อ.ตะวัน ได้รับเกียรติจากธนาคารกสิกรไทยและ MONEY EXPO CHIANGMAI ให้บรรยายในหัวข้อ "ฮวงจุ้ย...กุญแจไขความสำเร็จ"

สืบเนื่องจากวิกฤตทางการเงินของสหรัฐอเมริกา มีแนวโน้มว่าจะกินเวลานานและอาจจะกระทบกับสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของโลก ธนาคารกสิกรไทยและ MONEY EXPO จึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และได้จัดการสัมนาเรื่อง "ฮวงจุ้ย...กุญแจไขความสำเร็จ" ให้กับชาวเชียงใหม่ ที่หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมสัมนามากกว่า 200 ท่าน

 

 


Copyright©2007 by Master Tawan Lekhapat. All Rights Reserved.

mastertawan@hotmail.com