The Integration of Feng Shui with Architectural Design ; Feng Shui Knowledge Center (Thailand)
  ฮวงจุ้ย วิทยาศาสตร์แห่งการบริหารพลังงานตามหลักสถาปัตยกรรมศาสตร์เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของมนุษย์
  อ.ตะวัน เลขะพัฒน์ โทร. 080-298-9998
 
 
 

หน้าแรก

ความรู้เรื่องฮวงจุ้ย

ข่าวสารจากทางสถาบัน

กรณีศึกษาจริง

“ฉลูทอง” 2564 จุดเริ่มต้นแห่งยุคทอง

มุ่งหามงคล หลีกเลี่ยงเคราะห์ภัย ปีหนูทอง 63

เสริมดีแก้ชง พิชิตดวงปีกุน 62

เปิดความลับฟ้าดิน ปีจอ 61

เจาะลึก ปีระกาไฟ 60

หาโอกาสผ่าวิกฤติ "ปีวอก" 59

รู้ทันฟ้ารับปี “มะแม” 58

ถอดรหัสฟ้ารับปีม้าไฟ 57

รู้ทันฮวงจุ้ยปีมะเส็ง 56 "ฝนยั่วไฟ"

• ฮวงจุ้ยดีรับปีมังกรคะนองน้ำ 55

• เสริมฮวงจุ้ยรับปี
กระต่ายตื่นทอง 54

ฮวงจุ้ยดีรับปีเสือดุ 53

ประวัติของศาสตร์ฮวงจุ้ย

วิทยาศาสตร์ของศาสตร์ฮวงจุ้ย

ฮวงจุ้ยกับชีวิตมนุษย์

สาส์นจาก อ.ตะวัน

ถอดรหัสทิศดีปี 52

หลักสูตรการอบรม

ขอบเขตการให้คำปรีกษา

ประวัติ อ.ตะวัน เลขะพัฒน์

ติดต่อ อ.ตะวัน เลขะพัฒน์

 
 

 

ธนาคารกสิกรไทย ให้เกียรติ อ.ตะวัน บรรยายให้กับ K-Med Club by The WISDOM

เมื่อวันอังคารที่ 28 เมษายน ที่ผ่านมา อ.ตะวัน ได้รับเกียรติจากธนาคารกสิกรไทยให้บรรยายให้ความรู้เรื่องฮวงจุ้ยกับ ผู้บริหารและคณะแพทย์ของ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ที่เป็นโรงพยาบาลและมหาวิทยาลัยแพทย์ที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย โดยได้บรรยายใน K-Med Club by The WISDOM ที่เป็นบริการของธนาคารที่เปิดโดยเฉพาะที่โรงพยาบาลแห่งนี้

อ.ตะวัน ได้บรรยายถึงหลักที่มาที่ไปของฮวงจุ้ยในระบบวิชาการว่ามีการพัฒนามาอย่างไร มีความเกี่ยวข้องทั้งกับเรื่องการรักษาสุขภาพในองค์รวมอย่างไร ผนวกกับเรื่องของโหงวเฮ้งใบหน้าที่คุณหมอหลายท่านให้ความสนใจ แล้วจึงแนะนำหลักการจัดปรับฮวงจุ้ยที่ดีของโรงพยาบาลว่าควรจะทำอย่างไร โดยได้รับความสนใจในเนื้อหาการบรรยายเป็นอย่างมากหน้าแรกฮวงจุ้ย

 

 

 

 


Copyright©2007 by Master Tawan Lekhapat. All Rights Reserved.mastertawan@hotmail.com