The Integration of Feng Shui with Architectural Design ; Feng Shui Knowledge Center (Thailand)
  ฮวงจุ้ย วิทยาศาสตร์แห่งการบริหารพลังงานตามหลักสถาปัตยกรรมศาสตร์เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของมนุษย์
  อ.ตะวัน เลขะพัฒน์ โทร. 080-298-9998
 
 
 

หน้าแรก

ความรู้เรื่องฮวงจุ้ย

ข่าวสารจากทางสถาบัน

กรณีศึกษาจริง

“ฉลูทอง” 2564 จุดเริ่มต้นแห่งยุคทอง

มุ่งหามงคล หลีกเลี่ยงเคราะห์ภัย ปีหนูทอง 63

เสริมดีแก้ชง พิชิตดวงปีกุน 62

เปิดความลับฟ้าดิน ปีจอ 61

เจาะลึก ปีระกาไฟ 60

หาโอกาสผ่าวิกฤติ "ปีวอก" 59

รู้ทันฟ้ารับปี “มะแม” 58

ถอดรหัสฟ้ารับปีม้าไฟ 57

รู้ทันฮวงจุ้ยปีมะเส็ง 56 "ฝนยั่วไฟ"

• ฮวงจุ้ยดีรับปีมังกรคะนองน้ำ 55

• เสริมฮวงจุ้ยรับปี
กระต่ายตื่นทอง 54

ฮวงจุ้ยดีรับปีเสือดุ 53

ประวัติของศาสตร์ฮวงจุ้ย

วิทยาศาสตร์ของศาสตร์ฮวงจุ้ย

ฮวงจุ้ยกับชีวิตมนุษย์

สาส์นจาก อ.ตะวัน

ถอดรหัสทิศดีปี 52

หลักสูตรการอบรม

ขอบเขตการให้คำปรีกษา

ประวัติ อ.ตะวัน เลขะพัฒน์

ติดต่อ อ.ตะวัน เลขะพัฒน์

 
 

 

เสริมฮวงจุ้ยรับปี “กระต่ายทอง”

สำหรับในปี พศ.2554 นี้ ในระบบการดูฮวงจุ้ยตามระบบวิชาการที่ใช้การคำนวนตามการเปลี่ยนปี
ตามวงโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ จะเริ่มต้น “ปีเถาะ” ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ เวลา 12:28 นาฬิกา ซึ่งจะต่าง
จากตรุษจีนตามธรรมเนียมโบราณที่ใช้การคำนวนจากวงโคจรของดวงจันทร์รอบโลกเพียงแค่วันเดียว
คือวันที่ 3 กุมภาพันธ์ จึงทำให้ปีนี้เป็นปีที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจสำหรับการเริ่มต้นปีตามหลักฮวงจุ้ยในระบบ
วิชาการ โดยในปีนี้เราเรียกกันว่าปี “กระต่ายทอง” ซึ่งมีพลังงานผสมกันระหว่าง “ธาตุทอง” และ “ธาตุไม้” ที่
ข่มพิฆาตกันอยู่ ดังนั้นในภาพรวมปีนี้ความแตกต่างทางความคิดหลายๆอย่างก็ยังคงดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง
แต่เนื่องจาก “กระต่าย” นั้นมีลักษณะพลังงานที่เป็น “หยิน” หรือเทียบแล้วแข็งแกร่งน้อยกว่าปีเสือที่ผ่านมา
จึงทำให้สภาพความขัดแย้งนั้นไม่ได้มองเห็นเป็นภาพที่ชัดเจนอย่างปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามสภาพเศรษฐกิจ
โดยรวมนั้นก็ยังมั่นคง สามารถเดินก้าวหน้าได้ในหลายๆภาคส่วนของอุตสาหกรรม ซึ่งตามศาสตร์ฮวงจุ้ยนั้น
เราสามารถจะกระตุ้นพลังดีประจำปีได้เพื่อให้เรามีความเข้มแข็งเพิ่มขึ้นได้เช่นเดียวกัน โดยทิศดีต่างๆ
ประจำปี “กระต่ายทอง” พศ.2554 มีดังนี้


ในปี “กระต่ายทอง” นี้ก็ขอให้ท่านคิดภาพของไม้ใบที่ในฤดูใบไม่ร่วง
ของเวลาเย็นๆ
ที่เหมือนกับต้นไม้ที่กำลังโดนกรรไกรมาริดดอกริดใบ
ท่านก็จะพอเข้าใจสภาพโดยรวมของพลังประจำปีนี้ครับ


1. ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ทิศดีเรื่องโชคลาภและโอกาสทางธุรกิจ พลังดาว 8 ประจำปีเข้า
มาสถิตย์ที่ทิศนี้ สำหรับการดูฮวงจุ้ยในระบบดาวเหินของยุคที่ 8 (พศ.2547-2567) จึงถือว่าทิศทางดังกล่าวเป็น
ทิศที่มงคลที่สุด โดยทิศทางดังกล่าวมีพลังเป็น “ธาตุดิน” แสดงถึงการสะสมเพิ่มพูนขึ้นมาของโอกาสและ
ทรัพย์สิน การกระตุ้นพลังในทิศทางดังกล่าว สามารถทำได้โดยใช้ น้ำพุ น้ำล้น หินกลิ้ง ตั้งเพื่อกระจายพลังดี
ให้อบอวลออกมา โดยจะยิ่งเป็นมงคลหากอุปกรณ์กระตุ้นพลังงานดังกล่าวมีสีออก แดง ชมพู ม่วง หรือหาก
ท่านไม่สะดวกในการใช้ น้ำพุ น้ำล้น หินกลิ้ง ท่านยังสามารถใช้โคมไฟ อโรมาเทอราปี จุดเทียน ตะเกียง
กระตุ้นพลังในทิศดังกล่าวได้เช่นเดียวกันครับ

สำหรับท่านที่มาการชง ได้แก่ผู้ที่เกิดปีระกา เดือนระกา วันระกา หรือ ยาม ท่านยังสามารถใช้ทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือใน “ช่องย่อยนักษัตรจอ” ในการวางของกระตุ้นพลังเพื่อลดผลของการชงจากพลัง “เถาะ
ประจำปี” ได้ด้วยครับ อย่างไรก็ตามการถอดดวงหมดทั้ง 4 หลัก ปี เดือน วัน ยาม รวมไปถึงการจัดฮวงจุ้ยใน
ระดับช่องย่อยเพื่อลดผลของการชงนั้น ท่านควรได้รับการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดฮวงจุ้ย เพื่อหา
“ฤกษ์ยาม” ที่เป็นมงคลที่สุดกับท่าน เพื่อให้ได้เห็นผลที่ดีได้รวดเร็วครับ

โดยในทิศดีดังกล่าวยังมีทิศย่อยที่ต้องระวังในพื้นที่ของทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เพราะส่วนครึ่งด้าน
ตะวันตกนั้นตรงกับทิศที่มีพลังร้ายประจำปี “ทิศอสูร” มาสะสมตัวอยู่ หากเป็นไปได้ก็ไม่ควรตกแต่ง ต่อเติม
ซ่อมแซมในทิศดังกล่าวโดยไม่ได้ดูฤกษ์ยามครับ

2. ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศดีเรื่องโชคเสริม การค้าระหว่างประเทศ ความเจริญก้าวหน้า การ
เดินทาง “พลังดาว 1 ธาตุน้ำ” ได้เข้ามาสะสมตัวที่ทิศทางดังกล่าว ท่านสามารถเสริมพลังของทิศดังกล่าวได้
โดยการตั้ง น้ำพุ น้ำล้น หินกลิ้ง ตู้ปลา โดยหากอุปกรณ์ดังกล่าวทำมาจากโลหะแสตนเลส ทรงกลม มันวาว
ยิ่งทำให้เป็นมงคล หรือ หากท่านจะกระตุ้นพลังโดยใช้อุปกรณ์โลหะเคลื่อนไหว เช่น พัดลมทองเหลือง หรือ
นาฬิกาลูกตุ้มโลหะ ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน

3. ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ทิศดีเรื่องอำนาจ ยศศักดิ์ ผู้ใหญ่ช่วยเหลือสนับสนุน ธุรกิจเกี่ยวกับ
ราชการ สัมปทาน หรือ บริษัทใหญ่ ทิศนี้มีพลัง “ดาว 6 ธาตุทอง” มาสะสมตัวอยู่ หากท่านเน้นเรื่องการเพิ่ม
เรื่องอำนาจ บารมีของตัวท่านเองนั้น ท่านสามารถตั้งอุปกรณ์โลหะ หนัก กลม มันวาว ที่มีสภาพนิ่งไม่
เคลื่อนไหว ให้ดูโดดเด่นเพื่อเสริมพลังธาตุทองในทิศดังกล่าวได้ หรือหากท่านต้องการเสริมเรื่องของธุรกิจ
การค้า ท่านสามารถเสริมได้โดยการตั้งอุปกรณ์โลหะเคลื่อนไหว เช่น พัดลมทองเหลือง หรือ นาฬิกาลูกตุ้ม
โลหะ เพื่อกระจายพลังจากทิศดังกล่าวได้เช่นเดียวกัน


 

 

4. ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ทิศดีเรื่องการศึกษา วิชาการ ความรัก ความสัมพันธ์ โฆษณา
ประชาสัมพันธ์ ทิศนี้มีพลัง “ดาว 4 ธาตุไม้” มาสะสมตัวอยู่ หากท่านเน้นเรื่องของการศึกษา วิชาการ ให้ท่าน
ใช้ต้นไม้ทรงสูง เช่น ไผ่เลี้ยง ไผ่กวนอิม วางเพื่อกระตุ้นพลัง แต่หากท่านเน้นเรื่องของความรัก ความสัมพันธ์
ให้ท่านเสริมโดยการใช้ ไม้ดอกสวยงามสำหรับความรักในเชิงหนุ่มสาว หรือ ไม้ใบเขียวชะอุ่มสำหรับ
ความสัมพันธ์ทั่วๆไป แต่หากท่านเน้นเรื่องการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การตั้งน้ำเคลื่อนไหว เช่น น้ำพุ น้ำล้น
โดยใช้อุปกรณ์ที่มีสีเขียวอ่อน เขียวแก่ ก็สามารถส่งเสริมพลังดีนี้ได้

โดยในทิศดีดังกล่าวยังมีทิศย่อยที่ต้องระวังในพื้นที่ของทิศตะวันตกเฉียงใต้ เพราะส่วนครึ่งด้าน
ตะวันตกนั้นตรงกับทิศที่มีพลังร้ายประจำปี “ทิศอสูร” มาสะสมตัวอยู่ หากเป็นไปได้ก็ไม่ควรตกแต่ง ต่อเติม
ซ่อมแซมในทิศดังกล่าวโดยไม่ได้ดูฤกษ์ยามครับ


5. ทิศตะวันตก ทิศดีเรื่องความฉลาดหลักแหลม ความสำเร็จ ความยินดี มีชื่อเสียงโด่งดัง ในทิศนี้มี
พลัง “ดาว 9 ธาตไฟ” มาสะสมตัวอยู่ หากท่านเน้นเรื่องความฉลาดหลักแหลม ขอให้ท่านเสริมโดยใช้ไม้ทรง
สูง เช่นไผ่เลี้ยง ไผ่กวนอิม แต่ขอเป็นชนิดไม่แช่น้ำ หรือ ใช้ไม้แห้งเหลาแหลมทรงสูงก็ได้ แต่หากท่านเน้น
เรื่องความสำเร็จ ความยินดี มีชื่อเสียงโด่งดัง ท่านสามารถเสริมได้โดยการใช้โคมไฟรูปทรงสูง หากเป็นไปได้
ก็ขอให้เป็นสีออกแดง ชมพู ม่วง


โดยท่านต้องระวังไม่ให้มีการตกแต่ง ต่อเติม ซ่อมแซม ในทิศทางดังกล่าวโดยไม่ได้รับการประเมิน
ฤกษ์ยามที่ดีจากซินแสที่มีประสบการณ์เป็นอันขาด เพราะทิศทางดังกล่าวนั้นมีพลังของทิศไม่ดีสะสมตัวอยู่
ได้แก่ “ทิศอสูร” โดยเฉพาะในช่องย่อย “นักษัตรระกา” นั้นถือว่าเป็น “ทิศชง หรือ ทิศแตก ประจำปี” ด้วย หากมีการรบกวนทิศดังกล่าวจะทำให้ท่านพบกับเรื่องราวที่ไม่ดีได้เช่นเดียวกัน

ในบทความนี้เราพูดถึงเรื่องของการ “มุ่งหามงคลประจำปี” กันแล้ว ในบทความหน้าผมจะมาพูดถึงการ “หลีกเลี่ยงเคราะห์ภัยประจำปี” กันบ้างครับ อย่างไรก็ตามเพื่อให้ได้ผลดีตามการจัดฮวงจุ้ยในระบบวิชาการ (Authentic Feng Shui) มากที่สุด ท่านควรได้รับการประเมินรูปดวงโดยละเอียด เพื่อจัดวางฮวงจุ้ยเสริมท่านในระดับบุคคล รวมไปถึงการหาทิศทางที่ดีประจำยุคที่ 8 เพื่อความเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืนครับ


หน้าแรกฮวงจุ้ย

 

 

 

 


Copyright©2007 by Master Tawan Lekhapat. All Rights Reserved.mastertawan@hotmail.com