อ.ตะวัน ได้รับเกียรติจากบริษัท Smooth E ร่วมเข้าสัมนาในเรื่อง "ฮวงจุ้ย ศาสตร์แห่งการอยู่เหนือดวง" ให้กับท่านผู้ประกอบการร้านขายยาในเขตจังหวัด ภูเก็ต กระบี่ พังงา ระนอง และ สงขลา

อ.ตะวัน ได้รับเกียรติจากบริษัท Smooth E ร่วมเข้าสัมนาในเรื่อง "ฮวงจุ้ย ศาสตร์แห่งการอยู่เหนือดวง" ให้กับท่านผู้ประกอบการร้านขายยาในเขตจังหวัด ภูเก็ต กระบี่ พังงา ระนอง และ สงขลา เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2551 ที่ผ่านมา ที่โรงแรม Le meridian จังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการสัมนามากกว่า 100 ท่าน โดยเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับความเข้าใจทางด้านศาสตร์ฮวงจุ้ยเบื้องต้น และ การจัดร้านขายยาให้ถูกกับหลักฮวงจุ้ยและสอดคล้องกับหลักทางการตลาดด้วย

 

 


Copyright©2007 by Master Tawan Lekhapat. All Rights Reserved.

mastertawan@hotmail.com