The Integration of Feng Shui with Architectural Design ; Feng Shui Knowledge Center (Thailand)
  ฮวงจุ้ย วิทยาศาสตร์แห่งการบริหารพลังงานตามหลักสถาปัตยกรรมศาสตร์เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของมนุษย์
  อ.ตะวัน เลขะพัฒน์ โทร. 080-298-9998
 
 
 

หน้าแรก

ความรู้เรื่องฮวงจุ้ย

ข่าวสารจากทางสถาบัน

กรณีศึกษาจริง

เสริมดีแก้ชง พิชิตดวงปีกุน 62

เปิดความลับฟ้าดิน ปีจอ 61

เจาะลึก ปีระกาไฟ 60

หาโอกาสผ่าวิกฤติ "ปีวอก" 59

รู้ทันฟ้ารับปี “มะแม” 58

ถอดรหัสฟ้ารับปีม้าไฟ 57

รู้ทันฮวงจุ้ยปีมะเส็ง 56 "ฝนยั่วไฟ"

• ฮวงจุ้ยดีรับปีมังกรคะนองน้ำ 55

• เสริมฮวงจุ้ยรับปี
กระต่ายตื่นทอง 54

ฮวงจุ้ยดีรับปีเสือดุ 53

ประวัติของศาสตร์ฮวงจุ้ย

วิทยาศาสตร์ของศาสตร์ฮวงจุ้ย

ฮวงจุ้ยกับชีวิตมนุษย์

สาส์นจาก อ.ตะวัน

ถอดรหัสทิศดีปี 52

หลักสูตรการอบรม

ขอบเขตการให้คำปรีกษา

ประวัติ อ.ตะวัน เลขะพัฒน์

ติดต่อ อ.ตะวัน เลขะพัฒน์

 
 

 

มังกรน้ำโค้งโอบ โค้งเชือดเฉือน และ กระแสตรง
การพิจารณาแนวกระแสมังกรน้ำ (Water Dragon) นั้น สามารถพิจารณาได้เป็น 3 แบบใหญ่ๆ ได้แก่ กระแสแบบโค้งโอบ (Inside Curve-Water Dragon) กระแสแบบโค้งเชือดเฉือน (Outside Curve-Water Dragon) และสุดท้ายคือแบบกระแสที่เป็นเส้นตรง (Straight Water Dragon) ซึ่งลักษณะของชัยภูมิที่เจอกระแสในแต่ละแบบดังกล่าวนั้นถือว่ามีเกรดในทางฮวงจุ้ยที่แตกต่างกันไปครับ โดยในบทความนี้เราจะดูมังกรน้ำที่มาจากกระแสน้ำจริงๆ ยังไม่รวมมังกรน้ำที่ประยุกต์มาเป็นกระแสของถนนสำหรับฮวงจุ้ยในปัจจุบันครับ
โดยหากเราพิจารณาถึงแนวกระแสมังกรน้ำ ในรูปแบบของแม่น้ำจริงๆ นั้นเราถือว่าแนวกระแสแบบโค้งโอบนั้นเป็นรูปแบบของมังกรน้ำที่มีเกรดทางชัยภูมิดีที่สุดครับ เพราะโค้งโอบของสายน้ำหรือแม่น้ำนั้น ด้านในของโค้งจะเป็นด้านที่มีพลังงานมาสะสมตัวสูง โดยเราสามารถดูได้จากการที่ภายในด้านในของโค้งโอบจะมีตะกอนที่ถูกกระแสน้ำพามาสะสมตัวตลอด ทำให้ที่ดินภายในโค้งโอบนั้นเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลา การที่ตะกอนมาสะสมตัวที่ด้านในของโค้งโอบได้นั้น ก็แสดงถึงการที่พลังงานนั้นถูกพามาสะสมตัวเช่นเดียวกัน
ซึ่งเราสามารถเห็นชัยภูมิ Classic ของการเลือกทำเลโค้งโอบ ได้จากชัยภูมิของพระบรมหาราชวัง ซึ่งเป็นการเลือกทำเลการบริหารราชการบ้านเมืองตั้งแต่สมัยรัชการที่ 1 ของราชวงศ์จักรี ทีได้ทรงเลือกกรุงเทพมหานครเป็นราชธานีและได้เลือกทำเลโค้งโอบของกระแสแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นสถานที่ตั้งพระบรมหาราชวัง จึงเป็นที่มาของความเจริญรุ่งเรืองของการบริหารราชการแผ่นดินมาโดยตลอด

1

ภาพแสดงกระแสมังกรน้ำโค้งโอบบริเวณพระบรมมหาราชวัง

  

หรือหากมองถึงอาคารสิ่งปลูกสร้างในสมัยใหม่ที่ถือหลักการของกระแสมังกรน้ำ ก็ไม่ใกล้ไม่ไกลที่ไหนได้แก่ธนาคารกสิกรไทยสำนักงานใหญ่นั่นเอง ที่ได้ยึดเอากระแสโค้งโอบของแม่น้าเจ้าพระยาฝั่งธนบุรีมาเป็นจุดตั้งสำนักงานใหญ่แห่งใหม่นั่นเอง

2 

ภาพแสดงกระแสมังกรน้ำโค้งโอบบริเวณธนาคารกสิกรไทยสำนักงานใหญ่

ในทางกลับกันหากเป็นกระแสในรูปแบบโค้งเชือดเฉือนหรือบริเวณด้านนอกโค้งนั้น ถือว่าเป็นกระแสที่โดนพาเอาที่ดินออกไปจากโค้งตลอดจึงถือว่าเป็นชัยภูมิฮวงจุ้ยที่มีเกรดรองลงไป ในทางฮวงจุ้ยนั้นเราถือว่าฟากในของโค้งจะถือว่าเป็นนาย (เพราะได้กระแสแบบโค้งโอบ) ส่วนด้านในของโค้งนั้นถือว่าเป็นบ่าว (เพราะได้กระแสแบบเชือดเฉือน) อย่างไรก็ตามในปัจจุบันระบบการชลประทานนั้นดีขึ้นมีการสร้างเขื่อนบริเวณโค้งน้ำหลายจุดเพื่อกันการหดตัวของพื้นดินบริเวณนั้นๆ หากเป็นในกรณีดังกล่าวก็จะไม่อ่านว่าโค้งเชือดเฉือนนั้นเป็นชัยภูมิที่เสียหาย
ส่วนในกรณีสุดท้ายได้แก่มังกรน้ำที่ลากกระแสมาแบบตรงๆ หรือเป็นเส้นตรง ในกรณีนี้ก็จะไม่ถือว่าเป็นชัยภูมที่ดีเป็นพิเศษ แต่ก็มีเกรดมากกว่าระดับปานกลาง เพราะถือว่ามีกระแสจ่ายผ่านหน้าที่พักอาศัยหรืออาคารของเราโดยตลอด เงื่อนไขของการที่จะทำให้เรามีฮวงจุ้ยที่ดีหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับว่าซินแสนั้นสามารถจะออกแบบชัยภูมิให้มีความสามารถในการดักกระแสได้มากขนาดไหนครับ
อย่างไรก็ดี การแบ่งชัยภูมิของมังกรน้ำในรูปแบบดังกล่าวนั้น จะสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อเราต้องนำมาเปรียบเทียบกับองศาทิศทางของอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างของเราว่ารับกับกระแสที่ดีประจำยุคที่ 8 อ้างอิงจากฮวงจุ้ยในระบบดาวเหิน (Xuan Kong Flying Star) หรือไม่ และมากกว่านั้นยังต้องสามารถวิเคราะห์แบบละเอียดลึกลงไปว่า การที่สิ่งปลูกสร้างหรืออาคารของเรานั้นเจอมังกรน้ำในรูปแบบต่างๆกัน เป็นการรับกระแสแบบมังกรน้ำไหลเข้า หรือมังกรน้ำตีจาก เพราะถึงว่าเป็นโค้งโอบแต่หากเห็นมังกรตีจากก็กลับอ่านว่าแย่ ในทางกลับกันหากเป็นโค้งเชือดเฉือน แต่หากได้องศาทิศทางที่ดีประจำยุคที่ 8 และได้รับโค้งเฉือนที่เป็นมังกรน้ำไหลเข้า ก็จะทำให้ผู้อยู่อาศัยได้รับความเจริญรุ่งเรืองได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดเช่นเดียวกันครับ


 

 


Copyright©2007 by Master Tawan Lekhapat. All Rights Reserved.mastertawan@hotmail.com