The Integration of Feng Shui with Architectural Design ; Feng Shui Knowledge Center (Thailand)
  ฮวงจุ้ย วิทยาศาสตร์แห่งการบริหารพลังงานตามหลักสถาปัตยกรรมศาสตร์เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของมนุษย์
  อ.ตะวัน เลขะพัฒน์ โทร. 080-298-9998
 
 
 

หน้าแรก

ความรู้เรื่องฮวงจุ้ย

ข่าวสารจากทางสถาบัน

กรณีศึกษาจริง

“ฉลูทอง” 2564 จุดเริ่มต้นแห่งยุคทอง

มุ่งหามงคล หลีกเลี่ยงเคราะห์ภัย ปีหนูทอง 63

เสริมดีแก้ชง พิชิตดวงปีกุน 62

เปิดความลับฟ้าดิน ปีจอ 61

เจาะลึก ปีระกาไฟ 60

หาโอกาสผ่าวิกฤติ "ปีวอก" 59

รู้ทันฟ้ารับปี “มะแม” 58

ถอดรหัสฟ้ารับปีม้าไฟ 57

รู้ทันฮวงจุ้ยปีมะเส็ง 56 "ฝนยั่วไฟ"

• ฮวงจุ้ยดีรับปีมังกรคะนองน้ำ 55

• เสริมฮวงจุ้ยรับปี
กระต่ายตื่นทอง 54

ฮวงจุ้ยดีรับปีเสือดุ 53

ประวัติของศาสตร์ฮวงจุ้ย

วิทยาศาสตร์ของศาสตร์ฮวงจุ้ย

ฮวงจุ้ยกับชีวิตมนุษย์

สาส์นจาก อ.ตะวัน

ถอดรหัสทิศดีปี 52

หลักสูตรการอบรม

ขอบเขตการให้คำปรีกษา

ประวัติ อ.ตะวัน เลขะพัฒน์

ติดต่อ อ.ตะวัน เลขะพัฒน์

 
 

 

รู้ฟ้ารู้ดินปีกระต่ายตื่นทอง กับ อาจารย์ตะวัน เลขะพัฒน์

(บทสัมภาษณ์ในนิตยสาร Make Money เดือนมกราคม 2554)

ปีนี้คือปีกระต่ายทอง ซึ่งมีพลังผสมกันระหว่าง “ธาตุทอง” และ “ธาตุไม้”ที่มีกำลังข่มพิฆาตกันอยู่
แตกต่างจากปีเสือทองที่มีพลังงาน “ธาตุไม้” เหมือนกันอย่างไร? ปีเสือทองเป็นธาตุไม้ซึ่งเป็นไม้ที่มีพลังหยาง
คือ แข็ง หนักแน่น แน่นหนา ดุดัน ก้าวร้าว ไม่กลัวใคร ในปีเสือจึงมีความขัดแย้งที่แสดงออกมาอย่างชัดเจน
ใครไม่พอใจใครจะแสดงออกและพูดกันอย่างไม่ปิดซ่อน ซึ่งที่ผ่านมาในภาคเศรษฐกิจหรืองานด้านบันเทิงคน
ออกมาห้ำหั่นกันอย่างชัดเจน ปีกระต่ายทอง เป็นธาตุไม้ที่มีพลังหยิน คือ แอบซ่อน เงียบๆ  ไม่ให้ใครเห็น
ดังนั้นในปีนี้จะยังคงเป็นปีของการขัดแย้งแต่เป็นในลักษณะสงครามเย็น คือไม่แสดงออก เราจะไม่ได้สัมผัส
โดยตรง แต่จะเป็นเรื่องของความรู้สึกที่เราจะได้รับมากกว่า และเพราะด้วยกระต่ายเป็นแม่ธาตุ หมายถึงสัตว์
ต้นแบบ นั้นปีกระต่ายจะมีเรื่องความสัมพันธ์ของจิตใจคน จะมีเรื่องกระตุ้นอารมณ์ได้อย่างง่ายดาย ช่วงไหนที่มี
เรื่องแฮปปี้ผู้คนจะมีความสุขกันสุดๆ แต่ช่วงใดเกิดเรื่องทุกข์ผู้คนจะโศกเศร้าเสียใจกันสุดๆ ได้เช่นกัน
ล้อมกรอบ
บทสรุปภาพรวมในปี 2554

ปีกระต่ายทอง ประเทศไทยจะมีแรงขับดันทำให้เศรษฐกิจไทยก้าวหน้า ซึ่งแม้จะมีการขัดแย้งที่ส่งผลกระทบ
ต่อจิตใจ แต่ในภาพรวมแล้วธุรกิจในปีนี้ค่อนข้างดีและเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง คำแนะนำสำหรับผู้ประกอบการคือ
เมื่อเป็นปีที่มีผลต่อจิตใจประชาชน ผู้ประกอบการต้องเข้าใจถึงจิตใจและความรู้สึกของประชาชน ต้องเข้าใจใน
ช่วงเวลาในสภาวะแบบนี้ลูกค้าของเราจะใช้จ่ายหรือจะเก็บ และผลิตสินค้าหรือเริ่มธุรกิจที่จะมาตอบสนองความรู้สึก
ของลูกค้าได้ ท่านก็จะผ่านพ้นปีกระต่ายทองไปได้ด้วยดี 

เริ่มต้นการให้สัมภาษณ์ด้วยการวิเคราะห์ภาพรวมของปีที่ผ่านมานำมาสู่การทำนายทายทักสิ่งที่จะเกิดขึ้นในปี 2554
หรือปีกระต่ายทองจาก อาจารย์ตะวัน เลขะพัฒน์ ซินแสและผู้เชี่ยวชาญเรื่องศาสตร์ฮวงจุ้ยเชิงวิทยาศาสตร์ ปัจจุบันเป็นที่
ปรึกษาในแวดวง อสังหาริมทรัพย์, สถาปัตยกรรม และ วัสดุก่อสร้าง มากมาย ซึ่งการจบจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นส่วนสำคัญที่อาจารย์นำมาประยุกต์เข้ากับศาสตร์ฮวงจุ้ย ซึ่งเป็นการเหนี่ยวนำและบริหารเอา
พลังงานที่ดีของธรรมชาติเพื่อสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับมนุษย์ร่วมกับการออกแบบเพื่อประโยชน์ใช้สอยและความสวยงาม
ตามหลักสถาปัตยกรรมได้อย่างสมดุล

ซึ่งจากการพูดคุยในครั้งนี้ อาจารย์ตะวัน เลขะพัฒน์ ได้ให้ความรู้และประโยชน์จากศาสตร์ฮวงจุ้ยมาปรับใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้อย่างมากมาย


อ.ตะวัน เลขะพัฒน์ ในบรรยากาศการให้สัมภาษณ์กับ
นิตยสาร
Make Money แบบสบายๆ และเป็นกันเอง

ธุรกิจมาแรงแซงโค้งในปี 2554

ปีนี้เป็นปี “ทองขี่ไม้” นั่นคือเป็นสภาพที่ธาตุทองแข็งแรง เพราะธาตุทองมาหั่นธาตุไม้ให้ละเอียด ฉะนั้นในปีนี้ธุรกิจที่
เป็นธาตุทองหรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธาตุทองจะมีกำลังแรงหนุนให้การงานเจริญก้าวหน้าตลอดทั้งปี

ธุรกิจที่เป็นธาตุทอง เช่น งานประเภทที่เกี่ยวกับ อำนาจ สัมปทาน ราชการ เรียกได้ว่าใครที่ได้มีส่วนเข้าไปเอี่ยวกับ
ธุรกิจที่มีการให้สัมปทาน ราชการ จะมีโอกาสก้าวหน้า สำหรับธุรกิจที่เป็นธาตุทองคือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโลหะขนาดใหญ่
เช่น อุตสาหกรรมเหล็ก รถยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ อะไหล่ต่างๆ และรวมไปถึงเครื่องประดับที่ทำด้วยทองคำเช่นกัน นอกจากนี้ “ธาตุ
ทอง” ในเชิงปรัชญาหมายถึง การประมวลผลกับความรวดเร็วฉับไว ฉะนั้นธุรกิจที่เกี่ยวกับโทรคมนาคม การสื่อสาร
คอมพิวเตอร์ เว็บไซต์ ปีนี้จะเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
ตัวอย่างธุรกิจแบบ
“ธาตุทอง” ที่มาแรงในปี “กระต่ายตื่นทอง” นี้

สำหรับธาตุไม้ที่โดนพลังธาตุทองที่แข็งแรงข่ม แต่ในขณะเดียวกันไม้ที่ถูกหั่นอย่างละเอียดจะไปช่วยเสริมให้ธาตุไฟมี
กำลังแข็งแรงขึ้น ในปีนี้ธุรกิจที่เป็นธาตุไฟจึงมีความโดดเด่นแต่จะไม่เท่ากับธาตุทอง

ธุรกิจที่เป็นธาตุไฟ คือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับน้ำมัน พลังงาน ไม่ว่าจะเป็นพลังงานหลัก หรือพลังงานทางเลือก ซึ่งพลังหยิน
ที่หลบซ่อนจะเป็นแรงขับให้พลังงานทางเลือกที่ไม่โดดเด่นในปีผ่านๆ มากลับมารุ่งตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไป ธุรกิจด้านให้
คำปรึกษาก็เป็นธาตุไฟ เช่น หมอ ทนายความ วิศวกร นักวิเคราะห์ เป็นต้น และอีกธุรกิจที่อยู่ในธาตุไฟคือบุคคลที่ต้องการมี
ชื่อเสียง มีหน้ามีตาในสังคม อย่างเช่น ดารา ในปีนี้ก็ต้องบอกว่าคนที่ดังก็จะมีงานอีเว้นต์ไม่ขาดมือ ละครมีเยอะมากในปีนี้ ส่งผลให้งานด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์เกิดขึ้นในปีนี้ มีงบโฆษณาออกมามากขึ้น เพราะพลังจากธาตุไฟเข้ามาเสริมธุรกิจ
นั่นเอง

ตัวอย่างธุรกิจแบบ
“ธาตุไฟ” ที่จะมาแรงเช่นเดียวกัน

 

ปรับทิศธุรกิจให้ตรงกับธาตุที่ดี

แม้ปีกระต่ายทองจะเป็นปีมหาโชคของกลุ่มธุรกิจธาตุทองและธาตุไฟ แต่มีคำกล่าวไว้ว่า “ดวงไม่ใช่สิ่งกำหนดชีวิต” แต่
ดวงคือ “คู่มือ” ที่บอกเป็นไกด์นำทางบอกว่าข้อดีและข้อเสียนั้นคืออะไร จากนั้นการทำหน้าที่ซินแสหรือผู้คนมากมายเรียกว่า
หมอดูนั้น จะบอกให้ใช้ข้อดีของแต่ละคนของแต่ละธุรกิจและให้หลีกเลี่ยงข้อเสียให้มากที่สุด

สำหรับธุรกิจที่ไม่เข้าข่ายว่าเป็นธาตุทองและธาตุไฟไม่ใช่ว่าจะไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ จึงแนะนำให้มีการ
บริหารจัดการโดยใช้จุดแข็งให้เหมือนกับธุรกิจธาตุทองและธาตุไฟมาใช้ในธุรกิจ

บริหารธุรกิจแบบธาตุทอง คือ การเป็นลูกค้ารายใหญ่ มีอำนาจในการต่อรองการค้า สร้างเครือข่ายธุรกิจ หาลูกค้าราย
ใหญ่ ประมูลงานสัมปทานให้ได้ รับออเดอร์ขนาดใหญ่อาจจะเน้นในส่วนราชการมากขึ้น หรือรุกธุรกิจเป็นการค้าส่งให้มากกว่า
ค้าปลีก

บริหารธุรกิจแบบธาตุไฟ คือ การสร้างแบรนด์ให้แข็งแรง เนื่องจากปีนี้จะมีงบประมาณด้านโฆษณามากขึ้น การสร้าง
แบรนด์ของตนให้เป็นที่รู้จักด้วยวิธีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ หรือ
ทางอินเตอร์เนต จะเป็นการเสริมพลังธาตุไฟและแบรนด์สินค้าจะแข็งแรงเป็นที่รู้จักในไม่ช้า


หากท่านสามารถ “รู้ฟ้า” ในปีกระต่ายตื่นทองนี้ได้ว่าพลังฟ้านั้นส่งเสริมธุรกิจ กิจการ การงาน ในอุตสาหกรรมในภาคส่วใด หรือเหมาะกับการวางกลยุทธ์ของบริษัทในแบบใด ผนวกร่วมกับการ “รู้ดิน” โดยมีซินแสที่มีประสบการณ์ช่วยในการจัดปรับฮวงจุ้ยของกิจการท่านให้สอดคล้องกับพลังฟ้าในปีกระต่ายตื่นทองนี้ ก็มั่นใจได้ว่าจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ช่วยเสริมความเจริญรุ่งเรืองของท่านได้

 

หน้าแรกฮวงจุ้ย

 

 

 

 

 

 

 


Copyright©2007 by Master Tawan Lekhapat. All Rights Reserved.mastertawan@hotmail.com