อ.ตะวัน ได้รับเกียรติจาก คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้บรรยายในโครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง  “ฮวงจุ้ย : ศาสตร์และศิลป์ ในการออกแบบ”

อ.ตะวัน ได้รับเกียรติจาก คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้บรรยายในโครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง  “ฮวงจุ้ย : ศาสตร์และศิลป์ ในการออกแบบ” ในวันพฤหัสบดีที่   ๒๙  พฤษภาคม ๒๕๕๑ ที่ผ่านมา ใน เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๔.๓๐ น. ณ  ห้องประชุม ๔๐๗ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน) ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๕๑ โครงการวิจัย “ฮวงจุ้ย” กับพฤติกรรมและสภาพแวดล้อมทางกายภาพในงานสถาปัตยกรรมภายใน  กรณีศึกษาที่อยู่อาศัยในบริเวณกรุงเทพฯและปริมณฑล” โดยมีผู้ร่วมรับฟังมากกว่า 100 ท่าน โดย อ.ตะวัน ได้บรรยายในเนื้อหาเรื่องศาสตร์ฮวงจุ้ยในเชิงวิทยาศาสตร์สำหรับการจัดฮวงจุ้ยยุคปัจจุบันนั้นมีที่มาที่ไป มีเหตุผล และ หลักการอย่างไร ทำไม่ศาสตร์ที่มีอายุมากกว่า 4,000 ปี จึงสามารถนำมาประยุกต์เข้ากับการออกแบบทั้งสถาปัตยกรรม ภูมสถาปัตยกรรม และ ออกแบบตกแต่งภายใน ไปจนถึงการออกแบบอุตสาหกรรม และ หลักการตลาดได้อย่างไร

 


Copyright©2007 by Master Tawan Lekhapat. All Rights Reserved.

mastertawan@hotmail.com