The Integration of Feng Shui with Architectural Design ; Feng Shui Knowledge Center (Thailand)
  ฮวงจุ้ย วิทยาศาสตร์แห่งการบริหารพลังงานตามหลักสถาปัตยกรรมศาสตร์เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของมนุษย์
  อ.ตะวัน เลขะพัฒน์ โทร. 080-298-9998
 
 
 

หน้าแรก

ความรู้เรื่องฮวงจุ้ย

ข่าวสารจากทางสถาบัน

กรณีศึกษาจริง

เสริมดีแก้ชง พิชิตดวงปีกุน 62

เปิดความลับฟ้าดิน ปีจอ 61

เจาะลึก ปีระกาไฟ 60

หาโอกาสผ่าวิกฤติ "ปีวอก" 59

รู้ทันฟ้ารับปี “มะแม” 58

ถอดรหัสฟ้ารับปีม้าไฟ 57

รู้ทันฮวงจุ้ยปีมะเส็ง 56 "ฝนยั่วไฟ"

• เสริมฮวงจุ้ยรับปี
กระต่ายตื่นทอง 54

ฮวงจุ้ยดีรับปีเสือดุ 53

ประวัติของศาสตร์ฮวงจุ้ย

วิทยาศาสตร์ของศาสตร์ฮวงจุ้ย

ฮวงจุ้ยกับชีวิตมนุษย์

สาส์นจาก อ.ตะวัน

ถอดรหัสทิศดีปี 52

หลักสูตรการอบรม

ขอบเขตการให้คำปรีกษา

ประวัติ อ.ตะวัน เลขะพัฒน์

ติดต่อ อ.ตะวัน เลขะพัฒน์

 
 

 

วางทางน้ำดี เสริมฮวงจุ้ยโครงการ

แม้ว่าปัจจุบันการแข่งขันของโครงการคอนโดมิเนียมในกรุงเทพฯจะมีมากขึ้นเรื่อยๆ อย่างไรก็ตาม
โครงการที่มีทำเลที่ดี การออกแบบที่สวยงาม และราคาที่แข่งขันได้ก็ยังถือว่ามีจุดแข็งที่น่าสนใจ
สำหรับผู้บริโภค ซึ่ง อ.ตะวัน เลขะพัฒน์ ได้มีโอกาสได้ไปประเมินฮวงจุ้ยให้กับสำนักงานขาย
ของโครงการ The Seed Mingle ของบริษัทพฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) คอนโดมิเนียม
ที่ตั้งอยู่ในซอยสวนพลู ถนนสาทร ซึ่งถือเป็นทำเลที่น่าสนใจมากแห่งหนึ่งสำหรับผู้ที่มีชีวิต
การทำงานอยู่ในเขตเมือง

 
อุปกณณ์ตกแต่งโลหะแสตนเลส มันวาว ใช้ลดร้ายจาก
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ของเดือนพฤศจิกายน 53 ได้

โดย อ.ตะวัน ได้ทำการประเมินฮวงจุ้ยตั้งแต่ก่อนเริ่มสร้างโครงการ เพราะทางทีมงานของ
The Seed Mingle นั้นมีความต้องการนำเอาบรรยากาศเดิมของที่ดิน ที่มีสวนและต้นไม้
ตามธรรมชาติที่สวยงามเก็บไว้ ผสมผสานเข้ากับสิ่งปลูกสร้างที่จะเกิดขึ้นใหม่ จึงเป็นโจทย์
ว่าเราจะทำอย่างไรให้สำนักงานขายของโครงการนั้นมีฮวงจุ้ยที่ดีได้ ซึ่ง อ.ตะวัน
ก็ต้องใช้หลักวิชาการของฮวงจุ้ยขั้นสูงตามระบบวิชาการเพื่อให้การออกแบบสถาปัตย์ฯ
นั้นเป็นไปอย่างลงตัวและสวยงามร่วมไปกับการมีฮวงจุ้ยที่ดีด้วย

บรรยากาศเดิมที่ร่มรื่น
ที่เป็นที่มาของความ ต้องการ
ในการผสมผสานธรรมชาติ
เข้ากับสิ่งปลูกสร้างใหม่
ของโครงการ

เนื่องจากต้องมีการเก็บเอาต้นไม้ใหญ่ซึ่งมีอายุมากกว่าร้อยปีไว้และยังต้องทำให้ต้นไม้
นั้นเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญของโครงการ จึงต้องการให้มองเห็นได้ง่ายจากส่วนสำนักงานขาย
ดังนั้นในส่วนของการออกแบบจึงต้องการเปิดส่วนคอร์ทบริเวณด้านหน้าของสำนักงานขาย
อ.ตะวัน จึงได้แนะนำให้ทำการปรับฮวงจุ้ยในจุดดังกล่าว โดยการวาง “ทางน้ำไหล”
อ้อมจากระยะไกล เพื่อลากเอาพลังดีมาสะสมตัวที่หน้าประตูทางเข้าของอาคาร ร่วมกับการ
เปิดทางเข้าจากภายนอกเข้าสู่ตัวโครงการ อ.ตะวัน ก็ได้แนะนำให้เปิดทางเข้าจากส่วนที่มี
ช่องลมที่คำนวนได้ว่ามีพลังดีให้ส่งเข้ามาสะสมที่หน้าประตูทางเข้าของอาคารให้ได้ รวม
ไปถึงการทำลานโล่งสะสมพลังขนาดใหญ่หน้าอาคารเพื่อสะสมพลังดีให้ได้มากที่สุด
อย่างไรก็ตาม อ.ตะวัน ได้มีการแนะนำให้ทำลานโล่งขนาดใหญ่ด้วยหินแม่น้ำสีขาว
นั้นก็เพื่อปรับสมดุลย์ของพลังด้านหน้าประตูอาคารให้ดีขึ้นไปอีกด้วย

การวางตำแหน่ง “ทางน้ำ
ไหล” ลากพลังจากทิศดี
มาสู่หน้าประตูอาคาร

การเปิดทางเข้าโครงการ
จากทิศทางที่ดีให้ส่งพลัง
เข้ามาที่โครงการได้ง่าย

ส่วนด้านหลังของอาคารนั้นมีชัยภูมิที่น่าสนใจคือมีถนนซอยสวนพลูพุ่งเข้ามาที่โครงการ
ซึ่งเมื่อ อ.ตะวัน ได้คำนวนก็พบว่าเป็นช่องลมที่มีพลังที่ดีหลากไหลเข้ามาสะสม ซึ่งในก่อน
หน้านี้ช่องลมดังกล่าวได้ถูกปิดทึบโดยแนวต้นไม้เดิมมาตลอดเป็นเวลานาน ดังนั้น อ.ตะวัน
จึงได้แนะนำให้เปิดช่องลมขนาดใหญ่ด้านหลังให้โปร่ง โล่ง และ มีสนามหญ้าขนาดใหญ่
สะสมพลัง รวมไปถึงเปิดประตูด้านหลังของอาคารเพื่อรับพลังดีนั้นด้วย มากไปกว่านั้นยัง
พบว่าด้านหลังของอาคารมีตำแหน่งที่มีกระแสพลังดีสะสมตัวอยู่ อ.ตะวัน จึงได้วางตำแหน่ง
“ทางน้ำไหล” อีกตำแหน่งจากทิศดีให้เร่งการส่งกระแสพลังดีไหลเข้ามีที่ประตูหลังของ
อาคารให้มากขึ้นไปอีกด้วย

 


การเปิดช่องลมที่ดีจากซอยสวนพลูให้ตรงกับประตูหลัง
ร่วมไปกับการวาง
“ทางน้ำไหล” อีกตำแหน่ง เพื่อลากพลังดีมาเสริมกัน

 

ส่วนภายในอาคาร อ.ตะวัน ได้จัดวางตำแหน่งของพนักงานขายและส่วนรับรองลูกค้าให้ได้อยู่
ในจุดที่รับกระแสพลังดีที่ได้วางฮวงจุ้ยจากภายนอกให้หลากไหลเข้ามาที่ภายในได้มากที่สุด
ร่วมไปกับการจัดวางตำแหน่งของตำแหน่งของสิ่งของที่ใช้กระตุ้นพลัง เช่น จอแอลซีดี และ
โคมไฟ ตามตำแหน่งที่เป็นมงคลประจำปีตามหลักของฮวงจุ้ยเชิงวิชาการเพื่อให้บรรยากาศ
ภายในสำนักงานเป็นไปอย่างราบรื่น

ในปัจจุบันนี้โครงการ The Seed Mingle นั้นมียอดจองมากกว่า 90% หลังจากเปิด
การจองมาได้แค่เดือนกว่า ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะการปรับปรุงฮวงจุ้ยให้นำพาเอา
กระแส พลังดีจากภายนอกมาหล่อเลี้ยงภายในโครงการให้ได้เยอะที่สุด
อย่างไรก็ตามการออกแบบของโครงการและทำเลของโครงการเองก็ถือว่าเป็น
จุดเด่นที่น่าสนใจสำหรับลูกค้า ร่วมไปกับความเชี่ยวชาญของผู้บริหารและ
ทีมงานทุกคน จึงถือว่าเป็นส่วนประกอบที่สำคัญสำหรับความสำเร็จของโครงการ
ด้วยครับ


สำหรับท่านที่ต้องการเจาะลึกเรื่องฮวงจุ้ยแบบจริงจัง สามารถติดตาม อ.ตะวัน
ได้ในรายการ Modern Feng Shui ทางช่อง TRUE 71 Home & Food Channel
ทุกวันเสาร์ 14:00-15:00 น. และ วันอาทิตย์ 20:00-21:00 น. ครับ

 


หน้าแรกฮวงจุ้ย

 

 

 

 


Copyright©2007 by Master Tawan Lekhapat. All Rights Reserved.mastertawan@hotmail.com