The Integration of Feng Shui with Architectural Design ; Feng Shui Knowledge Center (Thailand)
  ฮวงจุ้ย วิทยาศาสตร์แห่งการบริหารพลังงานตามหลักสถาปัตยกรรมศาสตร์เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของมนุษย์
  อ.ตะวัน เลขะพัฒน์ โทร. 080-298-9998
 
 
 

หน้าแรก

ความรู้เรื่องฮวงจุ้ย

ข่าวสารจากทางสถาบัน

กรณีศึกษาจริง

“ฉลูทอง” 2564 จุดเริ่มต้นแห่งยุคทอง

มุ่งหามงคล หลีกเลี่ยงเคราะห์ภัย ปีหนูทอง 63

เสริมดีแก้ชง พิชิตดวงปีกุน 62

เปิดความลับฟ้าดิน ปีจอ 61

เจาะลึก ปีระกาไฟ 60

หาโอกาสผ่าวิกฤติ "ปีวอก" 59

รู้ทันฟ้ารับปี “มะแม” 58

ถอดรหัสฟ้ารับปีม้าไฟ 57

รู้ทันฮวงจุ้ยปีมะเส็ง 56 "ฝนยั่วไฟ"

• ฮวงจุ้ยดีรับปีมังกรคะนองน้ำ 55

• เสริมฮวงจุ้ยรับปี
กระต่ายตื่นทอง 54

ฮวงจุ้ยดีรับปีเสือดุ 53

ประวัติของศาสตร์ฮวงจุ้ย

วิทยาศาสตร์ของศาสตร์ฮวงจุ้ย

ฮวงจุ้ยกับชีวิตมนุษย์

สาส์นจาก อ.ตะวัน

ถอดรหัสทิศดีปี 52

หลักสูตรการอบรม

ขอบเขตการให้คำปรีกษา

ประวัติ อ.ตะวัน เลขะพัฒน์

ติดต่อ อ.ตะวัน เลขะพัฒน์

 
 

 

รายการ Modern Feng Shui ตอน ใครดีใครร้ายในปีมังกรคะนองน้ำ

เพื่อต้อนรับปีใหม่ใน พศ.2555 ที่อาจารย์ฮวงจุ้ยหลายคนตั้งชื่อให้ว่า "ปีมังกรคะนองน้ำ" นี้

อ.ตะวัน เลขะพัฒน์ จะพาท่านผู้ชมไปดูกันว่าในมุมมองของศาสตร์ฮวงจุ้ยในระบบวิชาการที่มีการคำนวนอย่างมีที่มาที่ไปในเชิงวิทยาศาสตร์นั้น "ใครจะดีใครจะร้าย"

ท่านจะได้รับชมทั้งภาพรวมของเศรษฐกิจการเมืองทั้งในประเทศไทยและของโลก ว่าวิกฤตในยุโรปเที่ยวนี้จะมีผลกระทบกับฝั่งอเมริกา ตะวันออกกลาง และเอเชีย หรือแม้กระทั่งประเทศไทยของเราหรือไม่

ในปีนี้ประเทศไทยของเราจะสามารถผ่านวิกฤติอุทกภัยเหมือนในปีกระต่ายตื่นทองที่ผ่านมาได้หรือไม่ และภาคเศรษฐกิจใดจะรุ่งหรือร่วง มุมมองต่อการลงทุนหุ้นและทองเป็นอย่างไร

และส่วนที่เป็นไฮไลท์สำคัญคือการวิเคราะห์ดวงของแต่ละท่านกันแบบละเอียดว่าจะดีหรือต้องให้ความใส่ในเรื่องอะไรบ้าง

ท่านสามารถรับชมทางช่อง Home & Food Channel หมายเลขช่อง True 71
เริ่มตั้งแต่วันอังคารที่ 17 มกราคม 2555 เป็นต้นไป ตามเวลาดังนี้

ทุกวันอังคาร เป็นเทปแรก 23:00-24:00 น.
ทุกวันพุธ Re-run 14:00-15:00 น.
ทุกวันพฤหัสบดี Re-run 7:00-8:00 น.
ทุกวันศุกร์ Re-run 22:00-23:00 น.
ทุกวันเสาร์ Re-run 12:00-13:00 น.
ทุกวันอาทิตย์ Re-run 20:00-21:00 น.
 


หน้าแรกฮวงจุ้ย

 

 

 

 


Copyright©2007 by Master Tawan Lekhapat. All Rights Reserved.mastertawan@hotmail.com