The Integration of Feng Shui with Architectural Design ; Feng Shui Knowledge Center (Thailand)
  ฮวงจุ้ย วิทยาศาสตร์แห่งการบริหารพลังงานตามหลักสถาปัตยกรรมศาสตร์เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของมนุษย์
  อ.ตะวัน เลขะพัฒน์ โทร. 080-298-9998
 
 
 

หน้าแรก

ความรู้เรื่องฮวงจุ้ย

ข่าวสารจากทางสถาบัน

กรณีศึกษาจริง

“ฉลูทอง” 2564 จุดเริ่มต้นแห่งยุคทอง

มุ่งหามงคล หลีกเลี่ยงเคราะห์ภัย ปีหนูทอง 63

เสริมดีแก้ชง พิชิตดวงปีกุน 62

เปิดความลับฟ้าดิน ปีจอ 61

เจาะลึก ปีระกาไฟ 60

หาโอกาสผ่าวิกฤติ "ปีวอก" 59

รู้ทันฟ้ารับปี “มะแม” 58

ถอดรหัสฟ้ารับปีม้าไฟ 57

รู้ทันฮวงจุ้ยปีมะเส็ง 56 "ฝนยั่วไฟ"

• ฮวงจุ้ยดีรับปีมังกรคะนองน้ำ 55

• เสริมฮวงจุ้ยรับปี
กระต่ายตื่นทอง 54

ฮวงจุ้ยดีรับปีเสือดุ 53

ประวัติของศาสตร์ฮวงจุ้ย

วิทยาศาสตร์ของศาสตร์ฮวงจุ้ย

ฮวงจุ้ยกับชีวิตมนุษย์

สาส์นจาก อ.ตะวัน

ถอดรหัสทิศดีปี 52

หลักสูตรการอบรม

ขอบเขตการให้คำปรีกษา

ประวัติ อ.ตะวัน เลขะพัฒน์

ติดต่อ อ.ตะวัน เลขะพัฒน์

 
 


SWDARCHITECT
OPTIMIZATION BETWEEN ARCHITECTURAL AND FENG SHUI DESIGN


ฮวงจุ้ยที่ดี เริ่มได้ตั้งแต่การออกแบบบ้าน

ในสมัยก่อนที่ซินแสและสถาปนิกไม่ได้ทำงานร่วมกันการดูฮวงจุ้ยนั้นดูจะเป็นเรื่องยากของเจ้าของบ้าน
เพราะต้องให้สถาปนิกออกแบบบ้านหรืออาคารให้เสร็จก่อนแล้วจึงสามารถนำไปให้ซินแสดูเพื่อประเมิน
คุณภาพฮวงจุ้ยบ้านหรืออาคารได้ จึงทำให้การเริ่มดูฮวงจุ้ยเพื่อวางแปลนตั้งแต่เป็นที่ดินเปล่านั้นเป็น
เรื่องที่ยากมาก นั่นก็เพราะการที่ซินแสต้องคิดภาพตั้งแต่ยังไม่มีแบบหรือยังไม่มีอาคารนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย
เพราะไม่ได้มีการสอนในเรื่องของการออกแบบสถาปัตย์ฯในตำราฮวงจุ้ยแต่อย่างใด ทำให้ปัญหาของ
การแก้ไขแบบบ่อยครั้งจึงเกิดขึ้น ไปจนถึงต้องมีการทุบรื้อ เพราะซินแสบางท่านมีความต้องการเห็น
โครงสร้างอาคารก่อนแล้วจึงสามารถประเมินคุณภาพของฮวงจุ้ยได้


ผมได้มีโอกาสไปประเมินฮวงจุ้ยที่ดินตั้งแต่ก่อนเริ่มออกแบบให้กับครอบครัวของ
คุณชื่นจิตร์  กิตติกาญจนารัตน์ ซึ่งเป็นที่ดินเปล่าขนาดใหญ่ ภายใต้โจทย์ที่ต้องการบ้านเดี่ยวแบบเป็น
กลุ่มก้อน (Cluster) จำนวน 4 หลัง ในพื้นที่ 1 ไร่ครึ่ง โดยต้องถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ยทุกอย่าง และยังต้อง
สวยงามตามหลักการทางสถาปัตย์ฯอีกด้วย ซึ่งความยากของการจัดฮวงจุ้ยในแบบ Cluster นั้นคือ
การทำอย่างไรให้ “บ้านทุกหลังต้องมีฮวงจุ้ยที่ดี” เพราะทุกๆหลังนั้นล้วนสำคัญเนื่องจากเป็นที่อยู่ของ
สมาชิกทุกๆคนในครอบครัว อย่างไรก็ตามเนื่องจากลักษณะของที่ดินนั้นถือว่ามีจุดเด่นคือ “รับกระแส
พลังได้หลายทิศทาง” จึงถือว่าหากซินแสสามารถจัดวาง “โครงหลักของกลุ่มอาคาร” ได้ดี ก็จะเป็นจุด
เริ่มต้นของ “ฮวงจุ้ยที่เป็นมงคล”


กระแสพลังหลักของที่ดินนั้นมีมาสองทาง ได้แก่กระแสมังกรจากแม่น้ำด้านหลังที่ดิน และกระแสมังกร
จากถนนจากหน้าที่ดิน ซึ่งแกนของที่ดินนั้นอยู่ในลักษณะที่หันไปทางทิศเหนือและทิศใต้ ดังนั้น
การเลือก “ทิศบ้านที่เสริมกับดวง” จึงเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ซึ่งจากการถอดรูปดวงจีนในระบบ
“โป๊ยหยี่ซี้เถียว” (Four Pillars) นั้นสามารถแบ่งกลุ่มของ “ธาตุสำคัญ” ของสมาชิกในครอบครัว
ออกมาได้เป็นสองทิศ ได้แก่กลุ่ม “ชอบธาตุไฟ หรือ ทิศใต้” และ กลุ่ม “ชอบธาตุน้ำ หรือ ทิศเหนือ”
ดังนั้นการวางผังกลุ่มอาคารเบื้องต้นที่ อ.ตะวัน ได้ร่วมทำการออกแบบกับเจ้าของบ้านและสถาปนิก
จึงเป็นการวางผังหันหน้าอาคารไปยังทิศเหนือและทิศใต้ เพื่อให้ได้ผลดีทั้ง “เสริมดวง” และ
การออกแบบโครงกลุ่มอาคารรวมยังทำให้ “ดักกระแสพลัง” ได้ด้วย เรียกว่าทุกๆอาคารสามารถ
สร้างประโยชน์ในทางฮวงจุ้ยให้แก่กันและกันได้เป็นอย่างดีภาพแสดงแนวกระแสมังกรถนน

ภาพแสดงแนวกระแสมังกรน้ำซึ่งหลังจากการเลือกวางโครงกลุ่มอาคารเพื่อให้สามารถดักกระแสพลังงานได้แล้ว การออกแบบ
เพื่อวางผังละเอียดทางสถาปัตย์ ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตำแหน่งของประตูทางเข้าที่ดิน ประตูทาง
เข้าบ้านแต่ละหลัง ตำแหน่งการวางน้ำเคลื่อนไหวกระตุ้นพลังงานภายในสวน การวางตำแหน่ง
ห้องโถง ห้องทำงาน ห้องกินข้าว ห้องครัว และการเลือกทิศทางและตำแหน่งของห้องนอนนั้น
รวมไปถึงการเลือกสีสันและวัสดุนั้นล้วนได้รับการพัฒนาแบบตามหลักของฮวงจุ้ยตามหลัก
วิชาการชั้นสูงและยังถูกต้องตามหลักสถาปัตย์ฯ และวิศวกรรม ที่สำคัญยังได้ประโยชน์ใช้
สอย ตามที่เจ้าของบ้านต้องการในทุกๆรายละเอียด นอกไปจากนี้การเลือกฤกษ์ยามในการเริ่ม
ลงเสาเข็มต้นแรก ซึ่งเปรียบเสมือนกับการนำ “พลังหยางจากฟ้า” เข้าไปเจอกับ “พลังหยินใน
ผืนดิน” เป็นครั้งแรก ก็ได้ถูกเลือกให้เข้ากับทิศทางของอาคาร และยังเสริมดวงของสมาชิก
ภายในครอบครัวด้วย


ภาพแสดงกลุ่มอาคารที่ได้รับการออกแบบให้ถูกต้องทั้งตามหลักฮวงจุ้ยและหลักสถาปัตยฯ
รวมไปถึงประโยชน์ใช้สอยที่เจ้าของบ้านต้องการ ตั้งแต่ก่อนก่อสร้าง

อย่างไรก็ตามการประเมินรูปดวงเพื่อหาธาตุสำคัญและทิศทางในการวางฮวงจุ้ยของบ้านนั้น
ท่านจำเป็นต้องได้รับการประเมินจากซินแสที่เข้าใจใน “ฮวงจุ้ยตามระบบวิชาการ”
(Authentic Feng Shui) อย่างถ่องแท้ เพราะฮวงจุ้ยนั้นเป็นศาสตร์ชั้นสูงที่ผู้ให้คำปรึกษา
นั้นต้องมีทั้งประสบการณ์จริงและความเข้าใจในหลักวิชาควบคู่กัน และหากสามารถ
ประยุกต์เข้ากับหลักการทางสถาปัตยกรรมได้ด้วย ก็จะยิ่งทำให้ท่านสามารถจะได้บ้าน
หรือที่พักอาศัยที่มีฮวงจุ้ยที่ดีได้ตั้งแต่การออกแบบครับSWDARCHITECT ถูกก่อตั้งขึ้นในปี พศ.2551 โดยกลุ่มสถาปนิกและนักออกแบบจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างสรรงานออกแบบทางด้านสถาปัตยกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ร่วมกับหลักการทางวิศวกรรม หลักการตลาด รวมไปถึงความสอดคล้องกับความเป็นมาเป็นไปของธรรมชาติ โดยได้ใช้หลักการของฮวงจุ้ยเข้ามาผสมผสานกับงานออกแบบทางสถาปัตยกรรมได้อย่างลงตัว โดยทีมงานของ SWDARCHITECT เป็นทีมสถาปนิกและนักออกแบบรุ่นใหม่ ที่ได้ผ่านงานออกแบบที่มีประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียงมาแล้วมากมาย จากประสบการณ์ทำงานเกือบ 10 ปีที่ผ่านมา

swd_1 swd_2
 
สุรศักดิ์  เพียรเพชรเลิศ
Surasak Pianpethlert


Career Experience
Present  Project Manager  Senior Architect & Co-founder SWD Architect
2003 – 2006  Senior Architect  Interior Architecture Workshop Co.,Ltd
2002 – 2003  Architect  IAW Co.,Ltd
1999 – 2002  Architect  Foue Aces Co.,Ltd

Education
1994 – 1999  ปริญญาตรี  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชาสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
1990 – 1994  มัธยมศึกษา  โรงเรียนเทพศิรินทร์

 
วัชร์กฤต วัฒนกุล
Watchakrit Wadtanakul


Career Experience
Present  Project Coordinator  Senior Architect & Co-founder SWD Architect
2002 – Present  Design Director  Riccone Co.,Ltd.
2001 – 2002  อาจารย์พิเศษ  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยลัยรังสิต
1999 – 2000  Architect  TPS Inter Co.,Ltd.

Education
2000 – 2002  ปริญญาโท  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชาสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1994 – 1999  ปริญญาตริ  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชาสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1991 – 1994  มัธยมศึกษา  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

 
ดอยตะวัน ธนาเลขะพัฒน์ (อ.ตะวัน เลขะพัฒน์)
Doytawan Tanalekhapat (Master Tawan Lekhapat)


Career Experience
Present  Feng Shui Auditor  Industrial Designer & Co-founder SWD Architect

Present  Feng Shui Auditor  Feng Shui Knowledge Center (Thailand) Co.,Ltd.
2004 – 2007  New Product  Marketing Manager Nawaplastic Industries Co.,Ltd. (Company in SCG Group)

2002 – 2004   New Product Manager  Nawaplastic Industries Co.,Ltd. (Company in SCG Group)
1999 – 2002  Product Designer  Nawaplastic Industries Co.,Ltd. (Company in SCG Group)

Education
2007  Certificate  SCG Strategic Formulation Program,
Organized by JUSE (Union of Japanese Scientists and Engineers)
2001 – 2004  MBA  Thammasat University
1994 – 1999  ปริญญาตรี  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1983 – 1994  ประถมศึกษา  และมัธยมศึกษา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยหน้าแรกฮวงจุ้ย

 

 


Copyright©2007 by Master Tawan Lekhapat. All Rights Reserved.mastertawan@hotmail.com