The Integration of Feng Shui with Architectural Design ; Feng Shui Knowledge Center (Thailand)
  ฮวงจุ้ย วิทยาศาสตร์แห่งการบริหารพลังงานตามหลักสถาปัตยกรรมศาสตร์เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของมนุษย์
  อ.ตะวัน เลขะพัฒน์ โทร. 080-298-9998
 
 
 

หน้าแรก

ความรู้เรื่องฮวงจุ้ย

ข่าวสารจากทางสถาบัน

กรณีศึกษาจริง

“ฉลูทอง” 2564 จุดเริ่มต้นแห่งยุคทอง

มุ่งหามงคล หลีกเลี่ยงเคราะห์ภัย ปีหนูทอง 63

เสริมดีแก้ชง พิชิตดวงปีกุน 62

เปิดความลับฟ้าดิน ปีจอ 61

เจาะลึก ปีระกาไฟ 60

หาโอกาสผ่าวิกฤติ "ปีวอก" 59

รู้ทันฟ้ารับปี “มะแม” 58

ถอดรหัสฟ้ารับปีม้าไฟ 57

รู้ทันฮวงจุ้ยปีมะเส็ง 56 "ฝนยั่วไฟ"

• ฮวงจุ้ยดีรับปีมังกรคะนองน้ำ 55

• เสริมฮวงจุ้ยรับปี
กระต่ายตื่นทอง 54

ฮวงจุ้ยดีรับปีเสือดุ 53

ประวัติของศาสตร์ฮวงจุ้ย

วิทยาศาสตร์ของศาสตร์ฮวงจุ้ย

ฮวงจุ้ยกับชีวิตมนุษย์

สาส์นจาก อ.ตะวัน

ถอดรหัสทิศดีปี 52

หลักสูตรการอบรม

ขอบเขตการให้คำปรีกษา

ประวัติ อ.ตะวัน เลขะพัฒน์

ติดต่อ อ.ตะวัน เลขะพัฒน์

 
 

 

ปรับฮวงจุ้ยโครงการรับกระแสมังกร

บทความนี้จะแสดงถึงกรณีศึกษาจริงๆของการจัดฮวงจุ้ยเพื่อดักเอากระแสพลังที่ดีให้เข้ามาสะสมพลังให้ได้มากที่สุด
เพื่อปรับให้โครงการนั้นได้รับผลดีจากชัยภูมิที่มีอยู่เดิมให้ได้มากที่สุดครับ ผมได้มีโอกาสในการให้คำปรึกษาทางด้านฮวงจุ้ย
ให้กับสำนักงานขายของโครงการคอนโดมิเนียมของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่แห่งหนึ่ง ซึ่งลักษณะในทาง
การตลาดนั้นดีมากๆ คือเป็นทำเลที่อยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งถือว่าหาได้ยากแล้วในขณะนี้ อย่างไรก็ดีในศาสตร์ฮวงจุ้ยนั้น
การวิเคระห์ชัยภูมินั้นต้องมีการดูถึงสภาพแวดล้อมโดยรวมด้วย ลักษณะโครงการนั้นอยู่ถัดมาจากสะพานพระราม 9 มาทางใต้
ซึ่งถือว่าโดนตัดกระแสพลังส่วนหนึ่งไปจากตัวสะพาน กว่าที่กระแสพลังนั้นจะกลับมาสะสมตัวได้อาจต้องใช้เวลาและระยะทาง
ในการสะสมพลังงานใหม่ อาจทำให้มีผลกับการขายของโครงการได้ ดังนั้นการออกแบบของโครงการนั้นต้องมีการชดเชยใน
จุดนี้ด้วย


 fengshui-receive-dragon1

ภาพแสดงที่ตั้งของโครงการที่ถูกสะพานพระราม 9 ตัดกระแสพลังงานไป
ต้องได้รับการแก้ไขปรับแต่งฮวงจุ้ยเพื่อให้โครงการสามารถสะสมกระแสพลังได้เพียงพอ

 

อย่างไรก็ตามในรายละเอียดบางอย่างนั้นจำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงตามศาสตร์ฮวงจุ้ย เพราะชัยภูมิรอบๆในบางจุดนั้น
ยังมีสภาพที่เป็นหยินอยู่พอสมควร ซึ่งสถานที่ที่จะเกิดโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ดีนั้นจำเป็นต้องมีสภาพที่เป็นหยางเพื่อกระตุ้น
ให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับการอยู่อาศัยและยังช่วยให้การซื้อขายนั้นเป็นไปได้อย่างราบรื่นด้วย

 

fengshui-receive-dragon2-1   fengshui-receive-dragon

ภาพแสดงสภาพแวดล้อมเดิมของที่ดินก่อนได้รับการปรับปรุงฮวงจุ้ย

 

หลังจากที่ได้ไปประเมินที่สถานที่สิ่งที่ได้แก้ไขปรับปรุงนั้นได้แก่ การเลือกหันทิศของสำนักงานขายโครงการให้หันเจอ
“ทิศหน้าน้ำหลังภูเขา” หรือ “หน้าเจอโชคลาภหลังบารมี” โดยได้ใช้ทิศหลังที่พิงธนาคารกสิกรไทยสำนักงานใหญ่และ
ให้เป็นทิศภูเขาและด้านหน้าที่หันออกไปยังสายมังกรน้ำเจ้าพระยาเป็นทิศน้ำหรือทิศโชคลาภ อย่างไรก็ตาม
การที่กระแสพลังนั้นโดนตัดโดยสะพานพระราม 9 ทำให้ต้องมีการจ่ายกระแสพลังงานกลับมาชดเชย จึงได้ทำสระน้ำ
ด้านหน้าโครงการเพื่อจ่ายกระแสพลังกลับมายังหน้าสำนักงานขาย อย่างไรก็ตามเนื่องจากทิศด้านหน้าของ
สำนักงานขายนั้น เป็นทิศตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งในปี 2553 นั้นยังไม่ใช่ทิศทางที่ดีนั้น น้ำที่เคลื่อนไหวนั้นจึงต้อง
ไหลแบบเอื่อยๆไม่ส่งพลังเข้ามารุนแรงเกินไป รวมถึงการออกแบบสีสันของสระน้ำที่ใช้สีโทน “ธาตุน้ำ” ฟ้า น้ำเงิน เทา
ก็ยังช่วยในการถ่ายเทพลังงานส่วนที่ไม่ดีออกไปด้วย

 

fengshui-receive-dragon

ภาพแสดงการใช้ชัยภูมิเดิมคือธนาคารกสิกรไทยสำนักงานใหญ่ เป็นทิศหลังภูเขา
และการออกแบบสระน้ำเพื่อส่งกระแสพลังไหลเข้าด้านหน้าของสำนักงาน เป็นทิศหน้าน้ำ

 

ซึ่งการออกแบบสระว่ายน้ำนี้ ได้รับการวางฮวงจุ้ยแบบเคล็ดวิชาชัยภูมิแบบพิเศษเพื่อช่วยส่งกระแสพลังให้ไหลเข้าอาคาร
ให้ได้สูงสุดและยังช่วยในการชดเชยการที่สะพานพระราม 9 นั้นได้ตัดกระแสพลังงานไปแล้วด้วย นอกไปจากนี้การที่ระดับ
ของสำนักงานนั้นต้องยกให้สูงจากพื้นที่ดินเดิมค่อนข้างมาก เพื่อให้สอดคล้องกับการก่อสร้างโครงการในอนาคต
จึงทำให้ระดับของอาคารนั้นสูงเกินไป จึงต้องปรับโดยการออกแบบลานโล่งสะสมพลัง (Bright Hall) ตามเคล็ดวิชาพิเศษ
เพื่อให้รับกระแสพลังงานทั้งจากทางเดินเข้าอาคารและจากมังกรน้ำเจ้าพระยาได้พร้อมกันด้วย

 

fengshui-receive-dragon

ภาพแสดงการออกแบบลานโล่งสะสมพลังแบบพิเศษ
ให้สามารถรับกระแสพลังได้ทั้งจากทางเดินหลักในโครงการและกระแสมังกรน้ำเจ้าพระยาด้วย

 

นอกไปจากนี้การออกแบบทางเดินภายในโครงการก็จำเป็นต้องสามารถลากกระแสพลังงานให้ไหลเวียนส่งเข้ามายัง
สำนักงานขายให้ได้สะดวกมาที่สุด ซึ่งก็จำเป็นต้องได้รับการประเมินตามเคล็ดวิชาฮวงจุ้ยแบบพิเศษเช่นเดียวกัน

 

การออกแบบทางเดินภายในโครงการ เพื่อให้กระแสพลังงานไหลเวียนได้สะดวก

 

เช่นเดียวกับการเลือกตำแหน่งของพนักงานขายนั้น จำเป็นต้องนั่งในตำแหน่งที่รับกระแสพลังงานจากทิศโชคให้มากที่สุด
ทั้งโชคลาภประจำยุคและโชคลาภประจำปี 2553 และยังมีการกระตุ้นพลังด้วย “น้ำตก” ที่ออกแบบด้วยเคล็ดวิชาแบบพิเศษ
เช่นเดียวกัน หากพนักงานสามารถนั่งในตำแหน่งที่รับพลังงานที่ดีได้ ก็จะทำให้การเจรจาต่อรอง ทำใด้ราบรื่น
ถูกอกถูกใจลูกค้าผู้มาติดต่อ

 

ภาพแสดงการจัดวางตำแหน่งของพนักงานขายให้รับกับกระแสพลังงานให้มากที่สุด

 

ซึ่งในปัจจุบันโครงการก็สามารถสร้างยอดขายได้อย่างราบรื่นแม้ว่าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองจะยังไม่
ส่งเสริมเท่าไรนัก อย่างไรก็ตามในการวางฮวงจุ้ยของโครงการเองก็ยังต้องมีรายละเอียดมากกว่าที่ได้กล่าว
ไปในบทความครับ เช่นตำแหน่งการตั้งป้ายโครงการให้สะสมกระแสพลังงานได้ การจัดวางตำแหน่งของห้องตัวอย่าง
ให้อยู่ในทิศทางที่ดีช่วยกระตุ้นการตัดสินใจซื้อของลูกค้า การเลือกฤกษ์ยามในการเริ่มลงเสาเข็มเพื่อเป็นการประจุ
พลังงานฟ้าเข้ากับพลังงานดินเป็นครั้งแรกให้สอดคล้องกับดวงของผู้บริหารโครงการ เช่นเดียวกันครับ ทีมงานของ
ผู้พัฒนาอสังหาทรัพย์ ทั้งฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ก่อสร้าง ออกแบบ ตลาด ขาย ก็ล้วนต้องมีความสามารถในงานของตัวเอง
อย่างยิ่งยวด เพื่อให้ประสบความสำเร็จในการพัฒนาโครงการนั้นๆด้วยครับ

 

 

หน้าแรกฮวงจุ้ย

 

 

 

 

 

 

 


Copyright©2007 by Master Tawan Lekhapat. All Rights Reserved.mastertawan@hotmail.com