The Integration of Feng Shui with Architectural Design ; Feng Shui Knowledge Center (Thailand)
  ฮวงจุ้ย วิทยาศาสตร์แห่งการบริหารพลังงานตามหลักสถาปัตยกรรมศาสตร์เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของมนุษย์
  อ.ตะวัน เลขะพัฒน์ โทร. 080-298-9998
 
 
 

หน้าแรก

ความรู้เรื่องฮวงจุ้ย

ข่าวสารจากทางสถาบัน

กรณีศึกษาจริง

“ฉลูทอง” 2564 จุดเริ่มต้นแห่งยุคทอง

มุ่งหามงคล หลีกเลี่ยงเคราะห์ภัย ปีหนูทอง 63

เสริมดีแก้ชง พิชิตดวงปีกุน 62

เปิดความลับฟ้าดิน ปีจอ 61

เจาะลึก ปีระกาไฟ 60

หาโอกาสผ่าวิกฤติ "ปีวอก" 59

รู้ทันฟ้ารับปี “มะแม” 58

ถอดรหัสฟ้ารับปีม้าไฟ 57

รู้ทันฮวงจุ้ยปีมะเส็ง 56 "ฝนยั่วไฟ"

• ฮวงจุ้ยดีรับปีมังกรคะนองน้ำ 55

• เสริมฮวงจุ้ยรับปี
กระต่ายตื่นทอง 54

ฮวงจุ้ยดีรับปีเสือดุ 53

ประวัติของศาสตร์ฮวงจุ้ย

วิทยาศาสตร์ของศาสตร์ฮวงจุ้ย

ฮวงจุ้ยกับชีวิตมนุษย์

สาส์นจาก อ.ตะวัน

ถอดรหัสทิศดีปี 52

หลักสูตรการอบรม

ขอบเขตการให้คำปรีกษา

ประวัติ อ.ตะวัน เลขะพัฒน์

ติดต่อ อ.ตะวัน เลขะพัฒน์

 
 

 

ฮวงจุ้ยดี เสริมพลังการดำเนินธุรกิจ

ในบางครั้งหลายท่านคิดว่า “ฮวงจุ้ยที่ดี” นั้นต้องเป็นทำเลสถานที่ขนาดใหญ่ถึงจะส่งเสริมความเป็นมงคลได้เท่านั้น
จนทำให้หลายครั้งคนที่อาศัยอยู่ในที่พักอาศัย สำนักงาน หรือ โรงงาน ขนาดเล็กนั้น คิดว่าไม่จำเป็นต้องเสริมฮวงจุ้ย
เพราะโดนจำกัดศักยภาพโดยเรื่องของ “ขนาด” ซึ่งในข้อนี้ผมสามารถบอกได้ว่าเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนอยู่
พอสมควรครับ

 เพราะอะไรหรือครับ? นั่นก็เพราะในหลายๆครั้งนั้น สถานที่ที่มีขนาดใหญ่นั้นทำให้ซินแสนั้นสามารถที่จะกำหนด
ลักษณะ ที่เป็นมงคลในทางฮวงจุ้ยได้ง่ายกว่า เพราะถือว่าทุกๆส่วนที่มีผลกับอาคาร สิ่งปลูกสร้าง ล้วนอยู่ในเขต
ที่ดินของเรา จึงทำให้สามารถเข้าไปจัดการปรับปรุงฮวงจุ้ยได้ง่าย  แต่แท้จริงแล้วหากเราสามารถ จะเลือกทำเล
หรือลักษณะของชัยภูมิได้ดี อาคารขนาดเล็กๆก็สามารถจะเป็นสถานที่ที่มีฮวงจุ้ยที่ดีได้ไม่แพ้กันเลยครับ

ผมขอยกตัวอย่าง Case Study จริงที่ได้ไปประเมินฮวงจุ้ยให้กับ บริษัท Archibrand ที่เป็นบริษัท ให้บริการด้าน
การออกแบบร่วมไปกับการพัฒนาธุรกิจ ซึ่งอยู่ในช่วงที่เริ่มพัฒนาจากบริษัทขนาดเล็กไปเป็นบริษัทขนาดกลาง
โดยเป็นช่วงที่ทางบริษัทกำลังต้องการขยับขยายจากสำนักงานเดิมในรูปแบบ Townhome ไปสู่รูปแบบของ
สำนักงานทำเลธุรกิจใจกลางเมือง (CBD-Central Business District) โดยก็มีปัจจัยเรื่องขนาด ของสำนักงาน
นั้นต้องไม่ใหญ่เกินไปและต้นทุนค่าเช่าต้องไม่สูงไป ในขณะเดียวกันฮวงจุ้ยที่ดีก็เป็นสิ่งที่ทางเจ้าของ ก็ต้อง
การเพื่อมาเสริมในการดำเนินธุรกิจเช่นเดียวกัน


Archibrand บริษัทออกแบบและวางกลยุทธ์รุ่นใหม่ ที่ได้รับการยอมรับในปัจจุบัน (www.archi-brand.com)


โดยทำเลที่ได้นั้นถึงแม้ว่าจะเป็นอาคารขนาดเล็กแต่ก็อยู่บนถนนสาทร จึงถือว่ามีจุดจ่ายกระแสพลังเข้ามาหล่อเลี้ยง
อาคารได้อยู่พอสมควร อย่างไรก็ตามรูปแบบของอาคารเดิมนั้นวางองศาทิศทางยังไม่ดี ทิศหน้าอาคารไม่รับกับกระแส
พลังที่ดีประจำยุค จึงทำให้หากเลือกใช้พื้นที่ของอาคารนี้ในการทำสำนักงานนั้นต้องให้ความใส่ใจกับรายละเอียดของ
การจัดฮวงจุ้ยอยู่พอสมควร อย่างไรก็ตามเมื่อ อ.ตะวัน ได้ทำการถอดรูปดวงก็พบว่ากลุ่มของเจ้าของนั้นชอบกระแส
พลังแบบ “ธาตุน้ำ” จึงพบว่า แม้ว่าอาคารนี้จะมีลักษณะที่เป็นอาคารขนาดเล็ก แต่ก็มีข้อดีที่เสริมดวงเพราะมีตำแหน่ง
จ่ายกระแสพลังจาก “ทิศเหนือ” ซึ่งมีการสะสมพลังของ “ธาตุน้ำ” และเมื่อคำนวนอย่างละเอียดยังพบว่ามาจากทิศ
ย่อยที่เป็นทิศโชคประจำยุค จึงได้แนะนำเงื่อนไขแรกของการเลือกอาคารนี้ คือจำเป็นต้องเปลี่ยนทางเข้าประตูให้รับ
กับทิศทางดังกล่าว นอกจากนี้ตำแหน่งประตูดังกล่าวยังใกล้กับโถงลิฟท์ซึ่งเมื่อคำนวนองศาทิศทางออกมา ก็พบว่า
สามารถ จ่ายพลังดีเข้ามาที่ตำแหน่งประตูที่วางไว้ได้ด้วย นอกจากนี้ อ.ตะวันยังได้แนะนำให้ทำส่วนโถง Foyer เพื่อมา
ช่วยสะสมพลังจาก “ทิศตะวันออก” ซึ่งมีพลังของ “ธาตุไม้” ที่เสริมเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ งานออกแบบ ศิลปะ
วิทยาการ ประชาสัมพันธ์ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญหรือเป็นจุดแข็ง (Competency) ของธุรกิจของ Archibrand ด้วย


(ซ้าย) ภาพการเลือกตำแหน่งของประตูสำนักงาน ที่เจอกับประตูระเบียงและ
โถงลิฟท์ที่จ่ายกระแสพลังจากทิศเหนือ และ (ขวา) การเลือกตำแหน่ง Foyer ที่
เจอกับหน้า ต่างที่จ่ายพลัง มาจากทิศตะวันออกในทิศย่อยที่เป็นมงคล
เพื่อดึงเอา กระแสพลังดี จากภายนอกของถนนสาทรมา เชื่อมประสานกัน

นอกจากนี้ข้อดีของอาคารคือในส่วนโถง Foyer ที่ต้องการออกแบบให้รับกระแสพลัง “ธาตุไม้” จากทิศตะวันออก
ที่ดีเรื่อง ความคิดสร้างสรรค์ ศิลปวิทยาการ ก็ได้เจอกับช่องหน้าต่างซึ่งอยู่ในทิศทางย่อยที่เป็นมงคลสามารถดึง
พลังดีจากถนนสาทรเข้ามาได้ และมากไปกว่านั้นชัยภูมิภายนอกยังเล็งออกไปแล้วเจอสวนลานโล่งขนาดใหญ่
เป็นร่างให้ กับทิศทางและยังเป็นชัยภูมิที่สะสมกระแสพลังให้กับสำนักงานของ Archibrand นี้ด้วย

ชัยภูมิภายนอก เป็นสวนลานโล่งขนาดใหญ่ ซึ่งยิ่งเป็นตัวช่วยในการเสริมฮวงจุ้ยให้กับสำนักงานของเราด้วย

และเนื่องจากเป็นสำนักงานขนาดเล็ก อ.ตะวัน จึงได้แนะนำให้นำเจ้าของมานั่งในส่วนหน้าของสำนักงาน
เพื่อให้สามารถรับเอากระแสพลังดีที่เข้ามาสะสมตัวอยู่ที่โถงให้ได้มากที่สุด ร่วมไปกับการเลือกทิศทาง
การจัดวางโต๊ะ การเลือกสีสันของการออกแบบภายใน การเลือกรูปแบบเฟอร์นิเจอร์ที่เสริมกระแสพลัง
ของ “ธาตุน้ำ” และ “ธาตุไม้” เพื่อส่งเสริมเจ้าของและรูปแบบของการทำธุรกิจ เมื่อเจ้าของ หรือผู้บริหาร
สามารถเหนี่ยวนำเอากระแสพลังดีเข้ามาเสริมตัวได้ ก็จะสามารถส่งผ่านเอานโยบายที่ดี วิธีคิดและ การตัด
สินใจที่ดีไปสู่ทีมงานได้(ซ้าย) การวางตำแหน่งของผู้บริหารให้รับกระแสพลังจากโถงประตู
ได้เยอะ ร่วมไปกับการวางทิศทางของโต๊ะที่เสริมดวง (ขวา) การออกแบบ
ตกแต่งภายใน การเลือกเฟอร์นิเจอร์ให้เสริมกับพลังของ “ธาตุน้ำ”
และ “ธาตุไม้” ที่เสริมดวงของผู้บริหารและรูปแบบของธุรกิจ

นอกจาก อ.ตะวัน ยังได้แนะนำมีรายละเอียดสำคัญอื่นๆของการจัดเสริมฮวงจุ้ยภายในสำนักงาน
อีกมากม ายที่ช่วยให้ในวันนี้สำนักงานขนาดเล็กบนถนนสาทรแห่งนี้ กลับสามารถเหนี่ยว นำเอา
กระแสพลังจากภายนอกเข้ามาหล่อเลี้ยงและช่วยเสริมให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปได้อย่างราบรื่น
และมีผลประกอบการที่ดี โดยในปัจจุบันนี้ Archibrand ก็ถือว่าเป็นบริษัทออกแบบและวางกลยุทธ์
รุ่นใหม่ ที่ได้รับการยอมรับจากลูกค้ารายใหญ่หลายๆราย


หน้าแรกฮวงจุ้ย

 

 

 

 


Copyright©2007 by Master Tawan Lekhapat. All Rights Reserved.mastertawan@hotmail.com