สร้างบ้านทิศไหนให้ดักลม (ฮวง)

 

หากเราต้องการที่จะจัดฮวงจุ้ยของที่พักอาศัยให้ได้ผลนั้น สิ่งสำคัญในลำดับแรกคือการทำอย่างไรให้บ้านของเราสามารถรับกระแสพลังงานจากลมธรรมชาติได้ดีที่สุด เพราะ “ฮวง” นั้นหมายถึงลม และ “จุ้ย” นั้นหมายถึงน้ำ ซึ่งนักปราชญ์จีนได้กล่าวไว้ว่า “พลังงานนั้นมากับลมและสะสมตัวที่น้ำ” ดังนั้นเราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างบ้านเพื่อให้สามารถรับกับกระแสลมจากธรรมชาติได หากบ้านของเราไม่สามารถรับกระแสลมจากธรรมชาติได้เราจึงค่อยสร้างกระแสเทียมหรือกระแสประดิษฐ์ เช่น น้ำพุ, น้ำตก, โอ่งน้ำล้น, ตู้ปลา หรือ พัดลม จะเห็นว่าหากเราสามารถจัดชัยภูมิหรือเลือกทิศทางของบ้านได้ดีให้สามารถรับกระแสลมตามธรรมชาติได้ จะทำให้มีโอกาสได้ที่พักอาศัยที่มีฮวงจุ้ยที่ดีได้ โดยไม่จำเป็นต้องสร้างกระแสเทียมแม้แต่น้อย

 

หลักการง่ายๆของการเกิดลมนั้นได้แก่ความแตกต่างของอุณหภูมิของอากาศโดยอากาศที่มีอุณหภูมิสูงจะมีความหนาแน่นน้อยกว่าอากาศที่มีอุณหภูมิต่ำ อากาศที่ร้อนกว่าจะลอยตัวขึ้นสูงและอากาศที่เย็นกว่าจะเคลื่อนที่มาแทนในแนวระนาบ ดังนั้นทุกครั้งที่เราโดนลมพัดผ่านเราจึงรู้สึกเย็นสบาย และการที่แกนโลกเอียงที่ 23 ½ องศา ทำมุมกับดวงอาทิตย์ เมื่อโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์จึงทำให้เกิดฤดูกาลต่างๆกันไปในรอบหนึ่งปี โดยการเกิดฤดูกาลนี้เองทำให้เกิดกระแสลมหลักๆสองทิศทางในประเทศไทยดังนี้

 

1. ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นลมที่พัดผ่านประเทศไทยในฤดูหนาวประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธของทุกปี โดยเป็นช่วงที่โลกโคจรเอาแกนที่เอียงออกจากดวงอาทิตย์ ทำให้ส่วนพื้นผิวของโลกที่เป็นมหาสมุทรได้รับแสงอาทิตย์มากกว่าส่วนที่เป็นพื้นทวีป เมื่ออากาศบริเวณมหาสมุทรที่ส่วนใหญ่อยู่ในทิศตะวันตกเฉียงใต้ร้อนและลอยตัวสูงขึ้น จึงทำให้อากาศที่เย็นจากพื้นทวีปโดยเฉพาะจากประเทศจีนหรือทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่านเข้ามา เราจึงเรียกกระแสลมดังกล่าวว่าลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ

 

2. ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต เป็นลมที่พัดผ่านประเทศไทยในฤดูร้อนและฤดูฝนประมาณเดือนมีนาคมถึงตุลาคมของทุกปี โดยเป็นช่วงที่โลกโคจรเอาแกนที่เอียงเข้าหาดวงอาทิตย์ ทำให้ส่วนของโลกที่เป็นพื้นทวีปได้รับแสงอาทิตย์มากกว่าส่วนที่เป็นมหาสมุทร เมื่ออากาศบริเวณพื้นทวีปที่ส่วนใหญ่อยู่ในทิศตะวันออกเฉียงเหนือร้อนและลอยตัวสูงขึ้น จึงทำให้อากาศที่เย็นกว่าจากมหาสมุทรโดขเฉพาะจากมหาสมุทรอินเดียพัดเข้ามาแทนที่เราจึงเรียกกระแสลมดังกล่าวว่าลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้

ภาพแสดงแกนโลกที่เอียงก่อให้เกิดฤดูกาลต่าง

(ภาพจาก http://ecurriculum.mv.ac.th

ภาพแสดงทิศทางลมตามฤดูกาล

(ภาพจาก http://ecurriculum.mv.ac.th

 

ดังนั้นจะพบว่าถ้าเราสร้างบ้านที่หันหน้าไปทางทิศใต้หรือตะวันตกเราจะมีโอกาสได้รับกระแสลมธรรมชาติได้ถึง 8 เดือนจาก 12 เดือน เป็นหนึ่งในเหตุผลสำคัญที่ในสมัยก่อนปราชญ์จีนได้เน้นความสำคัญของการสร้างบ้านหันหน้าไปทางทิศใต้ ในขณะที่ถ้าเราสร้างบ้านหันหน้าไปทางทิศเหนือหรือตะวันออก เราจะได้รับกระแสลมธรรมชาติเพียง 4 เดือนจาก 12 เดือน แต่ข้อดีของการสร้างบ้านหันหน้าทางทิศเหนือและตะวันออกคือการที่บ้านของเราจะไม่ต้องรับแสงแดดจากดวงอาทิตย์มากเท่ากับบ้านที่หันหน้าทางทิศใต้และทิศตะวันตก

 

อย่างไรก็ตามความรู้ดังกล่าวยังถือว่าเป็นเพียงความรู้เบื้องต้นเท่านั้นเพราะในทิศหลัก 4 ทิศ คือ ใต้, ออก, เหนือ, ตก นั้น ในศาสตร์ฮวงจุ้ยชั้นสูงได้แบ่งออกเป็น 24 ทิศทางย่อย และ ในทุก 4 ทิศทางหลักจะมีทั้งทิศดีและทิศไม่ดีปะปนกันไป จึงไม่ได้แปลว่าบ้านหันหน้าทิศใต้แล้วจะดี เพราะอาจเลือกทิศย่อยที่ผิด โดยบ้านที่หันทิศเหนือหรือตะวันออกในบางทิศย่อยสามารถเป็นบ้านที่มีฮวงจุ้ยที่ดีกว่าบ้านที่หันหน้าทิศใต้ได้ หากเลือกทิศย่อยได้ถูกต้อง และร่วมกับการออกแบบกลไกการสร้างกระแสพลังและกักเก็บกระแสพลังงานได้ ดังนั้นเพื่อให้ได้ผลดีที่สุดในการจัดฮวงจุ้ยเราจึงจำเป็นต้องได้รับคำปรึกษาจากซินแสและสถาปนิกที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์