The Integration of Feng Shui with Architectural Design ; Feng Shui Knowledge Center (Thailand)
  ฮวงจุ้ย วิทยาศาสตร์แห่งการบริหารพลังงานตามหลักสถาปัตยกรรมศาสตร์เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของมนุษย์
  อ.ตะวัน เลขะพัฒน์ โทร. 080-298-9998
 
 
 

หน้าแรก

ความรู้เรื่องฮวงจุ้ย

ข่าวสารจากทางสถาบัน

กรณีศึกษาจริง

“ฉลูทอง” 2564 จุดเริ่มต้นแห่งยุคทอง

มุ่งหามงคล หลีกเลี่ยงเคราะห์ภัย ปีหนูทอง 63

เสริมดีแก้ชง พิชิตดวงปีกุน 62

เปิดความลับฟ้าดิน ปีจอ 61

เจาะลึก ปีระกาไฟ 60

หาโอกาสผ่าวิกฤติ "ปีวอก" 59

รู้ทันฟ้ารับปี “มะแม” 58

ถอดรหัสฟ้ารับปีม้าไฟ 57

รู้ทันฮวงจุ้ยปีมะเส็ง 56 "ฝนยั่วไฟ"

• ฮวงจุ้ยดีรับปีมังกรคะนองน้ำ 55

• เสริมฮวงจุ้ยรับปี
กระต่ายตื่นทอง 54

ฮวงจุ้ยดีรับปีเสือดุ 53

ประวัติของศาสตร์ฮวงจุ้ย

วิทยาศาสตร์ของศาสตร์ฮวงจุ้ย

ฮวงจุ้ยกับชีวิตมนุษย์

สาส์นจาก อ.ตะวัน

ถอดรหัสทิศดีปี 52

หลักสูตรการอบรม

ขอบเขตการให้คำปรีกษา

ประวัติ อ.ตะวัน เลขะพัฒน์

ติดต่อ อ.ตะวัน เลขะพัฒน์

 
 

 

SCG (SCG HEIM) ร่วมกับ อ.ตะวัน ในการให้ความรู้เรื่องฮวงจุ้ยดีๆ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทยจำกัดมหาชน (SCG) ได้เปิดนวัตกรรมใหม่ของบ้านสำเร็จรูปที่ก่อสร้างได้รวดเร็ว
มีมาตรฐาน มีระบบป้องกันความร้อนประสิทธิภาพสูง ทั้งทางหลังคาและผนัง พร้อมการควบคุม อุณหภูมิ
ภายในบ้านให้เหมาะสม ทั้งยังมีระบบ
Air Factory ที่ทำให้เกิดลมอ่อนๆ หมุนเวียนอากาศไปทั่วทั้งบ้าน
ทำให้ทุกพื้นที่ในบ้านมีอากาศที่สะอาดสดชื่น อยู่สบาย

ในวันที่ 22 พฤษภาคม ที่ผ่านมา อ.ตะวัน เลขะพัฒน์ ได้รับเกียรติจาก SCG HEIM ในการให้ความรู้เกี่ยวกับ
ฮวงจุ้ยบ้านที่อยู่แล้วเป็นมงคล โดยได้มีการบรรยายเนื้อหาความรู้ฮวงจุ้ยในระบบวิชาการเบื้องต้น ไปจน
การยก Case Study จริงๆ ทั้งบ้านคนที่ประสบความสำเร็จ ไปจนถึงสถานที่ที่ อ.ตะวัน ได้เคยไปจัดปรับ
ฮวงจุ้ยมา

หลังจากนั้นก็ได้มีการนำพาผู้เข้าร่วมสัมนาทุกๆท่าน เดิมชมบ้านของ SCG HEIM กันอย่างละเอียดทุกมุม
เพื่อดูว่ามีลักษณะของฮวงจุ้ยที่เป็นมงคลอย่างไรบ้าง โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน

 

 
หน้าแรกฮวงจุ้ย

 

 

 

 


Copyright©2007 by Master Tawan Lekhapat. All Rights Reserved.mastertawan@hotmail.com