The Integration of Feng Shui with Architectural Design ; Feng Shui Knowledge Center (Thailand)
  ฮวงจุ้ย วิทยาศาสตร์แห่งการบริหารพลังงานตามหลักสถาปัตยกรรมศาสตร์เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของมนุษย์
  อ.ตะวัน เลขะพัฒน์ โทร. 080-298-9998
 
 
 

หน้าแรก

ความรู้เรื่องฮวงจุ้ย

ข่าวสารจากทางสถาบัน

กรณีศึกษาจริง

เสริมดีแก้ชง พิชิตดวงปีกุน 62

เปิดความลับฟ้าดิน ปีจอ 61

เจาะลึก ปีระกาไฟ 60

หาโอกาสผ่าวิกฤติ "ปีวอก" 59

รู้ทันฟ้ารับปี “มะแม” 58

ถอดรหัสฟ้ารับปีม้าไฟ 57

รู้ทันฮวงจุ้ยปีมะเส็ง 56 "ฝนยั่วไฟ"

• ฮวงจุ้ยดีรับปีมังกรคะนองน้ำ 55

• เสริมฮวงจุ้ยรับปี
กระต่ายตื่นทอง 54

• ฮวงจุ้ยดีรับปีเสือดุ 53

ประวัติของศาสตร์ฮวงจุ้ย

วิทยาศาสตร์ของศาสตร์ฮวงจุ้ย

ฮวงจุ้ยกับชีวิตมนุษย์

สาส์นจาก อ.ตะวัน

ถอดรหัสทิศดีปี 52

หลักสูตรการอบรม

ขอบเขตการให้คำปรีกษา

ประวัติ อ.ตะวัน เลขะพัฒน์

ติดต่อ อ.ตะวัน เลขะพัฒน์

 

 
 


ประวัติ อ.ตะวัน เลขะพัฒน์

2

อ.ตะวัน เลขะพัฒน์ จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และจบการศึกษาในระดับปริญญาโทจากภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และได้ศึกษาศาสตร์ทางด้านฮวงจุ้ยกับสถาบันค้นคว้าวิชาการฮวงจุ้ยแห่งประเทศไทย ของท่าน อ.มาศ เคหาสน์ธรรม รวมถึงติดตามท่าน อ.มาศ ในการออกให้คำปรึกษาจวบจนกระทั่งในปัจจุบัน จนมีความเข้าใจในแก่นของศาสตร์ฮวงจุ้ยในเชิงวิทยาศาสตร์อย่างถ่องแท้ และเมื่อทาง อ.มาศ ได้มีดำริในการขยายสาขาของสถาบันไปยังต่างจังหวัด อ.ตะวัน จึงได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแล “สถาบันค้นคว้าวิชาการฮวงจุ้ยแห่งประเทศไทย สาขาชลบุรี” โดยมีเป้าหมายให้มีการเผยแพร่ศาสตร์ที่มีคุณค่าของจีนที่มีอายุกว่า 4,000 ปี ให้กับผู้คนในรุ่นหลังต่อไป โดยสถาบันที่ชลบุรีนั้นได้เริ่มเปิดทำการตั้งแต่ วันที่ 22 ธันวาคม 2550 เป็นต้นมา

 

อ.ตะวัน เป็นผู้ที่ทุ่มเทในการศึกษา, ค้นคว้า และปฏิบัติงานอย่างจริงจัง สามารถสอบเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้ตั้งแต่อายุ 16 ปี และ ศึกษาจบปริญญาโทภายในอายุ 26 ปี นอกจากนี้ อ.ตะวัน ยังได้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์, สถาปัตยกรรม และ วัสดุก่อสร้าง มาตลอดระยะเวลาก่อนหน้านี้ ผนวกกับการที่ศึกษาในระดับปริญญาตรีจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มา จึงทำให้สามารถประยุกต์ศาสตร์ทางด้านฮวงจุ้ยซึ่งเป็นการเหนี่ยวนำและบริหารเอาพลังงานที่ดีของธรรมชาติเพื่อสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับมนุษย์ ร่วมกับการออกแบบเพื่อประโยชน์ใช้สอยและความสวยงามตามหลักสถาปัตยกรรมได้อย่างสมดุลย์

1

ประวัติการให้คำปรึกษาด้านศาสตร์ฮวงจุ้ยที่ผ่านมาของอ.ตะวัน

ที่ปรึกษาด้านการจัดฮวงจุ้ยเชิงวิทยาศาสตร์

 • ผู้บริหารระดับสูงของสถาบันการเงินชั้นนำ
 • ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทปิโตรเคมีชั้นนำ
 • ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทผลิตและส่งออกของเล่นไม้เด็กรายใหญ่ของโลก
 • บริษัทผลิตและส่งออกจิวเวลรี่รายใหญ่ของประเทศไทย
 • บริษัทนำเข้าและจัดจำหน่ายปิโตรเคมีรายใหญ่
 • บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ทั้งงานโครงการและจัดสำนักงาน
 • บริษัทนำเข้าและส่งออกรายใหญ่
 • บริษัทพัฒนาซอฟท์แวร์ และ ระบบสื่อสาร
 • ร้านค้าปลีกของธุรกิจขายตรงเครื่องสำอางชั้นนำ
 • พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
 • มหาวิทยาลัยรัฐบาลชั้นนำของประเทศไทย
 • บริษัทสถาปนิกทั้งในกรุงเทพฯ และ ชลบุรี
 • ธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า
 • ธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้าง
 • ธุรกิจไอศครีมในกรุงเทพฯ
 • ธุรกิจวัสดุก่อสร้างและส่งออกหลายแห่งในชลบุรี
 • ธุรกิจร้านค้าและจัดจำหน่ายหลายแห่งในชลบุรี
 • ธุรกิจพัฒนาที่ดินและอพาร์ทเมนต์ทั้งในกรุงเทพฯ และ ชลบุรี
 • ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ที่ตรัง
 • โรงพยาบาลเอกชนรายใหญ่ที่ตรัง
 • ร้านค้าหลายแห่งในพัทยาและชลบุรี
 • ที่ปรึกษาประจำฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และการตลาดสินเชื่อผู้บริโภค สายงานธุรกิจลูกค้าบุคคลและเครือข่ายบริการ ธนาคารกสิกรไทย www.homesmilesclub.com
 • ที่ปรึกษาประจำ www.homedd.com บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
 • ให้ความรู้ทางด้านฮวงจุ้ยในรายการโทรทัศน์ จับเงินชนทอง โมเดิร์นไนน์ ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลาประมาณ 9:15 น. โดยการสนับสนุนของ K Homes Smiles Club ธนาคารกสิกรไทย
 

 

 

 


Copyright©2007 by Master Tawan Lekhapat. All Rights Reserved.mastertawan@hotmail.com