The Integration of Feng Shui with Architectural Design ; Feng Shui Knowledge Center (Thailand)
  ฮวงจุ้ย วิทยาศาสตร์แห่งการบริหารพลังงานตามหลักสถาปัตยกรรมศาสตร์เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของมนุษย์
  อ.ตะวัน เลขพัฒน์ โทร. 080-298-9998
 
 
 

หน้าแรก

ความรู้เรื่องฮวงจุ้ย

ข่าวสารจากทางสถาบัน

กรณีศึกษาจริง

“ฉลูทอง” 2564 จุดเริ่มต้นแห่งยุคทอง

มุ่งหามงคล หลีกเลี่ยงเคราะห์ภัย ปีหนูทอง 63

เสริมดีแก้ชง พิชิตดวงปีกุน 62

เปิดความลับฟ้าดิน ปีจอ 61

เจาะลึก ปีระกาไฟ 60

หาโอกาสผ่าวิกฤติ "ปีวอก" 59

รู้ทันฟ้ารับปี “มะแม” 58

ถอดรหัสฟ้ารับปีม้าไฟ 57

รู้ทันฮวงจุ้ยปีมะเส็ง 56 "ฝนยั่วไฟ"

• ฮวงจุ้ยดีรับปีมังกรคะนองน้ำ 55

• เสริมฮวงจุ้ยรับปี
กระต่ายตื่นทอง 54

ฮวงจุ้ยดีรับปีเสือดุ 53

ประวัติของศาสตร์ฮวงจุ้ย

วิทยาศาสตร์ของศาสตร์ฮวงจุ้ย

ฮวงจุ้ยกับชีวิตมนุษย์

สาส์นจาก อ.ตะวัน

ถอดรหัสทิศดีปี 52

หลักสูตรการอบรม

ขอบเขตการให้คำปรีกษา

ประวัติ อ.ตะวัน เลขะพัฒน์

ติดต่อ อ.ตะวัน เลขะพัฒน์

 
 “ฮวงจุ้ย” สำหรับโครงการบ้านจัดสรร

จากประสบการณ์ทั้งการไปเลือกบ้านให้กับผู้ที่ต้องการซื้อบ้านทั่วไปและจากการที่ได้มีโอกาสประเมินและปรับแก้ฮวงจุ้ยให้กับผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะลักษณะของบ้านจัดสรรอยู่หลายราย ผมมักจะได้รับคำถามเกี่ยวกับลักษณะทางฮวงจุ้ยที่ดีของ “โครงการบ้านจัดสรร” ว่าต้องเป็นอย่างไร เพราะลักษณะของความเข้าใจในศาสตร์ฮวงจุ้ยของเรานั้นยังเป็นในรูปแบบของ “ฮวงจุ้ยในเชิงสัญลักษณ์” (Symbolic Feng Shui) ซึ่งในปัจจุบันนั้น ซินแสชั้นนำทั้งใน สิงคโปร์ มาเลเซีย ฮ่องกง หรือ แม้กระทั่งในประเทศไทยจะไม่ค่อยได้ใช้กันแล้วครับ แต่เราจะใช้ “ฮวงจุ้ยในระบบวิชาการ” (Authentic Feng Shui) ที่ว่าด้วยเรื่องของการ หากระแสพลังงานจากธรรมชาติให้เข้ามาสะสมภายในกิจการที่เราสนใจ จากทิศทางที่ดีประจำยุค และเข้ากับรูปดวงของผู้ที่เราต้องการจะสนับสนุน

จากหลักการของ “ฮวงจุ้ยในระบบวิชาการ” ดังกล่าว จึงทำให้การมองภาพของฮวงจุ้ยนั้นเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นเวลาเราพูดถึงลักษณะของโครงการบ้านจัดสรรที่ดีนั้น ซินแสในปัจจุบันจะมีวิธีประเมินฮวงจุ้ยอย่างไร ? ซึ่งผมจะยกตัวอย่างในส่วนที่สามารถจะเข้าใจได้ง่าย เพื่อเป็นประโยชน์แก่ทั้งผู้ประกอบการและผู้ที่กำลังเลือกหาบ้านสักหลังครับ

1. ภาพรวมโครงการต้องมีจุดที่จ่ายกระแสพลังงานเข้ามาได้ โดยเฉพาะการจ่ายกระแสพลังงานจาก “มังกรน้ำ” ซึ่งในปัจจุบันเราก็ใช้การดู “ถนน” หรือกระแสพลังงานจากการจราจรทดแทนกันได้ครับ โครงการที่อยู่ใกล้กับถนนใหญ่นั้น ก็มีโอกาสที่จะมีฮวงจุ้ยที่ดีมากกว่าโครงการที่อยู่ในถนนซอยที่ลึกเข้าไปจากถนนหลักเยอะๆ โดยโครงการที่ขาดจุดจ่ายกระแส “มังกรน้ำ” จากการจราจารนั้น ก็จำเป็นต้องได้รับการชดเชยกระแสพลังงานจากแหล่งอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น “ทะเลสาบ” “น้ำพุ” หรือ “น้ำตก” ภายในโครงการนั่นเองครับ อย่างไรก็ตามการประเมินว่าองศาทิศทางของจุดที่จ่ายกระแสเข้ามาที่โครงการเป็นทิศทางที่ดีประจำยุคนั้นเป็นเรื่องที่ต้องคำนวนอย่างละเอียดครับ

2. ขนาดของโครงการและจุดจ่ายกระแสพลังต้องสัมพันธ์กัน โดยเฉพาะในโครงการที่มีพื้นที่ของที่ดินและบ้านพักอาศัยที่มีจำนวนมาก หากปากทางเข้าออกของโครงการมีจำนวนน้อยไป กระแสนั้นก็จะไหลหลากเข้าไปได้ไม่ถึงบ้านพักอาศัยของลูกบ้านที่อยู่ในส่วนที่ลึกเข้าไปมากๆ ทำให้มีโอกาสที่ผู้อยู่อาศัยจะไม่เจริญรุ่งเรือง ซึ่งในข้อนี้ผมก็พบว่าในบางโครงการนั้นทางผู้ประกอบการเน้นเรื่องของความปลอดภัย (Security) จึงทำให้ไม่ต้องการให้มีทางเข้าออกเกินหนึ่งทาง ดังนั้นการออกแบบถนนหลัก (Main Road) ของโครงการเพื่อให้สามารถส่งกระแสพลังงานไปให้ได้ลึกที่สุด จึงถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากทีเดียวครับ โดยหลักของการออกแบบถนนที่ส่งกระแสพลังงานได้ดีนั้นต้องอาศัยประสบการณ์ของซินแสที่เชี่ยวชาญครับ

village1

การออกแบบถนนหลักให้สามาถจ่ายกระแสให้อาคารต่างๆในโครงการได้ดี
(ภาพจาก www.cuttenridgewoodvillage.com


3. ปากทางเข้าของโครงการต้องถูกออกแบบให้เปิดรับกระแสพลัง ในบางโครงการนั้นอาจจะอยู่ในทำเลที่ตั้งที่ดี มีขนาดโครงการและจุดจ่ายกระแสที่สัมพันธ์กัน แต่ก็อาจจะมีข้อผิดพลาดในจุดเล็กๆ แต่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญของมากๆ นั่นก็ได้แก่ “ปาก” หรือปากทางเข้าของโครงการนั่นเองครับ การจัดฮวงจุ้ยไม่ใช่เรื่องของการตั้ง “น้ำ” เท่านั้นครับ ดังนั้นเรามักจะเห็นหลายๆโครงการมีการตั้ง น้ำพุ น้ำล้น น้ำตก หน้าโครงการ แต่หากทางเข้าโครงการนั้นไม่ได้ถูกออกแบบให้สามารถรับกระแสพลังงานจากภายนอกได้ดี การตั้งน้ำนั้นก็ไม่มีประโยชน์ครับ

village2

ตัวอย่างปากทางเข้าโครงการที่ดักกระแสพลังได้ดี

4. บ้านในโครงการต้องรับกระแสพลังธรรมชาติได้และมีพื้นที่สีเขียวเพียงพอ สำหรับฮวงจุ้ยของบ้านพักอาศัยนั้น การรับพลังงานจากกระแสพลังงานจากธรรมชาติ โดยเฉพาะจาก “ลมธรรมชาติ” ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะ “ลม” จะเป็นสิ่งที่นำพลังงานมาให้เราได้ โดยเฉพาะกระแสลมที่พัดมาจากต้นไม้หรือพืชพรรณธรรมชาติที่มีการสังเคราะห์แสงในตอนเช้านั้น ตามหลักความเชื่อในเรื่อง “ขี่” หรือ “ชี่” (Qi) ของคนจีนนั้นจะถือว่าเป็น “ขี่” หรือ “ชี่” ที่ดีต่อสุขภาพมากๆครับ (เป็นเหตุผลว่าทำไมคนจีนถึงชอบรำไท้เก๊กตอนเช้าๆครับ)

village3

ตัวอย่างโครงการที่สามารถรับกระแสพลังธรรมชาติได้ดี และมีพื้นที่สีเขียวเพียงพอ

ผมคงจะขอกล่าวถึงหลักการใหญ่ๆเท่านี้ครับ เพราะแท้จริงแล้วการประเมินและออกแบบฮวงจุ้ยของโครงการจัดสรรนั้นต้องทำโดยละเอียดครับ บางโครงการนั้นต้องประเมินฮวงจุ้ยกันเป็นวันๆครับ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ จุดตัดทางแยกต่างๆ สะพานที่พาดมาต่างๆ จากภายนอกมีผลกับโครงการหรือไม่ ที่ดินข้างเคียงที่มีสภาพเป็นแหล่งชุมชน โรงงาน หรือที่นา มีผลกับโครงการหรือไม่ การวางสำนักงานขายอย่างไรให้เสริมเรื่องของการขายและตรงกับทิศโชคลาภประจำยุคหรือให้ดีที่สุดก็เสริมเข้ากับดวงชะตาของผู้ที่รับผิดชอบโครงการนั้นเลย ไปจนถึงรายละเอียดที่จะส่งเสริมให้เจ้าของบ้านแต่ละหลังในโครงการ เช่น การออกแบบถนนภายในโครงการที่สามารถส่งกระแสพลังงานให้ทั่วโครงการ การหาทิศทางบ้านในภาพรวมที่เป็นทิศทางที่ดีประจำยุคที่ 8 (พศ.2547-2567) การวางตำแหน่งของพื้นที่สีเขียว สำนักงานโครงการ การวางตำแหน่งจุดจ่ายกระแสพลังงาน เช่น ทะเลสาบ น้ำพุ น้ำตก หรือแม้กระทั่งการเลือกวางตำแหน่งของเสาไฟฟ้าและหม้อแปลงไฟไม่ให้รบกวนบ้านทุกๆหลังครับ หากเราสามารถจะปรับฮวงจุ้ยของโครงการให้ได้ดีเท่าไร ความเจริญรุ่งเรืองที่ทั้งท่านเจ้าของบ้านและผู้ประกอบการได้รับก็จะยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้นครับ

(ขอขอบคุณภาพจาก Land & Houses ด้วยครับ)


 

 

 


Copyright©2007 by Master Tawan Lekhapat. All Rights Reserved.mastertawan@hotmail.com