The Integration of Feng Shui with Architectural Design ; Feng Shui Knowledge Center (Thailand)
  ฮวงจุ้ย วิทยาศาสตร์แห่งการบริหารพลังงานตามหลักสถาปัตยกรรมศาสตร์เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของมนุษย์
  อ.ตะวัน เลขะพัฒน์ โทร. 080-298-9998
 
 
 

หน้าแรก

ความรู้เรื่องฮวงจุ้ย

ข่าวสารจากทางสถาบัน

กรณีศึกษาจริง

เสริมดีแก้ชง พิชิตดวงปีกุน 62

เปิดความลับฟ้าดิน ปีจอ 61

เจาะลึก ปีระกาไฟ 60

หาโอกาสผ่าวิกฤติ "ปีวอก" 59

รู้ทันฟ้ารับปี “มะแม” 58

ถอดรหัสฟ้ารับปีม้าไฟ 57

รู้ทันฮวงจุ้ยปีมะเส็ง 56 "ฝนยั่วไฟ"

• เสริมฮวงจุ้ยรับปี
กระต่ายตื่นทอง 54

ฮวงจุ้ยดีรับปีเสือดุ 53

ประวัติของศาสตร์ฮวงจุ้ย

วิทยาศาสตร์ของศาสตร์ฮวงจุ้ย

ฮวงจุ้ยกับชีวิตมนุษย์

สาส์นจาก อ.ตะวัน

ถอดรหัสทิศดีปี 52

หลักสูตรการอบรม

ขอบเขตการให้คำปรีกษา

ประวัติ อ.ตะวัน เลขะพัฒน์

ติดต่อ อ.ตะวัน เลขะพัฒน์

 
 


 

ฮวงจุ้ยดี ทิศตะวันตกก็เจริญรุ่งเรืองได้

            คำถามเรื่องบ้านที่หันทิศตะวันตก หรือร้านค้า สำนักงานที่หันทิศตะวันตกว่าสามารถจะเจริญรุ่งเรืองได้หรือไม่นั้นเป็นคำตอบที่ซินแสที่มีประสบการณ์สามารถตอบได้เลยว่า ในศาสตร์ฮวงจุ้ยนั้นแม้ว่าเป็นทิศตะวันตกก็สามารถที่จะนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองของผู้ครอบครองได้

            เมื่อต้นปี 51 ที่ผ่านมา อ.ตะวัน ได้มีโอกาสรับเชิญจากคุณเอกเจ้าของร้านค้าและ VIP Lounge ภายในสนามบินนานาชาติภูเก็ต (Phuket International Airport) ให้ไปตรวจสอบและปรับปรุงร้านค้าและ VIP Lounge ที่อยู่ในสนามบินเป็นจำนวนมากกว่า 10 ร้าน ซึ่งลักษณะของร้านค้าโดยส่วนใหญ่นั้นจะหันไปทางทิศตะวันตกเกือบทุกร้าน เพราะเมื่อมองจากแผนที่ดาวเทียมจะพบว่าสนามบินนานาชาติภูเก็ตนั้น ได้ถูกวางแปลนหลักของอาคารขนานกับแนวชายฝั่งด้านตะวันตก โดยที่ตัวอาคารนั้นหันหน้าไปทางตะวันออก จึงทำให้ร้านค้าส่วนใหญ่นั้นต้องโดนบังคับให้วางหน้าร้านให้หันหน้าไปทางตะวันตก เมื่อถึงช่วงเวลาที่จำเป็นต้องมีการปรับปรุงร้านทั้งหมด คุณเอกจึงได้เชิญ อ.ตะวัน ไปเพื่อช่วยตรวจสอบทิศทางของร้านค้าว่า การหันไปทางทิศตะวันตกเกือบทุกร้านนั้นเป็นสิ่งที่สมควรทำหรือไม่

12 


หลังจาก อ.ตะวัน ได้ทำการตรวจสอบจึงได้พบว่า ทิศทางทางด้านตะวันตกของอาคารสนามบินนานาชาติภูเก็ตนั้น เป็นจุดที่มีฮวงจุ้ยในเชิงชัยภูมิ (Feng Shui Landform Theory) ที่ดีมากเพราะรับกับกระแสพลังทั้งจากทะเลในฝั่งอันดามัน ผนวกกับการวัดองศาทิศทาง (Feng Shui Compass Theory) นั้นได้พบว่าหากวางร้านค้าให้หันไปทางทิศตะวันตก (ทิศ 8) ร่วมไปกับทิศใต้ (ทิศ 4)ซึ่งในฮวงจุ้ยระบบดาวเหิน (Xuan Kong Flying Star) นั้น ทิศทางดังดล่าวจะเป็นทิศทางที่รับกับพลังงานที่เป็นกระแสโชคไปอีก 15 ปี ดังนั้นถึงหันหน้าทางทิศตะวันตกก็สามารถพบกับความเจริญรุ่งเรืองได้ อย่างไรก็ตาม อ.ตะวัน ยังได้แนะนำการออกแบบชัยภูมิในลักษณะพิเศษที่จะช่วยในการเก็บกระแสภายในอาคารผู้โดยสารในสนามบินภายในร้านค้าแต่ละร้านเป็นพิเศษด้วย เพราะทิศทางที่ดีนั้นก็ต้องประกอบกับชัยภูมิร้านที่ดีด้วย จึงสามารถจะสร้างฮวงจุ้ยที่สมบูรณ์ได้

3

 

ปัจจุบันร้านค้าหลายๆร้านและ VIP Lounge ของคุณเอก ในสนามบินนานาชาติภูเก็ตได้เริ่มเปิดทำการอีกครั้งหลังจากได้ทำการปรับปรุง ซ่อมแซมเสร็จ และสามารถดำเนินการในการทำธุรกิจอย่างราบรื่นและมีผลประกาอบการที่ดี แม้ว่าภาพรวมของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในบ้านเรายังไม่กระเตื้องก็ตาม!!!


 

 

 


Copyright©2007 by Master Tawan Lekhapat. All Rights Reserved.mastertawan@hotmail.com