The Integration of Feng Shui with Architectural Design ; Feng Shui Knowledge Center (Thailand)
  ฮวงจุ้ย วิทยาศาสตร์แห่งการบริหารพลังงานตามหลักสถาปัตยกรรมศาสตร์เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของมนุษย์
  อ.ตะวัน เลขะพัฒน์ โทร. 080-298-9998
 
 
 

หน้าแรก

ความรู้เรื่องฮวงจุ้ย

ข่าวสารจากทางสถาบัน

กรณีศึกษาจริง

“ฉลูทอง” 2564 จุดเริ่มต้นแห่งยุคทอง

มุ่งหามงคล หลีกเลี่ยงเคราะห์ภัย ปีหนูทอง 63

เสริมดีแก้ชง พิชิตดวงปีกุน 62

เปิดความลับฟ้าดิน ปีจอ 61

เจาะลึก ปีระกาไฟ 60

หาโอกาสผ่าวิกฤติ "ปีวอก" 59

รู้ทันฟ้ารับปี “มะแม” 58

ถอดรหัสฟ้ารับปีม้าไฟ 57

รู้ทันฮวงจุ้ยปีมะเส็ง 56 "ฝนยั่วไฟ"

• เสริมฮวงจุ้ยรับปี
กระต่ายตื่นทอง 54

ฮวงจุ้ยดีรับปีเสือดุ 53

ประวัติของศาสตร์ฮวงจุ้ย

วิทยาศาสตร์ของศาสตร์ฮวงจุ้ย

ฮวงจุ้ยกับชีวิตมนุษย์

สาส์นจาก อ.ตะวัน

ถอดรหัสทิศดีปี 52

หลักสูตรการอบรม

ขอบเขตการให้คำปรีกษา

ประวัติ อ.ตะวัน เลขะพัฒน์

ติดต่อ อ.ตะวัน เลขะพัฒน์

 
 

 

วางทางน้ำดี เสริมฮวงจุ้ยโครงการ

แม้ว่าปัจจุบันการแข่งขันของโครงการคอนโดมิเนียมในกรุงเทพฯจะมีมากขึ้นเรื่อยๆ อย่างไรก็ตาม
โครงการที่มีทำเลที่ดี การออกแบบที่สวยงาม และราคาที่แข่งขันได้ก็ยังถือว่ามีจุดแข็งที่น่าสนใจ
สำหรับผู้บริโภค ซึ่ง อ.ตะวัน เลขะพัฒน์ ได้มีโอกาสได้ไปประเมินฮวงจุ้ยให้กับสำนักงานขาย
ของโครงการ The Seed Mingle ของบริษัทพฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) คอนโดมิเนียม
ที่ตั้งอยู่ในซอยสวนพลู ถนนสาทร ซึ่งถือเป็นทำเลที่น่าสนใจมากแห่งหนึ่งสำหรับผู้ที่มีชีวิต
การทำงานอยู่ในเขตเมือง

 
อุปกณณ์ตกแต่งโลหะแสตนเลส มันวาว ใช้ลดร้ายจาก
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ของเดือนพฤศจิกายน 53 ได้

โดย อ.ตะวัน ได้ทำการประเมินฮวงจุ้ยตั้งแต่ก่อนเริ่มสร้างโครงการ เพราะทางทีมงานของ
The Seed Mingle นั้นมีความต้องการนำเอาบรรยากาศเดิมของที่ดิน ที่มีสวนและต้นไม้
ตามธรรมชาติที่สวยงามเก็บไว้ ผสมผสานเข้ากับสิ่งปลูกสร้างที่จะเกิดขึ้นใหม่ จึงเป็นโจทย์
ว่าเราจะทำอย่างไรให้สำนักงานขายของโครงการนั้นมีฮวงจุ้ยที่ดีได้ ซึ่ง อ.ตะวัน
ก็ต้องใช้หลักวิชาการของฮวงจุ้ยขั้นสูงตามระบบวิชาการเพื่อให้การออกแบบสถาปัตย์ฯ
นั้นเป็นไปอย่างลงตัวและสวยงามร่วมไปกับการมีฮวงจุ้ยที่ดีด้วย

บรรยากาศเดิมที่ร่มรื่น
ที่เป็นที่มาของความ ต้องการ
ในการผสมผสานธรรมชาติ
เข้ากับสิ่งปลูกสร้างใหม่
ของโครงการ

เนื่องจากต้องมีการเก็บเอาต้นไม้ใหญ่ซึ่งมีอายุมากกว่าร้อยปีไว้และยังต้องทำให้ต้นไม้
นั้นเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญของโครงการ จึงต้องการให้มองเห็นได้ง่ายจากส่วนสำนักงานขาย
ดังนั้นในส่วนของการออกแบบจึงต้องการเปิดส่วนคอร์ทบริเวณด้านหน้าของสำนักงานขาย
อ.ตะวัน จึงได้แนะนำให้ทำการปรับฮวงจุ้ยในจุดดังกล่าว โดยการวาง “ทางน้ำไหล”
อ้อมจากระยะไกล เพื่อลากเอาพลังดีมาสะสมตัวที่หน้าประตูทางเข้าของอาคาร ร่วมกับการ
เปิดทางเข้าจากภายนอกเข้าสู่ตัวโครงการ อ.ตะวัน ก็ได้แนะนำให้เปิดทางเข้าจากส่วนที่มี
ช่องลมที่คำนวนได้ว่ามีพลังดีให้ส่งเข้ามาสะสมที่หน้าประตูทางเข้าของอาคารให้ได้ รวม
ไปถึงการทำลานโล่งสะสมพลังขนาดใหญ่หน้าอาคารเพื่อสะสมพลังดีให้ได้มากที่สุด
อย่างไรก็ตาม อ.ตะวัน ได้มีการแนะนำให้ทำลานโล่งขนาดใหญ่ด้วยหินแม่น้ำสีขาว
นั้นก็เพื่อปรับสมดุลย์ของพลังด้านหน้าประตูอาคารให้ดีขึ้นไปอีกด้วย

การวางตำแหน่ง “ทางน้ำ
ไหล” ลากพลังจากทิศดี
มาสู่หน้าประตูอาคาร

การเปิดทางเข้าโครงการ
จากทิศทางที่ดีให้ส่งพลัง
เข้ามาที่โครงการได้ง่าย

ส่วนด้านหลังของอาคารนั้นมีชัยภูมิที่น่าสนใจคือมีถนนซอยสวนพลูพุ่งเข้ามาที่โครงการ
ซึ่งเมื่อ อ.ตะวัน ได้คำนวนก็พบว่าเป็นช่องลมที่มีพลังที่ดีหลากไหลเข้ามาสะสม ซึ่งในก่อน
หน้านี้ช่องลมดังกล่าวได้ถูกปิดทึบโดยแนวต้นไม้เดิมมาตลอดเป็นเวลานาน ดังนั้น อ.ตะวัน
จึงได้แนะนำให้เปิดช่องลมขนาดใหญ่ด้านหลังให้โปร่ง โล่ง และ มีสนามหญ้าขนาดใหญ่
สะสมพลัง รวมไปถึงเปิดประตูด้านหลังของอาคารเพื่อรับพลังดีนั้นด้วย มากไปกว่านั้นยัง
พบว่าด้านหลังของอาคารมีตำแหน่งที่มีกระแสพลังดีสะสมตัวอยู่ อ.ตะวัน จึงได้วางตำแหน่ง
“ทางน้ำไหล” อีกตำแหน่งจากทิศดีให้เร่งการส่งกระแสพลังดีไหลเข้ามีที่ประตูหลังของ
อาคารให้มากขึ้นไปอีกด้วย

 


การเปิดช่องลมที่ดีจากซอยสวนพลูให้ตรงกับประตูหลัง
ร่วมไปกับการวาง
“ทางน้ำไหล” อีกตำแหน่ง เพื่อลากพลังดีมาเสริมกัน

 

ส่วนภายในอาคาร อ.ตะวัน ได้จัดวางตำแหน่งของพนักงานขายและส่วนรับรองลูกค้าให้ได้อยู่
ในจุดที่รับกระแสพลังดีที่ได้วางฮวงจุ้ยจากภายนอกให้หลากไหลเข้ามาที่ภายในได้มากที่สุด
ร่วมไปกับการจัดวางตำแหน่งของตำแหน่งของสิ่งของที่ใช้กระตุ้นพลัง เช่น จอแอลซีดี และ
โคมไฟ ตามตำแหน่งที่เป็นมงคลประจำปีตามหลักของฮวงจุ้ยเชิงวิชาการเพื่อให้บรรยากาศ
ภายในสำนักงานเป็นไปอย่างราบรื่น

ในปัจจุบันนี้โครงการ The Seed Mingle นั้นมียอดจองมากกว่า 90% หลังจากเปิด
การจองมาได้แค่เดือนกว่า ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะการปรับปรุงฮวงจุ้ยให้นำพาเอา
กระแส พลังดีจากภายนอกมาหล่อเลี้ยงภายในโครงการให้ได้เยอะที่สุด
อย่างไรก็ตามการออกแบบของโครงการและทำเลของโครงการเองก็ถือว่าเป็น
จุดเด่นที่น่าสนใจสำหรับลูกค้า ร่วมไปกับความเชี่ยวชาญของผู้บริหารและ
ทีมงานทุกคน จึงถือว่าเป็นส่วนประกอบที่สำคัญสำหรับความสำเร็จของโครงการ
ด้วยครับ


สำหรับท่านที่ต้องการเจาะลึกเรื่องฮวงจุ้ยแบบจริงจัง สามารถติดตาม อ.ตะวัน
ได้ในรายการ Modern Feng Shui ทางช่อง TRUE 71 Home & Food Channel
ทุกวันเสาร์ 14:00-15:00 น. และ วันอาทิตย์ 20:00-21:00 น. ครับ

 


หน้าแรกฮวงจุ้ย

 

 

 

 


Copyright©2007 by Master Tawan Lekhapat. All Rights Reserved.mastertawan@hotmail.com