The Integration of Feng Shui with Architectural Design ; Feng Shui Knowledge Center (Thailand)
  ฮวงจุ้ย วิทยาศาสตร์แห่งการบริหารพลังงานตามหลักสถาปัตยกรรมศาสตร์เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของมนุษย์
  อ.ตะวัน เลขะพัฒน์ โทร. 080-298-9998
 
 
 

หน้าแรก

ความรู้เรื่องฮวงจุ้ย

ข่าวสารจากทางสถาบัน

กรณีศึกษาจริง

“ฉลูทอง” 2564 จุดเริ่มต้นแห่งยุคทอง

มุ่งหามงคล หลีกเลี่ยงเคราะห์ภัย ปีหนูทอง 63

เสริมดีแก้ชง พิชิตดวงปีกุน 62

เปิดความลับฟ้าดิน ปีจอ 61

เจาะลึก ปีระกาไฟ 60

หาโอกาสผ่าวิกฤติ "ปีวอก" 59

รู้ทันฟ้ารับปี “มะแม” 58

ถอดรหัสฟ้ารับปีม้าไฟ 57

รู้ทันฮวงจุ้ยปีมะเส็ง 56 "ฝนยั่วไฟ"

• ฮวงจุ้ยดีรับปีมังกรคะนองน้ำ 55

• เสริมฮวงจุ้ยรับปี
กระต่ายตื่นทอง 54

ฮวงจุ้ยดีรับปีเสือดุ 53

ประวัติของศาสตร์ฮวงจุ้ย

วิทยาศาสตร์ของศาสตร์ฮวงจุ้ย

ฮวงจุ้ยกับชีวิตมนุษย์

สาส์นจาก อ.ตะวัน

ถอดรหัสทิศดีปี 52

หลักสูตรการอบรม

ขอบเขตการให้คำปรีกษา

ประวัติ อ.ตะวัน เลขะพัฒน์

ติดต่อ อ.ตะวัน เลขะพัฒน์

 
 

 

อ.ตะวัน เลขะพัฒน์ ได้รับเชิญเป็นบรรยายในงาน Thank you party ของลูกค้า Land & Houses

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน ที่ผ่านมา โครงการ INZIO รังสิตคลอง 3 ของ Land & Houses ได้จัดงานขอบคุณ
ลูกบ้านในโครงการ และได้ให้เกียรติเชิญ อ.ตะวัน เลขะพัฒน์ ในการบรรยายให้ความรู้ในเรื่องการจัดฮวงจุ้ย
เชิงวิทยาศาสตร์

โดยเนื้อหานั้นมุ่งเน้นให้ลูกบ้านเข้าใจหลักวิชาฮวงจุ้ยในระบบวิชาการ ที่เน้นการจัดปรับเพื่อเหนี่ยวนำพลังดีจาก
สภาพแวดล้อมเข้ามาเสริมสมาชิกในบ้าน ไม่ใช่การตั้งสิ่งของในเชิงความเชื่อ และ อ.ตะวัน ยังได้แนะนำหลักการ
จัดฮวงจุ้ยกระตุ้นพลังดีประจำปีเพื่อเสริมมงคลให้อีกด้วย ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นกันเอง
ลูกบ้านได้รับความรู้ของศาสตร์ฮวงจุ้ยกันอย่างทั่วถึง
 


หน้าแรกฮวงจุ้ย

 

 

 

 


Copyright©2007 by Master Tawan Lekhapat. All Rights Reserved.mastertawan@hotmail.com