The Integration of Feng Shui with Architectural Design ; Feng Shui Knowledge Center (Thailand)
  ฮวงจุ้ย วิทยาศาสตร์แห่งการบริหารพลังงานตามหลักสถาปัตยกรรมศาสตร์เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของมนุษย์
  อ.ตะวัน เลขะพัฒน์ โทร. 080-298-9998
 
 
 

หน้าแรก

ความรู้เรื่องฮวงจุ้ย

ข่าวสารจากทางสถาบัน

กรณีศึกษาจริง

เสริมดีแก้ชง พิชิตดวงปีกุน 62

เปิดความลับฟ้าดิน ปีจอ 61

เจาะลึก ปีระกาไฟ 60

หาโอกาสผ่าวิกฤติ "ปีวอก" 59

รู้ทันฟ้ารับปี “มะแม” 58

ถอดรหัสฟ้ารับปีม้าไฟ 57

รู้ทันฮวงจุ้ยปีมะเส็ง 56 "ฝนยั่วไฟ"

• ฮวงจุ้ยดีรับปีมังกรคะนองน้ำ 55

• เสริมฮวงจุ้ยรับปี
กระต่ายตื่นทอง 54

ฮวงจุ้ยดีรับปีเสือดุ 53

ประวัติของศาสตร์ฮวงจุ้ย

วิทยาศาสตร์ของศาสตร์ฮวงจุ้ย

ฮวงจุ้ยกับชีวิตมนุษย์

สาส์นจาก อ.ตะวัน

ถอดรหัสทิศดีปี 52

หลักสูตรการอบรม

ขอบเขตการให้คำปรีกษา

ประวัติ อ.ตะวัน เลขะพัฒน์

ติดต่อ อ.ตะวัน เลขะพัฒน์

 
    

ฮวงจุ้ยดีรับ “ปีเสือดุ” : ทิศดีเรื่องโชคเสริมและความก้าวหน้า

                     ในปี 2553 นี้ ทิศทางที่ควรให้ความใส่ใจอีกทิศทางหนึ่งได้แก่ทิศตะวันตก ซึ่งโดยทั่วไปตามความเชื่อของคนไทยนั้นจะเป็นทิศทางที่ไม่เป็นมงคลเป็นอย่างยิ่ง แต่สำหรับศาสตร์ฮวงจุ้ยตามระบบวิชาการนั้น (Authentic Feng Shui) ไม่ได้มีทิศใดที่ดีหรือร้ายตลอดไป ขึ้นอยู่กับว่าในปีหรือช่วงเวลานั้นๆพลังงานธรรมชาติได้เคลื่อนตัวไปในทิศทางไหนและได้พาพลังงานที่ดีและร้ายไปสะสมตัวอยู่ที่ทิศทางใด ซึ่งในปีนี้ “ทิศตะวันตก” มีพลังงานที่เป็นมงคลในลำดับต้นๆของศาสตร์ฮวงจุ้ยในระบบดาวเหิน (Xuan Kong Flying Star) เพราะมีพลังงาน “ดาว 1” ที่มีลักษณะของพลังงานเป็น “ธาตุน้ำ” ซึ่งหมายถึงความใสกระจ่าง ความคิดที่ลึกซึ้ง การเดินทางไกลหรือธุรกิจระหว่างประเทศ การปรับตัวให้เข้ากับสภาพการแข่งขันในเชิงธุรกิจได้ดี เสริมการตัดสินใจในสภาวะที่ต้องกล้าได้กล้าเสีย รวมไปถึงเสริมธุรกิจที่รองๆลงไปให้เจริญก้าวหน้า
 

ภาพแสดงธุรกิจที่เป็นโชคเสริม เช่น ตลาดหุ้น กองทุน ที่ดิน ฯลฯ
หรือการลงทุนที่ต้องอาศัยการตัดสินใจจากสภาพแวดล้อม ซึ่งถือเป็นลักษณะพลังงานแบบธาตุน้ำ
หรือธุรกิจนำเข้าส่งออก กระจายสินค้า ก็เกี่ยวข้องกับธาตุน้ำเช่นเดียวกัน

  

                     โดยลักษณะของธุรกิจที่เหมาะสมเป็นพิเศษนั้นได้แก่ ธุรกิจที่ต้องมีการนำเข้าหรือส่งออกวัตถุดิบ สินค้า และบริการไปยังต่างประเทศ เพราะ “น้ำ” นั้นหมายถึงเรื่องของการเดินทางไกลนั่นเอง เช่นเดียวกันกับธุรกิจที่ต้องมีการจัดจำหน่ายกระจายสินค้าไปยังส่วนต่างๆของประเทศในจังหวัดเล็กๆก็สามารถใช้ประโยชน์จากทิศทางนี้ได้ หรือหากท่านทำธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องของสถานบันเทิงที่ต้องเปิดในเวลากลางคืน ซึ่งก็ตรงกับช่วงเวลาธาตุน้ำ ช่วง 21:00 ถึง 1:00 นาฬิกา นั้นก็ถือว่ามีความเกี่ยวข้องกับพลังงานในทิศตะวันตกเช่นเดียวกัน ส่วนท่านที่ไม่ได้เป็นเจ้าของธุรกิจแต่เน้นการลงทุนเสริมที่หลากหลายออกไป เช่นการลงทุนในหุ้น กองทุน ทอง ที่ดิน ก็ถือว่าเป็นโชคเสริมและต้องอาศัยการตัดสินใจในสถานการณ์ที่ซับซ้อน การใช้ฮวงจุ้ยของทิศตะวันตกซึ่งมีพลังงานของธาตุน้ำก็สามารถเสริมดวงท่านได้เช่นเดียวกัน ซึ่งหากท่านสามารถเลือกฤกษ์ยามที่เสริมพลังงานของธาตุน้ำได้มากเป็นพิเศษในการเริ่มกระตุ้นพลังประจำปีได้ ก็จะก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองในปีขาลนี้ได้ครับ
 

ภาพแสดงตำแหน่งของทิศตะวันตก ทิศดีเรื่องโชคเสริม ความก้าวหน้า ธุรกิจระหว่างประเทศภาพแสดงสิ่งของที่สามารถใช้กระตุ้นพลังธาตุน้ำที่ทิศตะวันตกได้


สำหรับการเสริมพลังของทิศตะวันตกปีนี้ท่านสามารถกระตุ้นพลังได้โดยการใช้น้ำพุ น้ำล้น น้ำตก หินกลิ้ง หรือ การใช้โลหะเคลื่อนไหว เช่น พัดลมทองเหลือง นาฬิกาลูกตุ้มโลหะ เนื่องจากเป็นทิศทางที่มีพลังงานของธาตุน้ำสะสมตัวอยู่ เราจึงสามารถนำเอาสิ่งของที่เป็น “ธาตุน้ำ” หรือ “ธาตุทอง” มาเสริมพลังได้ แต่สิ่งของเหล่านี้ควรจะต้องเคลื่อนไหวเพื่อแหวกอากาศส่งพลังมาหาเราด้วยครับ


 

 

 


Copyright©2007 by Master Tawan Lekhapat. All Rights Reserved.mastertawan@hotmail.com