The Integration of Feng Shui with Architectural Design ; Feng Shui Knowledge Center (Thailand)
  ฮวงจุ้ย วิทยาศาสตร์แห่งการบริหารพลังงานตามหลักสถาปัตยกรรมศาสตร์เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของมนุษย์
  อ.ตะวัน เลขะพัฒน์ โทร. 080-298-9998
 
 
 

หน้าแรก

ความรู้เรื่องฮวงจุ้ย

ข่าวสารจากทางสถาบัน

กรณีศึกษาจริง

“ฉลูทอง” 2564 จุดเริ่มต้นแห่งยุคทอง

มุ่งหามงคล หลีกเลี่ยงเคราะห์ภัย ปีหนูทอง 63

เสริมดีแก้ชง พิชิตดวงปีกุน 62

เปิดความลับฟ้าดิน ปีจอ 61

เจาะลึก ปีระกาไฟ 60

หาโอกาสผ่าวิกฤติ "ปีวอก" 59

รู้ทันฟ้ารับปี “มะแม” 58

ถอดรหัสฟ้ารับปีม้าไฟ 57

รู้ทันฮวงจุ้ยปีมะเส็ง 56 "ฝนยั่วไฟ"

• ฮวงจุ้ยดีรับปีมังกรคะนองน้ำ 55

• เสริมฮวงจุ้ยรับปี
กระต่ายตื่นทอง 54

ฮวงจุ้ยดีรับปีเสือดุ 53

ประวัติของศาสตร์ฮวงจุ้ย

วิทยาศาสตร์ของศาสตร์ฮวงจุ้ย

ฮวงจุ้ยกับชีวิตมนุษย์

สาส์นจาก อ.ตะวัน

ถอดรหัสทิศดีปี 52

หลักสูตรการอบรม

ขอบเขตการให้คำปรีกษา

ประวัติ อ.ตะวัน เลขะพัฒน์

ติดต่อ อ.ตะวัน เลขะพัฒน์

 
 


รูปทรงบ้านที่ถูกหลักฮวงจุ้ย

ทุกๆท่านคงมีรูปแบบบ้านในฝันที่อยากได้เป็นเจ้าของสักครั้งในชีวิตนะครับ การจะสร้างบ้านสักหลังเราจำเป็นต้องคำนึงปัจจัยหลายๆอย่าง โดยสิ่งที่จำเป็นต้องนึกถึงคือรูปทรงของบ้านอย่างไรที่ถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ย เนื่องจาก “ฮวงจุ้ย” เป็นศาสตร์ของการบริหารและจัดการพลังงานจากกระแสอากาศมากเป็นพิเศษ ดังนั้นบ้านหรือที่พักอาศัยของเราที่มีรูปทรงลักษณะเป็นกล่องจะสามารถกักเก็บกระแสอาศภายในบ้านได้เป็นสัดส่วนของตัวเอง ซึ่งสำหรับศาสตร์ฮวงจุ้ยในขั้นสูงในระบบวิชาดาวเหิน (Xuan Kong Flying Star) ซึ่งเป็นวิชาที่ได้รับการยอมรับจากซินแสที่มีชื่อเสียงทั่วโลก จะมีสูตรการคำนวณพลังงานกระแสอากาศที่ไหลเวียนภายในที่พักอาศัยหรือบ้านของเรา เพื่อให้รู้ว่าบ้านของเรานั้นสามารถรับกระแสพลังที่ถูกยุค ถูกสมัย เป็นที่มาของความเจริญรุ่งเรืองทั้งในเรื่อง โชคลาภ, สุขภาพ และ ความสัมพันธ์หรือไม่ โดยการคำนวณดังกล่าวจะมีผลสูงสุดเมื่อมีชัยภูมิที่สอดคล้องมาเป็นตัวสนับสนุน ซึ่งท่านควรได้รับคำปรึกษาจากซินแสที่มีความสามารถ

อย่างไรก็ตามท่านสามารถพิจารณารูปทรงบ้านด้วยตนเองเพื่อให้ถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ยในเบื้องต้นได้ จากหลักการคือการไหลเวียนของกระแสอากาศตามหลักฮวงจุ้ยจะแบ่งออกเป็น 8 ทิศทางหลัก ได้แก่ เหนือ, ใต้, ออก, ตก, ออกเฉียงเหนือ, ออกเฉียงใต้, ตกเฉียงเหนือ, ตกเฉียงใต้ ดังนั้นในเบื้องต้นเราจะต้องเลือกรูปทรงของบ้านที่สามารถทำให้กระแสอากาศไหลเวียนในบ้านได้อย่างทั่วถึงในทุกๆทิศทางทั้ง 8 ทิศ หากที่พักอาศัยหรือบ้านของท่านมีพื้นที่ให้กระแสอาศไหลเวียนได้ครบทั้ง 8 ทิศ จึงถือว่าเป็นรูปทรงที่ดีเหมาะกับหลักการของศาสตร์ฮวงจุ้ย โดยผมจะยกตัวอย่างของรูปทรงบ้านต่างๆดังนี้

1. รูปทรงบ้านแบบสี่เหลี่ยมจตุรัสหรือใกล้เคียง ถือว่าเป็นรูปทรงที่ดีที่สุด เนื่องจากเมื่อแบ่งบ้านออกเป็น 8 ทิศหลักแล้ว สามารถมีพื้นที่ให้กระแสอากาศไหลเวียนได้ทั่วทุกทิศและยังมีพื้นที่ใกล้เคียงกันทุกๆทิศ

1

ภาพแสดงบ้านรูปทรงใกล้เคียงสี่เหลี่ยมจตุรัส ซึ่งแบ่งบ้านออกเป็น 8 ทิศแล้วมีทิศทางครบทั้ง 8 ทิศ
(ภาพจาก http://house.envail.com)

  

 

2. บ้านรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือใกล้เคียง ถือว่าเป็นรูปทรงที่ดีรองลงมาจากรูปทรงสี่เหลี่ยมจตุรัส เนื่องจากเมื่อแบ่งบ้านออกเป็น 8 ทิศทางหลักแล้ว สามารถมีพื้นที่ให้กระแสอากาศไหลเวียนได้ครบเช่นเดียวกับรูปทรงสี่เหลี่ยมจตุรัส อย่างไรก็ตามปริมาณพื้นที่ในแต่ละทิศอาจแตกต่างกันบ้าง

2 


3. บ้านรูปทรงตัวแอลและตัวซี ถือว่าเป็นรูปทรงที่มีแนวโน้มในทางไม่ดี เพราะเมื่อเราแบ่งบ้านออกเป็น 8 ส่วนตาม 8 ทิศทางหลัก หากรูปทรงบ้านมีความยาวยิ่งมากเท่าไร จะยิ่งทำให้โอกาสที่ทิศใดทิศหนึ่งของบ้านเว้าแหว่งหรือขาดหายไปมีมากขึ้น และการที่มีทิศใดทิศหนึ่งหายไปจะส่งผลในเรื่องไม่ดีกับฮวงจุ้ยของบ้านได้ทันที

3     4

ภาพแสดงบ้านรูปทรงตัวแอลและตัวซี ที่มีบางทิศทางหลักเว้าแหว่งหรือขาดหายไป
(ภาพจาก www.homeplanpro.com และ www.carrickalinga.com)

  

ท้ายสุดนี้ผมหวังว่าทุกท่านจะสามารถพิจารณารูปทรงของบ้านท่านเองได้ว่าเหมาะตามหลักฮวงจุ้ยหรือไม่ ซึ่งสำหรับบ้านในรูปทรงอื่นๆที่แปลกออกไป ก็สามารถใช้หลักการในการพิจารณาเช่นเดียวกันได้ โดยผลกระทบของการเว้าแหว่งหรือขาดหายไปของทิศใดทิศหนึ่งของบ้านรวมถึงวิธีการแก้ไขการเว้าแหว่งของทิศนั้นๆ จะได้ทำการอธิบายในบทความต่อไปครับ

 

 


Copyright©2007 by Master Tawan Lekhapat. All Rights Reserved.mastertawan@hotmail.com