The Integration of Feng Shui with Architectural Design ; Feng Shui Knowledge Center (Thailand)
  ฮวงจุ้ย วิทยาศาสตร์แห่งการบริหารพลังงานตามหลักสถาปัตยกรรมศาสตร์เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของมนุษย์
  อ.ตะวัน เลขะพัฒน์ โทร. 080-298-9998
 
 
 

หน้าแรก

ความรู้เรื่องฮวงจุ้ย

ข่าวสารจากทางสถาบัน

กรณีศึกษาจริง

“ฉลูทอง” 2564 จุดเริ่มต้นแห่งยุคทอง

มุ่งหามงคล หลีกเลี่ยงเคราะห์ภัย ปีหนูทอง 63

เสริมดีแก้ชง พิชิตดวงปีกุน 62

เปิดความลับฟ้าดิน ปีจอ 61

เจาะลึก ปีระกาไฟ 60

หาโอกาสผ่าวิกฤติ "ปีวอก" 59

รู้ทันฟ้ารับปี “มะแม” 58

ถอดรหัสฟ้ารับปีม้าไฟ 57

รู้ทันฮวงจุ้ยปีมะเส็ง 56 "ฝนยั่วไฟ"

• ฮวงจุ้ยดีรับปีมังกรคะนองน้ำ 55

• เสริมฮวงจุ้ยรับปี
กระต่ายตื่นทอง 54

ฮวงจุ้ยดีรับปีเสือดุ 53

ประวัติของศาสตร์ฮวงจุ้ย

วิทยาศาสตร์ของศาสตร์ฮวงจุ้ย

ฮวงจุ้ยกับชีวิตมนุษย์

สาส์นจาก อ.ตะวัน

ถอดรหัสทิศดีปี 52

หลักสูตรการอบรม

ขอบเขตการให้คำปรีกษา

ประวัติ อ.ตะวัน เลขะพัฒน์

ติดต่อ อ.ตะวัน เลขะพัฒน์

 
 

 

ปรับฮวงจุ้ย เพิ่มยอดขาย Showroom ร้านค้า

การขยายขนาดของธุรกิจ หรือกิจการนั้นเป็นสิ่งที่นักธุรกิจทุกๆคนจำเป็นต้องเจอ เพราะหากการค้าขายดี
ลูกค้ามีเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง การขยายขนาด หรือ ขยายสาขา ของร้านค้า หรือ Showroom นั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่
ต้องให้ความใส่ใจ เพราะถือว่าสามารถจะเป็นส่วนหนึ่งของการต่อยอดธุรกิจในอนาคตได้

โดยในช่วงต้นปี 2553 ที่ผ่านมา อ.ตะวัน ได้มีโอกาสเจอกับคุณแซม สุทิวัส ชัยศิริวิเชียร เจ้าของบริษัท
มอเตอร์ฟิลด์ จำกัด (www.mfjetski.com) ซึ่งเป็นบริษัทนำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์กีฬาและเครื่อง
เล่นทางน้ำทุกชนิด ในช่วงที่ได้เจอกันนั้นอยู่ในระหว่างที่ทางคุณแซมกำลังเริ่มขยาย Showroom จาก
ห้องแถวขนาดเล็ก มาเป็น Showroom ขนาดใหญ่มากกว่าไร่ครึ่ง ซึ่งถือว่าต้องเป็นการตัดสินใจที่รอบ
คอบและเด็ดขาด เพราะ Showroom ขนาดใหญ่นั้น ก็ต้องตามมาด้วยค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น ทั้งในเรื่องของ
การตกแต่ง ค่าจ้างพนักงาน ค่าสินค้า ค่าใช้จ่ายทางการตลาดต่างๆ ที่ต้องมากตามขึ้นมา ดังนั้นการ ปรับ
ฮวงจุ้ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สามารถจะเพิ่มศักยภาพของ Showroom ทั้งเรื่องของยอดขาย และการ
บริการลูกค้าได้เช่นเดียวกัน

ซึ่งตัว Showroom เดิมนั้น ก็เป็นกิจการค้าขายรถยนต์มาก่อน แต่ก็ถือว่าทำได้ไม่ประสบความสำเร็จนัก
อ.ตะวัน จึงได้ทำการวิเคราะห์คุณภาพของฮวงจุ้ย ก็พบว่าเป็นลักษณะของฮวงจุ้ยที่มีสภาพแวดล้อมของ
ชัยภูมิภายนอกดี แต่การจัดสภาพแวดล้อมภายในนั้นผิดเป็นอย่างมาก หรือถ้าจะคิดภาพให้ง่ายๆ ก็เหมือน
กับเป็นฮวงจุ้ยของเด็กเกเรที่อุตส่าห์ไปร่ำเรียนในมหาวิทยาลัยที่ดี แต่สุดท้ายก็ไม่สามารถรับผลดีจาก
มหาวิทยาลัย นั้นได้มาก นั่นก็เพราะตำแหน่ง Showroom นั้นตั้งอยู่ติดกับถนนพระราม 2 ขาเข้ากรุงเทพฯ
ถัดจากสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนมาไม่ไกล ซึ่งถือว่าเป็นทำเลที่รับกระแสพลังได้ดีมาก นอกจากนี้ถัดจาก
Showroom ไปไม่ไกลก็พบว่ามีสะพานลอยคนข้ามซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ช่วยดักเก็บกระแสพลังได้ในระดับหนึ่งอย่างไรก็ตาม ในอดีตนั้น Showroom เดิมนั้นมีลักษณะการออกแบบที่ผิดหลายส่วน ตั้งแต่ปากทาง
เข้าของที่ดินจากถนนพระราม 2 ซึ่งเมื่อคำนวนออกมาแล้วพบว่าเจอองศาทิศทางที่ดีประจำยุค แต่กลับ
มีทางเท้าขวางกั้นทางเข้าทำให้กระแสพลังไหลเข้าไม่สะดวก ข้อถัดมาคือด้านหน้าที่ดินนั้นมีเสาไฟฟ้า
ขนาดใหญ่พาดผ่านมากลางที่ ขวางกระแสพลังไหลเข้าเช่นเดียวกัน เสมือนกับมีคู่แข่งเข้ามาแก่งแย่ง
แข่งขัน หรือข้อที่สามคือส่วนเฉลียงด้านหน้าประตูทางเข้า Showroom เดิมนั้นเป็นมุมแหลมทิ่มออกมา
ที่ปากทางเข้าที่ดิน ทำให้กระแสพลังนั้นหลากไหลเข้าที่ดินยาก เปรียบเสมือนกับมีอุปสรรคภายใน
องค์กรทำให้ไม่ได้ลูกค้า รวมไปถึงการเลือก “ทิศทางประตูเข้า Showroom” เดิมที่ไม่ได้เปิดรับเข้าหา
ถนนพระราม 2 ซึ่งจะทำให้ได้องศาทิศทางที่ดีประจำยุคเสริมกิจการการค้า และยังเป็นทิศทางที่เสริม
ดวงของคุณแซมหากดูตามการจัดฮวงจุ้ยในแบบละเอียดเสริมดวงเป็นรายบุคคลด้วย จากข้อมูลเบื้อง
ต้นเหล่านี้ ทำให้ อ.ตะวัน ได้แนะนำให้ทาง Motor Field ได้ทำการปรับฮวงจุ้ยหลายข้อด้วยกัน

สภาพเดิมที่ มีทั้งทางเท้าและเสาไฟฟ้าขวางกระแสพลังเข้าที่ดิน
และภายในประตูเข้า Showroom เดิมทิศทางไม่ดีและมีเฉลียงเป็นมุมแหลมทิ่มออกหน้าทางเข้าที่ดิน

 

โดย อ.ตะวัน ได้แนะนำให้เปิดหน้าที่ดินให้กระแสพลังหลากไหลได้ง่ายขึ้น โดยการนำทางเท้าออกไป เพราะได้คำนวนแล้วพบว่าตำแหน่งดังกล่าวเป็นทิศทางที่เป็นมงคลทั้งกับกิจการและรูปดวงของทางเจ้าของ
และได้แนะนำให้ปรับทิศทางของ Showroom ให้เปิดหน้าเข้าสู่ถนนพระราม 2 เพื่อรับกระแสพลังจากทิศทาง
ที่ดีให้ได้เยอะที่สุด และปรับปรุงให้เฉียงนั้นมีลักษณะพิเศษที่ไม่เพียงแต่ไม่ขวางกระแสพลังที่หลากไหลเข้า
มาจากถนนเส้นพระราม 2 แต่ยังสามารถจ่ายเอากระแสพลังดังกล่าวให้หลากไหลไปทั่วถึงทั้งหน้า Showroom
เพื่อกระจายความเป็นมงคลให้ได้มากที่สุดด้วย

นอกจากนี้กระแสพลังของถนนพระราม 2 นั้น หากมองเป็นแม่น้ำก็ต้องถือว่าเชี่ยวกราก หรือเป็นกระแส
พลังที่มาด้วยปริมาณที่มากและยังรวดเร็ว ทำให้หากเก็บกระแสพลังไม่อยู่แทนที่จะอ่านว่าเป็นมงคล
กลับมองเป็น ลักษณะฮวงจุ้ยที่ไม่ดีเหมือนกับเป็นลักษณะน้ำตัดขา อ.ตะวัน จึงได้แนะนำให้ทำป้ายร้าน
และ Tower เพื่อดักกระแสพลังของเส้นพระราม 2 ไว้โดยที่เน้นการวาง Tower ไว้ในตำแหน่งและทิศทาง
ที่ดีที่สุดของที่ดินผืนนี้

ด้านหน้าของ Showroom หลังจากมีการปรับให้กระแสพลังหลากไหลเข้าได้ง่ายแล้ว

 

การปรับฮวงจุ้ยที่เฉลียงประตูทางเข้าให้ได้องศาทิศทางที่ดี กระแสพลังหลากไหลได้ทั่วถึง และ
การเลือกตำแหน่งตั้ง
Tower ที่ช่วยในการสะสมกระแสพลังให้อยู่ใน Showroom ได้มากที่สุด


มากไปกว่านั้น อ.ตะวัน ยังได้แนะนำการจัดส่วนขายและบริการว่า ทำอย่างไรจึงจะสามารถนำกระแสพลังจากองศาทิศทางที่ดีที่เราได้เลือกแล้วว่าเป็นมงคลกับธุรกิจและรูปดวงของเจ้าของ ซึ่งถือว่าเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ เพราะนอกจากจะต้องคำนวนให้เป็นมงคลตามศาสตร์ฮวงจุ้ยระบบวิชาการแล้ว ก็ยังต้องสอดคล้องกับการวางตำแหน่งของสินค้าและอุปกรณ์อีกด้วย โดยส่วนที่สำคัญก็เป็นส่วนของ Counter ขาย ที่ต้องใช้บริการลูกค้าอยู่ตลอดเวลา ซึ่ง อ.ตะวัน ได้เลือกตำแหน่งและทิศทางที่เป็นมงคล ร่วมไปกับเทคนิคของการกระตุ้นพลังดีดังกล่าวให้กระทำการได้อยู่ตลอดด้วย และ ในส่วนของส่วนบริการ หรือส่วน Service ซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญมากของธุรกิจเพราะเป็นส่วนที่จะสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า อ.ตะวัน ก็ได้แนะนำตำแหน่งการจัดวางเครื่องจักร อุปกรณ์ รวมไปถึง การเจาะช่องเปิด เพื่อดึงกระแสพลังดีไหลเข้าให้ได้ไม่แพ้ในส่วนขาย

 

 
 

ตำแหน่งการวางประตูทางเข้าส่วนขาย และ Counter ขาย ได้รับการวางให้รับ กระแสพลัง
จากภายนอกได้ดี ร่วมไปกับเทคนิคในการกระตุ้นพลังให้กระทำการได้มากขึ้นไปอีก 
 

อ.ตะวัน ได้จัดวางส่วนบริการให้ได้รับความเป็นมงคลที่ดี ได้ใกล้เคียงกับส่วนขาย


ในปัจจุบัน Motor Field สามารถดำเนินกิจการได้อย่างราบรื่น จนถือว่าเป็นหนึ่งในผู้นำของธุรกิจ
นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องเล่นและอุปกรณ์กีฬาทางน้ำแบบครบวงจร ตั้งแต่เจ็ทสกี Jet ski ไปจน
ถึงเรือยอร์ช และยังได้ขยายธุรกิจไปยังกีฬาแนว X-Treme ต่างๆอีกมากมาย ซึ่งไม่ได้เน้นเพียง
แค่การขายเพียงแค่อย่างเดียว แต่จากการที่คุณแซมนั้นเองเป็นนักกีฬาเจ็ทสกีด้วย จึงทำให้สามารถ
เข้าใจในการซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษาได้อีกด้วย จึงทำให้สามารถบริการให้ลูกค้าได้รับ ความ
พึงพอใจได้เป็นอย่างดี ถือว่าเป็นส่วนผสมที่ลงตัวควบคู่ไปกับการจัดฮวงจุ้ยในระบบวิชาการที่ทำให้
ธุรกิจเจริญก้าวหน้าไปได้อย่างมั่นคง

หน้าแรกฮวงจุ้ย

 

 

 

 


Copyright©2007 by Master Tawan Lekhapat. All Rights Reserved.mastertawan@hotmail.com