The Integration of Feng Shui with Architectural Design ; Feng Shui Knowledge Center (Thailand)
  ฮวงจุ้ย วิทยาศาสตร์แห่งการบริหารพลังงานตามหลักสถาปัตยกรรมศาสตร์เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของมนุษย์
  อ.ตะวัน เลขะพัฒน์ โทร. 080-298-9998
 
 
 

หน้าแรก

ความรู้เรื่องฮวงจุ้ย

ข่าวสารจากทางสถาบัน

กรณีศึกษาจริง

“ฉลูทอง” 2564 จุดเริ่มต้นแห่งยุคทอง

มุ่งหามงคล หลีกเลี่ยงเคราะห์ภัย ปีหนูทอง 63

เสริมดีแก้ชง พิชิตดวงปีกุน 62

เปิดความลับฟ้าดิน ปีจอ 61

เจาะลึก ปีระกาไฟ 60

หาโอกาสผ่าวิกฤติ "ปีวอก" 59

รู้ทันฟ้ารับปี “มะแม” 58

ถอดรหัสฟ้ารับปีม้าไฟ 57

รู้ทันฮวงจุ้ยปีมะเส็ง 56 "ฝนยั่วไฟ"

• ฮวงจุ้ยดีรับปีมังกรคะนองน้ำ 55

• เสริมฮวงจุ้ยรับปี
กระต่ายตื่นทอง 54

ฮวงจุ้ยดีรับปีเสือดุ 53

ประวัติของศาสตร์ฮวงจุ้ย

วิทยาศาสตร์ของศาสตร์ฮวงจุ้ย

ฮวงจุ้ยกับชีวิตมนุษย์

สาส์นจาก อ.ตะวัน

ถอดรหัสทิศดีปี 52

หลักสูตรการอบรม

ขอบเขตการให้คำปรีกษา

ประวัติ อ.ตะวัน เลขะพัฒน์

ติดต่อ อ.ตะวัน เลขะพัฒน์

 
 

 

อ.ตะวัน ได้รับเกียรติจาก K-Bank ให้ความรู้กับลูกค้า The Wisdom ที่ขอนแก่น

เมื่อวันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ทางธนาคารกสิกรไทยได้จัดการสัมนาเรื่อง "รู้ทันฮวงจุ้ยเสริมพลังทางธุรกิจ"
ที่โรงแรม Pullman จังหวัดขอนแก่นให้แก่กลุ่มลูกค้า The Wisdom ซึ่งถือว่าเป็นลูกค้าคนสำคัญของธนาคาร
โดยทางธนาคารได้ให้เกียรติเชิญ อ.ตะวัน เลขะพัฒน์ ไปเป็นวิทยาการในการบรรยาย ซึ่งเนื้อหานั้นเน้น ให้เข้ากับ
กลุ่มลูกค้าของธนาคาร ได้แก่เรื่องราวการประยุกต์ศาสตร์ฮวงจุ้ยให้เข้ากับเรื่องของการลงทุนไม่ว่าจะ เป็นในหุ้น
หรือในทองคำนอกจากนี้ยังมีการวิเคราะห์ฮวงจุ้ยของสถานที่และทำเลการค้าต่างๆ ว่าลักษณะอย่างไรถึง เป็นมงคล
ตามหลักฮวงจุ้ยในเชิงวิชาการโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างเป็นกันเอง ผู้เข้าร่วมสัมนาทุกท่านได้รับความรู้และความ
พึงพอใจกันอย่างทั่วถึง

 

หน้าแรกฮวงจุ้ย

 

 

 

 


Copyright©2007 by Master Tawan Lekhapat. All Rights Reserved.mastertawan@hotmail.com