อ.ตะวัน ร่วมกับ K Home Smiles Club ธนาคารกสิกรไทยให้ความรู้เบื้องต้นในการจัดฮวงจุ้ยเชิงวิทยาศาสตร์

ท่านสามารถพบ อ.ตะวัน ได้ในรายการโทรทัศน์ ในรายการจับเงินชนทอง โมเดิร์นไนน์ ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลาประมาณ 9.15 น. อ.ตะวัน ร่วมกับ K Home Smiles Club ธนาคารกสิกรไทย ให้ความรู้เบื้องต้นในการจัดฮวงจุ้ยเชิงวิทยาศาสตร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Copyright©2007 by Master Tawan Lekhapat. All Rights Reserved.

mastertawan@hotmail.com