อ. ตะวันได้รับเกียรติในการบรรยายให้กับ AIA สาขาเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 52 นี้ อ.ตะวัน ได้รับเกียรติในการบรรยายให้กับ AIA สาขาเชียงใหม่ในเรื่อง "ฮวงจุ้ย กับชีวิต ลิขิตได้" โดยได้บรรยายเกี่ยวกับการนำหลักการของฮวงจุ้ยไปประยุกต์เข้ากับการปรับดวงชะตาประจำปี 52 นี้ พร้อมทั้งยังได้มีการวิเคราะห์ฮวงจุ้ยในเชิงชัยภูมิของเมืองเชียงใหม่ด้วย โดยมีผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายถึง 300 ท่าน

 


Copyright©2007 by Master Tawan Lekhapat. All Rights Reserved.

mastertawan@hotmail.com