจากหน้าประตูทางเข้าสำนักงานก็จะเห็นลานโล่งขนาดใหญ่แต่ไกลส่งพลังเข้ามา โดยในตำแหน่งโชคลาภนั้นก็ยังมีน้ำพุส่งพลังเข้ามาเสริมความเป็นมงคลได้อีก โดยน้ำพุนั้น อ.ตะวัน ได้วางฮวงจุ้ยให้มีพลังของทั้ง “ธาตุน้ำ” ที่จะช่วยเสริมแผนกลยุทธ์ของบริษัทที่จะเน้นการกระจายสินค้าไปยังทั่วประเทศ และต่างประเทศให้มากขึ้นไปอีก ส่วนปากประตูของสำนักงานเองก็ออกแบบให้มีขนาดใหญ่ เพื่อให้สามารถรับกับกระแสพลังที่ส่งเข้ามาให้ได้ทั้งหมด โดยตำแหน่งศาลของโรงงานนั้นนอกจากเป็นตำแหน่งที่เสริมบารมี แล้วก็ยังเป็นตำแหน่งที่ช่วยในการเก็บกระแสพลังให้กับประตูสำนักงานด้วยเช่นเดียวกันการวางแนวถนน รูปแบบของบ่อน้ำพุ และตำแหน่งของการตั้งศาล
ล้วนแล้วแต่ได้รับการจัดวางตามหลักฮวงจุ้ย ให้ส่งกระแสพลังดีจากทิศโชคลาภให้กับอาคาร

ส่วนการวางอาคารของตัวโรงงานนั้น เน้นการจัดวางให้เป็นระเบียบและเป็นกลุ่มก้อนเดียวกัน เพราะต้องการให้พนักงานที่มีหลายร้อยคนมีความสมัครสมานสามัคคี ถึงแม้ว่าสินค้าจะหลากหลาย มีหลายแผนก แต่เมื่อฮวงจุ้ยจัดวางให้มีจุดยืนร่วมกัน ก็จะสามารถช่วยหล่อหลอมทีมงานได้เช่นเดียวกัน นอกจากนั้นอาคารโรงงานยังถูกออกแบบให้เหมือนเป็น “ภูเขา” มาช่วยเก็บพลังให้กับที่ดินโดยรวม โดยเฉพาะ “ลานโล่งสวนน้ำพุในทิศโชคลาภ” ที่ถือได้ว่าเป็นหลักสำคัญในการจัดวางฮวงจุ้ยในครั้งนี้ด้วย จึงทำให้อาคารโรงงานนั้นนอกจากตัวเองจะมีฮวงจุ้ยที่ดี ยังสามารถเก็บพลังให้กับสวนน้ำพุเพื่อช่วยสร้างโชคลาภอย่างทวีคูณให้กับอาคารสำนักงานซึ่งเป็นสถานที่ที่ผู้บริหารระดับสูงใช้ในการบริหารจัดการอีกด้วย
การวางตำแหน่งของตัวโรงงาน นอกจากจะอยู่ในตำแหน่งและองศาทิศทางที่ดีของตนเองแล้ว
ยังทำหน้าที่เป็นเหมือนภูเขาเก็บพลังให้กับอาคารสำนักงานอีกด้วย


ปัจจุบัน บริษัทไพบูลย์โปรดักส์ ยังสามารถดำเนินธุรกิจไปได้อย่างราบรื่นและเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง แม้ว่าสภาวะเศรษฐกิจในประเทศยังอยู่ในช่วงชะลอตัว เพราะนอกจากความเอาจริงเอาจัง ความตั้งใจจริงในการทำธุรกิจและดูแลพนักงาน ของเจ้าของและผู้บริหารแล้ว การจัดวางฮวงจุ้ยที่ดีก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเสริมความเป็นมงคลให้กับธุรกิจ ส่งผลให้บริษัทเจริญรุ่งเรืองได้อย่างต่อเนื่องด้วยเช่นเดียวกันครับ


หน้าแรกฮวงจุ้ย

 

 

 

 


Copyright©2007 by Master Tawan Lekhapat. All Rights Reserved.mastertawan@hotmail.com