The Integration of Feng Shui with Architectural Design ; Feng Shui Knowledge Center (Thailand)
  ฮวงจุ้ย วิทยาศาสตร์แห่งการบริหารพลังงานตามหลักสถาปัตยกรรมศาสตร์เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของมนุษย์
  อ.ตะวัน เลขะพัฒน์ โทร. 080-298-9998
 
 
 

หน้าแรก

ความรู้เรื่องฮวงจุ้ย

ข่าวสารจากทางสถาบัน

กรณีศึกษาจริง

“ฉลูทอง” 2564 จุดเริ่มต้นแห่งยุคทอง

มุ่งหามงคล หลีกเลี่ยงเคราะห์ภัย ปีหนูทอง 63

เสริมดีแก้ชง พิชิตดวงปีกุน 62

เปิดความลับฟ้าดิน ปีจอ 61

เจาะลึก ปีระกาไฟ 60

หาโอกาสผ่าวิกฤติ "ปีวอก" 59

รู้ทันฟ้ารับปี “มะแม” 58

ถอดรหัสฟ้ารับปีม้าไฟ 57

รู้ทันฮวงจุ้ยปีมะเส็ง 56 "ฝนยั่วไฟ"

• ฮวงจุ้ยดีรับปีมังกรคะนองน้ำ 55

• เสริมฮวงจุ้ยรับปี
กระต่ายตื่นทอง 54

ฮวงจุ้ยดีรับปีเสือดุ 53

ประวัติของศาสตร์ฮวงจุ้ย

วิทยาศาสตร์ของศาสตร์ฮวงจุ้ย

ฮวงจุ้ยกับชีวิตมนุษย์

สาส์นจาก อ.ตะวัน

ถอดรหัสทิศดีปี 52

หลักสูตรการอบรม

ขอบเขตการให้คำปรีกษา

ประวัติ อ.ตะวัน เลขะพัฒน์

ติดต่อ อ.ตะวัน เลขะพัฒน์

 
 

 

ทางน้ำดี ฮวงจุ้ยดี มีมงคล

เสน่ห์อย่างหนึ่งของวิชาฮวงจุ้ยคือ “ทำเลชัยภูมิมังกรน้ำ” ที่ซินแสในสมัยก่อนชอบเรียกกัน แท้จริง
แล้วซินแสโบราณนั้นท่านก็ไม่ได้หมายถึงมังกรจริงๆ แต่หมายถึงทางน้ำที่วิ่งไหลมาแต่ไกล ซึ่งการที่มีทางน้ำ
ไหลมาแต่ไกล การที่น้ำมีแรงตึงผิวก็จะลากเอาอากาศให้ไหลมาด้วย เป็นที่มาของการเกิดพลังงานตามหลัก
ฮวงจุ้ยนั่นเอง และการที่ “แม่น้ำ” นั้นจะต้องมีการเคลื่อนไหวตามแรงดึงดูดของโลก ร่วมไปการเปลี่ยนระดับ
ของน้ำขึ้นน้ำลงอยู่ตลอดเวลา ก็เป็นการช่วยบอกว่าหากเมื่อไรที่เราเห็น “แม่น้ำ” ก็สบายใจได้ว่าเรากำลังเห็น
“จุดจ่ายกระแสพลัง” ตามหลักฮวงจุ้ย หรือเรากำลังเห็น “มังกรน้ำ” นั่นเองครับ


แต่การที่บ้านเราอยู่ใกล้น้ำก็ไม่ได้แปลว่าเป็นมงคลเสมอไปนะครับ เพราะซินแสในฮวงจุ้ยระบบ
วิชาการ (Authentic Feng Shui Master) นั้นจะมองต่างจากซินแสในฮวงจุ้ยระบบเชิงสัญลักษณ์ (Symbolic
Feng Shui Master) อยู่ตรงที่เราจะมองถึงการเก็บสะสมของพลังงานในทำเลที่ดินหรือบ้านพักอาศัยของเรา
จริงๆ ซึ่งการที่เรามีทำเลของบ้านอยู่ใกล้แม่น้ำนั้นหากจะถือว่าดีในหลักการของฮวงจุ้ยในระบบวิชาการนั้น มี
ข้อที่ต้องให้ความใส่ใจดังต่อไปนี้ครับ

1. ทางน้ำที่โค้งไปมา ดีกว่าทางน้ำตรงๆ นั่นก็เพราะหากแม่น้ำนั้นไหลมาเป็นแนวตรงๆ ก็แปลว่า
กระแสพลังนั้นถูกลากผ่านไปเป็นทางตรง การที่ทำเลที่ดินหรือบ้านพักอาศัยของท่านนั้นจะได้รับมงคลจาก
กระแสพลังนั้นก็จะเป็นไปได้ยาก (ในกรณีนี้ยกเว้นหากท่านได้มีการให้ซินแสที่มีประสบการณ์ไปจัดปรับปรุง
เพื่อดักกระแสพลังชัยภูมิฮวงจุ้ยในบ้านของท่านให้) แต่หากแม่น้ำนั้นไหลเป็นทางโค้งไปมา ก็จะมีกระแสพลัง
ที่วิ่งโค้งไปมาจ่ายพลังให้บ้านหรือที่ดินของท่านได้ เป็นที่มาของความเป็นมงคลนั่นเองครับ หรือหากเราจะ
ลองดู Case Study ได้จากชัยภูมิของพระบรมหาราชวัง ซึ่งเป็นการเลือกทำเลการบริหารราชการบ้านเมือง
ตั้งแต่สมัยรัชการที่ 1 ของราชวงศ์จักรี ที่ได้ทรงเลือกกรุงเทพมหานครเป็นราชธานีและได้เลือกทำเลโค้งโอบ
ของกระแสแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นสถานที่ตั้งพระบรมหาราชวัง จึงเป็นที่มาของความเจริญรุ่งเรืองของการ
บริหารราชการแผ่นดินมาโดยตลอด

 

 

ชัยภูมิ Classic ของมังกรน้ำโค้งโอบที่พระบรมหาราชวัง

 

2. โค้งโอบกระแสพลังสะสมนุ่มนวล โค้งเฉือนกระแสพลังไหลเร่งรวดเร็ว โดยมาตรฐานนั้นเรา
จะชอบรูปแบบของแม่น้ำที่โค้งโอบมากกว่า เพราะถือว่ามีการสะสมของกระแสพลังแบบช้าๆและนุ่มนวล ซึ่ง
เราจะมองจากการสะสมของตะกอนที่จะมาพอกพูนฝั่งในโค้งโอบ ส่วนในโค้งเฉือนหรือนอกโค้งนั้นกระแสพลัง
จะไหลเร่งและรวดเร็ว เพราะระยะทางวิ่งของน้ำด้านนอกโค้งนั้นมากกว่าแต่ใช้เวลาวิ่งของน้ำเท่ากับน้ำด้านใน
โค้ง นั่นก็แปลว่าต้องใช้ความเร็วในการวิ่งมากกว่าจึงถือว่ามีพลังมากกว่า หากเจอองศาทิศทางดีก็จะดีมากๆ
กลับกันถ้าเจอองศาทิศทางร้ายก็จะร้ายได้มากๆด้วย อย่างไรก็ตามลองดูทำเลโค้งน้ำเจ้าพระยาบริเวณแยก
สาทร ที่อาคารโดยส่วนใหญ่วางองศาทิศทางดี จึงทำให้ความเจริญรุ่งเรืองเกิดกับอาคารทั้งทางด้านนอกโค้ง
และในโค้ง

 

หากวางองศาทิศทางของอาคารได้ดี ทางโค้งโอบหรือโค้งเฉือนก็เจริญรุ่งเรืองได้ไม่แพ้กัน

3. มาต้องมามากๆ ไปต้องไปน้อยๆ เป็นข้อที่ต้องอาศัยประสบการณ์ของนักดูฮวงจุ้ยเป็นอย่าง
มาก เพราะในบางครั้งเพียงแค่การเลือกทำเลโค้งน้ำนั้น ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าท่านได้อยู่ในฮวงจุ้ยที่ดี
อย่างแน่นอน นั่นก็เพราะในบางโค้งนั้นเป็นลักษณะที่เห็นโค้งน้ำไหลเข้าสั้นแต่กลับเห็นโค้งน้ำไหลออกยาวๆ
กลับกลายเป็นแทนที่จะได้รับมงคลมากๆ กลับเป็นดึงเอาความเป็นมงคลออกไป อย่างไรก็ตามเนื่องจากทำเล
ของโค้งน้ำนั้นถือเป็นสุดยอดทำเลที่เป็นมงคลและหาได้ยาก จุดมุ่งหมายของนักดูฮวงจุ้ยคือต้องการเก็บเอา
กระแสพลังมาใช้ให้ได้มากที่สุด ดังนั้นหากท่านได้รับการวางอาคารที่ดีจากซินแสที่มีประสบการณ์ก็จะ
สามารถดึงเอาศักยภาพของทำเลมังกรน้ำนั้นออกมาได้มากที่สุด

 

ชัยภูมิ Classic ของโรงแรมแมนดาริน โอเรียลเต็ล ที่มีรูปแบบในการวางอาคารเพื่อให้เก็บพลังในสูตร มามากๆไปน้อยๆ ได้ดีเยี่ยม

 

4. การวางองศาทิศทางต้องดีเยี่ยม นั่นก็เพราะแม่น้ำนั้นมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา เรียกได้
ว่าเป็น “มังกรที่ไม่เคยหลับ” ถือว่าเป็นจุดจ่ายพลังที่ทำงานอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นหากซินแสสามารถจะเลือก
วางองศาทิศทางที่เป็นองศาทิศทางที่เป็นทิศโชคประจำยุคที่ 8 ปี พศ.2547-2567 ในฮวงจุ้ยระบบดาวเหิน
(Xuan Kong Flying Star) หรือยิ่งไปกว่านั้นหากเป็นทิศทางที่เป็นทิศเสริมดวงของท่านได้ หรือเสริมกิจการ
ในภาพรวม ก็จะยิ่งทำให้กระแสพลังงานที่หลากไหลเข้ามาที่ที่ดิน บ้านพักอาศัย สำนักงาน หรือ โรงงานของ
ท่านนั้น จะยิ่งเข้ามาส่งเสริมตัวท่านหรือสมาชิกภายในครอบครัวได้อย่างมากที่สุด ในทางกลับกันหากท่าน
เลือกองศาทิศทางที่ไม่เป็นมงคล จากการที่กระแสน้ำนั้นเคลื่อนไหวไม่เคยหยุด ก็จะจ่ายพลังที่ไม่เป็นมงคล
เข้ามาที่ที่ดินของท่านอยู่ตลอดเวลา จึงเป็นที่มาที่ทำให้การเลือกองศาทิศทางนั้น เป็นเรื่องที่ต้องให้ความใส่ใจ
ไม่แพ้การเลือกทำเลมังกรน้ำ

 

Marina Bay Sand คาสิโนรีสอร์ท แห่งใหม่ของสิงคโปร์ ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็น Destination แห่งปี 2011 ของนักท่องเที่ยวทั่วโลก ก็ได้รับการวางองศาทิศทางดีเยี่ยมโดยรัฐบาลของสิงคโปร์

 


หากท่านสามารถหาทำเลของ “ชัยภูมิมังกรน้ำ” ได้ก็แปลว่าท่านมีโอกาสที่จะได้อยู่ในทำเล
ฮวงจุ้ยที่ดีได้แล้วครับ ก็ขอให้ท่านพิจารณาถึงลักษณะที่เป็นมงคลตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น โดย
รายละเอียดปลีกย่อยอื่นๆนั้นยังมีอีกหลายข้อซึ่งท่านก็สามารถรับคำปรึกษาได้จากซินแสที่มี
ประสบการณ์เพื่อดึงเอาศักยภาพของทำเลใกล้น้ำนี้ออกมาใช้ให้ได้มากที่สุดครับ


หน้าแรกฮวงจุ้ย

 

 

 

 

 

 

 


Copyright©2007 by Master Tawan Lekhapat. All Rights Reserved.mastertawan@hotmail.com