The Integration of Feng Shui with Architectural Design ; Feng Shui Knowledge Center (Thailand)
  ฮวงจุ้ย วิทยาศาสตร์แห่งการบริหารพลังงานตามหลักสถาปัตยกรรมศาสตร์เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของมนุษย์
  อ.ตะวัน เลขะพัฒน์ โทร. 080-298-9998
 
 
 

หน้าแรก

ความรู้เรื่องฮวงจุ้ย

ข่าวสารจากทางสถาบัน

กรณีศึกษาจริง

“ฉลูทอง” 2564 จุดเริ่มต้นแห่งยุคทอง

มุ่งหามงคล หลีกเลี่ยงเคราะห์ภัย ปีหนูทอง 63

เสริมดีแก้ชง พิชิตดวงปีกุน 62

เปิดความลับฟ้าดิน ปีจอ 61

เจาะลึก ปีระกาไฟ 60

หาโอกาสผ่าวิกฤติ "ปีวอก" 59

รู้ทันฟ้ารับปี “มะแม” 58

ถอดรหัสฟ้ารับปีม้าไฟ 57

รู้ทันฮวงจุ้ยปีมะเส็ง 56 "ฝนยั่วไฟ"

• เสริมฮวงจุ้ยรับปี
กระต่ายตื่นทอง 54

ฮวงจุ้ยดีรับปีเสือดุ 53

ประวัติของศาสตร์ฮวงจุ้ย

วิทยาศาสตร์ของศาสตร์ฮวงจุ้ย

ฮวงจุ้ยกับชีวิตมนุษย์

สาส์นจาก อ.ตะวัน

ถอดรหัสทิศดีปี 52

หลักสูตรการอบรม

ขอบเขตการให้คำปรีกษา

ประวัติ อ.ตะวัน เลขะพัฒน์

ติดต่อ อ.ตะวัน เลขะพัฒน์

 
 


 

ฮวงจุ้ยดี ทิศตะวันตกก็เจริญรุ่งเรืองได้

            คำถามเรื่องบ้านที่หันทิศตะวันตก หรือร้านค้า สำนักงานที่หันทิศตะวันตกว่าสามารถจะเจริญรุ่งเรืองได้หรือไม่นั้นเป็นคำตอบที่ซินแสที่มีประสบการณ์สามารถตอบได้เลยว่า ในศาสตร์ฮวงจุ้ยนั้นแม้ว่าเป็นทิศตะวันตกก็สามารถที่จะนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองของผู้ครอบครองได้

            เมื่อต้นปี 51 ที่ผ่านมา อ.ตะวัน ได้มีโอกาสรับเชิญจากคุณเอกเจ้าของร้านค้าและ VIP Lounge ภายในสนามบินนานาชาติภูเก็ต (Phuket International Airport) ให้ไปตรวจสอบและปรับปรุงร้านค้าและ VIP Lounge ที่อยู่ในสนามบินเป็นจำนวนมากกว่า 10 ร้าน ซึ่งลักษณะของร้านค้าโดยส่วนใหญ่นั้นจะหันไปทางทิศตะวันตกเกือบทุกร้าน เพราะเมื่อมองจากแผนที่ดาวเทียมจะพบว่าสนามบินนานาชาติภูเก็ตนั้น ได้ถูกวางแปลนหลักของอาคารขนานกับแนวชายฝั่งด้านตะวันตก โดยที่ตัวอาคารนั้นหันหน้าไปทางตะวันออก จึงทำให้ร้านค้าส่วนใหญ่นั้นต้องโดนบังคับให้วางหน้าร้านให้หันหน้าไปทางตะวันตก เมื่อถึงช่วงเวลาที่จำเป็นต้องมีการปรับปรุงร้านทั้งหมด คุณเอกจึงได้เชิญ อ.ตะวัน ไปเพื่อช่วยตรวจสอบทิศทางของร้านค้าว่า การหันไปทางทิศตะวันตกเกือบทุกร้านนั้นเป็นสิ่งที่สมควรทำหรือไม่

12 


หลังจาก อ.ตะวัน ได้ทำการตรวจสอบจึงได้พบว่า ทิศทางทางด้านตะวันตกของอาคารสนามบินนานาชาติภูเก็ตนั้น เป็นจุดที่มีฮวงจุ้ยในเชิงชัยภูมิ (Feng Shui Landform Theory) ที่ดีมากเพราะรับกับกระแสพลังทั้งจากทะเลในฝั่งอันดามัน ผนวกกับการวัดองศาทิศทาง (Feng Shui Compass Theory) นั้นได้พบว่าหากวางร้านค้าให้หันไปทางทิศตะวันตก (ทิศ 8) ร่วมไปกับทิศใต้ (ทิศ 4)ซึ่งในฮวงจุ้ยระบบดาวเหิน (Xuan Kong Flying Star) นั้น ทิศทางดังดล่าวจะเป็นทิศทางที่รับกับพลังงานที่เป็นกระแสโชคไปอีก 15 ปี ดังนั้นถึงหันหน้าทางทิศตะวันตกก็สามารถพบกับความเจริญรุ่งเรืองได้ อย่างไรก็ตาม อ.ตะวัน ยังได้แนะนำการออกแบบชัยภูมิในลักษณะพิเศษที่จะช่วยในการเก็บกระแสภายในอาคารผู้โดยสารในสนามบินภายในร้านค้าแต่ละร้านเป็นพิเศษด้วย เพราะทิศทางที่ดีนั้นก็ต้องประกอบกับชัยภูมิร้านที่ดีด้วย จึงสามารถจะสร้างฮวงจุ้ยที่สมบูรณ์ได้

3

 

ปัจจุบันร้านค้าหลายๆร้านและ VIP Lounge ของคุณเอก ในสนามบินนานาชาติภูเก็ตได้เริ่มเปิดทำการอีกครั้งหลังจากได้ทำการปรับปรุง ซ่อมแซมเสร็จ และสามารถดำเนินการในการทำธุรกิจอย่างราบรื่นและมีผลประกาอบการที่ดี แม้ว่าภาพรวมของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในบ้านเรายังไม่กระเตื้องก็ตาม!!!


 

 

 


Copyright©2007 by Master Tawan Lekhapat. All Rights Reserved.mastertawan@hotmail.com