The Integration of Feng Shui with Architectural Design ; Feng Shui Knowledge Center (Thailand)
  ฮวงจุ้ย วิทยาศาสตร์แห่งการบริหารพลังงานตามหลักสถาปัตยกรรมศาสตร์เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของมนุษย์
  อ.ตะวัน เลขพัฒน์ โทร. 080-298-9998
 
 
 

หน้าแรก

ความรู้เรื่องฮวงจุ้ย

ข่าวสารจากทางสถาบัน

กรณีศึกษาจริง

“ฉลูทอง” 2564 จุดเริ่มต้นแห่งยุคทอง

มุ่งหามงคล หลีกเลี่ยงเคราะห์ภัย ปีหนูทอง 63

เสริมดีแก้ชง พิชิตดวงปีกุน 62

เปิดความลับฟ้าดิน ปีจอ 61

เจาะลึก ปีระกาไฟ 60

หาโอกาสผ่าวิกฤติ "ปีวอก" 59

รู้ทันฟ้ารับปี “มะแม” 58

ถอดรหัสฟ้ารับปีม้าไฟ 57

รู้ทันฮวงจุ้ยปีมะเส็ง 56 "ฝนยั่วไฟ"

• ฮวงจุ้ยดีรับปีมังกรคะนองน้ำ 55

• เสริมฮวงจุ้ยรับปี
กระต่ายตื่นทอง 54

ฮวงจุ้ยดีรับปีเสือดุ 53

ประวัติของศาสตร์ฮวงจุ้ย

วิทยาศาสตร์ของศาสตร์ฮวงจุ้ย

ฮวงจุ้ยกับชีวิตมนุษย์

สาส์นจาก อ.ตะวัน

ถอดรหัสทิศดีปี 52

หลักสูตรการอบรม

ขอบเขตการให้คำปรีกษา

ประวัติ อ.ตะวัน เลขะพัฒน์

ติดต่อ อ.ตะวัน เลขะพัฒน์

 
 


PRIMA GOLD ร่วมกับ อ.ตะวัน ในการจัด Event เรื่องการจัดฮวงจุ้ยเสริมดวงปี 53
 
เมื่อ วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 52 เพื่อให้เราสามารถ รู้ฟ้า รู้คน รู้ดิน ได้ อ.ตะวัน ได้ให้คำแนะนำเรื่องดวงชะตาตามระบบดวงจีนตามปี 53 แบบละเอียด
และยังได้บอกวิธีการจัดฮวงจุ้ยเพื่อเสริมดวงชะตาโดยหลักวิชาการขั้นสูงให้กับผู้เข้าร่วมสัมนาของ PRIMA GOLD ด้วย
นอกจากนี้ อ.ตะวัน ยังได้ยกตัวอย่างกรณีศึกษาฮวงจุ้ยที่ได้ไปปรับแก้มา ว่าหลักวิชาการที่ถูกต้องนั้นเป็นอย่างไร
ซึ่งมีผู้สนใจใน Event นี้เป็นอย่างมาก

 

 

 


Copyright©2007 by Master Tawan Lekhapat. All Rights Reserved.mastertawan@hotmail.com