The Integration of Feng Shui with Architectural Design ; Feng Shui Knowledge Center (Thailand)
  ฮวงจุ้ย วิทยาศาสตร์แห่งการบริหารพลังงานตามหลักสถาปัตยกรรมศาสตร์เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของมนุษย์
  อ.ตะวัน เลขะพัฒน์ โทร. 080-298-9998
 
 
 

หน้าแรก

ความรู้เรื่องฮวงจุ้ย

ข่าวสารจากทางสถาบัน

กรณีศึกษาจริง

เสริมดีแก้ชง พิชิตดวงปีกุน 62

เปิดความลับฟ้าดิน ปีจอ 61

เจาะลึก ปีระกาไฟ 60

หาโอกาสผ่าวิกฤติ "ปีวอก" 59

รู้ทันฟ้ารับปี “มะแม” 58

ถอดรหัสฟ้ารับปีม้าไฟ 57

รู้ทันฮวงจุ้ยปีมะเส็ง 56 "ฝนยั่วไฟ"

• ฮวงจุ้ยดีรับปีมังกรคะนองน้ำ 55

• เสริมฮวงจุ้ยรับปี
กระต่ายตื่นทอง 54

ฮวงจุ้ยดีรับปีเสือดุ 53

ประวัติของศาสตร์ฮวงจุ้ย

วิทยาศาสตร์ของศาสตร์ฮวงจุ้ย

ฮวงจุ้ยกับชีวิตมนุษย์

สาส์นจาก อ.ตะวัน

ถอดรหัสทิศดีปี 52

หลักสูตรการอบรม

ขอบเขตการให้คำปรีกษา

ประวัติ อ.ตะวัน เลขะพัฒน์

ติดต่อ อ.ตะวัน เลขะพัฒน์

 
 


ฮวงจุ้ยกับชีวิตมนุษย์

หลายคนคงมีความสงสัยว่า ”ฮวงจุ้ย” นั้นมีผลกับชีวิตของมนุษย์เราอย่างไร เนื่องจาก ”ฮวงจุ้ย” นั้นถูกทำให้เป็นศาสตร์ที่งมงาย, ไม่น่าเชื่อถือ หรือแม้กระทั่งมองไปเป็นเรื่องของไสยศาสตร์ในหลายๆครั้ง แท้จริงแล้วศาสตร์ฮวงจุ้ยนั้นเป็นเรื่องของการคำนวณกระแสพลัง ”
ปราณชี่” (Qi) จากสิ่งแวดล้อมที่เข้ามาสะสมภายในแต่มุมของบ้านหรือที่พักอาศัยของเราว่าเป็นพลังที่ถูกยุคถูกสมัย สามารถนำพาความเจิญรุ่งเรืองมาสู่ผู้พักอาศัยในสถานที่นั้นๆได้ ซึ่งกระแสพลังเหล่านี้ก็คือพลังงานของกระแสแม่เหล็กโลกที่ห่อหุ้มโลกทั้งใบของเราไว้นั่นเอง สังเกตุได้ว่าไม่ว่าเราจะอยู่ส่วนไหนของโลกหากเรานำเข็มทิศมาวางไว้ ตัวเข็มต้องชี้ไปที่ทิศเหนืออยู่เสมอ ดังนั้นมนุษย์ทุกๆคนต้องอาศัยอยู่ภายใต้พลังงานของแม่เหล็กโลกตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งเวลาส่วนใหญ่ประมาณ 8-10 ชั่วโมงในหนึ่งวันนั้นเราทุกๆคนต้องอาศัยอยู่ที่บ้าน ดังนั้นเราทุกคนจะได้รับพลังงานที่สะสมในบ้านของเราอย่างแน่นอน ขึ้นอยู่กับว่าใครจะได้รับพลัง
ชนิดที่ดี เมื่อได้สะสมเข้าไปมากๆก็จะทำให้คิดอ่านอะไรได้ถูกยุคถูกสมัยเป็นที่มาของความเจริญรุ่งเรือง เช่นเดียวกันรูปแบบของพลังงานที่ดียังมีทั้งในเรื่องของสุขภาพที่ดี, ความสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัว, อำนาจชื่อเสียง ทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่มีที่มาที่ไปและต้องใช้สูตรการตำนวณทางด้านพลังงานชั้นสูง ส่วนใครที่ได้รับพลังงานชนิดที่ไม่ดีเข้าไป ก็จะเป็นที่มาของความเสื่อม ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องความคิดความอ่าน, โชคลาภ ไปจนถึงเรื่องสุขภาพและความสัมพันธ์ภายในครอบครัว 

4

ภาพจำลองแนวกระแสแม่เหล็กของโลก

3

ภาพจำลองกระแสแม่เหล็กของโลกในขณะที่โลกโคจร

ซึ่งในทางวิทยาศาสตร์นั้นได้ค้นพบว่าในตัวมนุษย์มีกระแสแม่เหล็กไฟฟ้าอ่อนๆอยู่ภายในร่างกายทุกคน เนื่องจากในเลือดของมนุษย์
ซึ่งมีน้ำหนักคิดเป็นประมาณ 1 ใน 12 ส่วนของน้ำหนักตัวของเรา มีธาตุเหล็กเป็นส่วนประกอบหลัก และพลังของแม่เหล็กโลกจะกระตุ้นให้ธาตุเหล็ก
ในเม็ดเลือดของเราเปลี่ยนสภาพเป็นแม่เหล็กอ่อนๆ มีลักษณะเป็นทั้งขั้วบวกและขั้วลบในตัว ถ้าเราได้รับพลังงานของกระแสเม่เหล็กโลกที่ดี
ประจุไฟฟ้าในเลือดของเราจะจัดเรียงอย่างเป็นระเบียบทำให้ระบบเลือดไหลเวียนได้ดี สามารถส่งสารอาหารและอ็อกซิเจนไปหล่อเลี้ยงเซลล์และ
อวัยวะต่างๆในร่างกายได้อย่างทั่วถึง รวมไปถึงการนำของเสียและคาร์บอนไดออกไซค์ออกจากร่าสงกายได้ดี จึงเป็นที่มาของสุขภาพที่ดี จิตใจที่ดี
และ ความเจริญรุ่งเรือง 

2

ภาพแสดงรูปร่างของเม็ดเลือดแดง

1

ภาพแสดงส่วนประกอบของเม็ดเลือดแดงว่ามีธาตุเหล็ก (Iron) ประกอบอยู่

 

หากเรารู้ว่าบ้านของเราทำมุมเท่าใดกับแนวกระแสแม่เหล็กโลกและรู้สูตรในการคำนวณการหมุนเวียนของพลังงานชี่ว่ามีพลังงานในชนิดใดเข้ามาในมุมไหน
ของบ้านเราทุกๆคนก็จะสามารถอยู่ในบ้านที่มี ”ฮวงจุ้ย” ที่ดีได้ ซึ่งเป็นที่มาของความเจริญรุ่งเรืองของทุกๆคนในครอบครัว
และหากเราสามารถศึกษาได้อย่างลึกซึ้งไปกว่านั้นให้สามารถรู้ได้ว่าเราเป็นคนที่มีพลังงานจากจักรวาลในชนิดใดประจุมาตอนที่เราเกิด
ธาตุสำคัญของเราคือธาตุใด หากเราสามารถจัด ”ฮวงจุ้ย” ให้สอดคล้องกับธาตุสำคัญของเราได้ ก็จะถือว่าเป็นศาสตร์ที่สมบูรณ์ของการจัด ”ฮวงจุ้ย”
ให้สัมพันธ์กับชีวิตมนุษย์ และยิ่งถ้าเราสามารถจัด "ฮวงจุ้ย” ให้สอดคล้องกับประโยชน์ใช้สอยตามหลัก ”สถาปัตยกรรม” ได้แล้ว จะนับได้ว่าเป็นความพิเศษในการประยุกต์เอาศาสตร์ที่มีการคิดค้นมากว่า 4,000 ปี ให้เข้ากับการใช้ชีวิต หรือ Life-Style ของเราในปัจจุบันได้อย่างสมดุลย์ 

 

 

 


Copyright©2007 by Master Tawan Lekhapat. All Rights Reserved.mastertawan@hotmail.com