The Integration of Feng Shui with Architectural Design ; Feng Shui Knowledge Center (Thailand)
  ฮวงจุ้ย วิทยาศาสตร์แห่งการบริหารพลังงานตามหลักสถาปัตยกรรมศาสตร์เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของมนุษย์
  อ.ตะวัน เลขะพัฒน์ โทร. 080-298-9998
 
 
 

หน้าแรก

ความรู้เรื่องฮวงจุ้ย

ข่าวสารจากทางสถาบัน

กรณีศึกษาจริง

“ฉลูทอง” 2564 จุดเริ่มต้นแห่งยุคทอง

มุ่งหามงคล หลีกเลี่ยงเคราะห์ภัย ปีหนูทอง 63

เสริมดีแก้ชง พิชิตดวงปีกุน 62

เปิดความลับฟ้าดิน ปีจอ 61

เจาะลึก ปีระกาไฟ 60

หาโอกาสผ่าวิกฤติ "ปีวอก" 59

รู้ทันฟ้ารับปี “มะแม” 58

ถอดรหัสฟ้ารับปีม้าไฟ 57

รู้ทันฮวงจุ้ยปีมะเส็ง 56 "ฝนยั่วไฟ"

• ฮวงจุ้ยดีรับปีมังกรคะนองน้ำ 55

• เสริมฮวงจุ้ยรับปี
กระต่ายตื่นทอง 54

ฮวงจุ้ยดีรับปีเสือดุ 53

ประวัติของศาสตร์ฮวงจุ้ย

วิทยาศาสตร์ของศาสตร์ฮวงจุ้ย

ฮวงจุ้ยกับชีวิตมนุษย์

สาส์นจาก อ.ตะวัน

ถอดรหัสทิศดีปี 52

หลักสูตรการอบรม

ขอบเขตการให้คำปรีกษา

ประวัติ อ.ตะวัน เลขะพัฒน์

ติดต่อ อ.ตะวัน เลขะพัฒน์

 
 

 

รายการ Modern Feng Shui ตอนรู้ฮวงจุ้ย"ฝนยั่วไฟ" ปีมะเส็ง 56

 
สำหรับแฟนรายการที่สนใจสถานการณ์ในปีหน้า พศ.2556 หรือปีมะเส็งที่จะถึงนี้ หรือปีที่อาจารย์ฮวงจุ้ยหลายๆท่านเรียกว่าปี "ฝนยั่วไฟ" ว่าจะมีเรื่องราวเป็นอย่างไร ท่านพลาดไม่ได้!!!

 


จากความแม่นยำในปีมะโรงที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจที่เติบโตมากเอเชียและประเทศไทย ภัยน้ำในประเทศของเราที่สามารถบริหารจัดการได้ดีขึ้น รวมไปถึงภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในอเมริกา หรือการลงทุนราคาทองคำที่เพิ่มขึ้นแต่ไม่ร้อนแรงเหมือนปีที่ผ่านๆมา

อ.ตะวัน เลขะพัฒน์ จะพาท่านไปไขข้อข้องใจ ทั้งเรื่องเศรษฐกิจ การเมือง ทั้งในและต่างประเทศ รวมไปจนถึงการลงทุนในตลาดหุ้นและทองคำว่าจะเป็นอย่างไร หรือหากท่านสนใจในการเริ่มประกอบธุรกิจ ก็สามารถดูได้ว่าภาคธุรกิจไหน ที่มีพลังฟ้าเข้ามาเสริมในปีนี้

รวมไปถึงท่านที่ต้องการรู้ดวงในปีหน้าว่าเป็นอย่างไร อ.ตะวัน จะมาไขข้อข้องใจกันแบบแต่ละนักษัตรที่ท่านเกิดกันอย่างละเอียด

ท่านสามารถรับชมทางช่อง Home & Food Channel หมายเลขช่อง True 71
เริ่มตั้งแต่วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2555 เป็นต้นไป ตามเวลาดังนี้

ทุกวันอังคาร เป็นเทปแรก 23:00-24:00 น.
ทุกวันพุธ Re-run 14:00-15:00 น.
ทุกวันพฤหัสบดี Re-run 7:00-8:00 น.
ทุกวันศุกร์ Re-run 22:00-23:00 น.
ทุกวันเสาร์ Re-run 12:00-13:00 น.

หน้าแรกฮวงจุ้ย

 

 

 

 


Copyright©2007 by Master Tawan Lekhapat. All Rights Reserved.mastertawan@hotmail.com