The Integration of Feng Shui with Architectural Design ; Feng Shui Knowledge Center (Thailand)
  ฮวงจุ้ย วิทยาศาสตร์แห่งการบริหารพลังงานตามหลักสถาปัตยกรรมศาสตร์เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของมนุษย์
  อ.ตะวัน เลขะพัฒน์ โทร. 080-298-9998
 
 
 

หน้าแรก

ความรู้เรื่องฮวงจุ้ย

ข่าวสารจากทางสถาบัน

กรณีศึกษาจริง

“ฉลูทอง” 2564 จุดเริ่มต้นแห่งยุคทอง

มุ่งหามงคล หลีกเลี่ยงเคราะห์ภัย ปีหนูทอง 63

เสริมดีแก้ชง พิชิตดวงปีกุน 62

เปิดความลับฟ้าดิน ปีจอ 61

เจาะลึก ปีระกาไฟ 60

หาโอกาสผ่าวิกฤติ "ปีวอก" 59

รู้ทันฟ้ารับปี “มะแม” 58

ถอดรหัสฟ้ารับปีม้าไฟ 57

รู้ทันฮวงจุ้ยปีมะเส็ง 56 "ฝนยั่วไฟ"

• ฮวงจุ้ยดีรับปีมังกรคะนองน้ำ 55

• เสริมฮวงจุ้ยรับปี
กระต่ายตื่นทอง 54

ฮวงจุ้ยดีรับปีเสือดุ 53

ประวัติของศาสตร์ฮวงจุ้ย

วิทยาศาสตร์ของศาสตร์ฮวงจุ้ย

ฮวงจุ้ยกับชีวิตมนุษย์

สาส์นจาก อ.ตะวัน

ถอดรหัสทิศดีปี 52

หลักสูตรการอบรม

ขอบเขตการให้คำปรีกษา

ประวัติ อ.ตะวัน เลขะพัฒน์

ติดต่อ อ.ตะวัน เลขะพัฒน์

 
 

 

สำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชให้เกียรติเชิญ อ.ตะวัน เลขะพัฒน์ ในการให้ความรู้ฮวงจุ้ย

อ.ตะวัน ได้ลงใต้ไปให้ความรู้เรื่องฮวงจุ้ยกับชาวนครศรีธรรมราช เมื่อวันอังคารที่ 20 กันยายน ที่ผ่านมา โดย
สสจ.นครศรีธรรมราช เป็นผู้จัดงานสัมนาในครั้งนี้

โดยได้เน้นเรื่องฮวงจุ้ยว่าเกี่ยวข้องกับสุขภาพที่ดีได้อย่างไร เพราะไม่เพียงแต่เฉพาะการจัดบ้าน หากเราสนใจ
ในเรื่อง การดูแลสุขภาพองค์รวม โภชนาการ เราก็ยังสามารถใช้หลักการของฮวงจุ้ยหรืออภิมหาปรัชญาของจีน
ในการประยุกต์เข้าได้ด้วยเช่นเดียวกัน

ซึ่งผู้เข้าร่วมสัมนาหลายร้อยคนต่างก็สนุกสนานกับเรื่องราวใหม่ๆที่น่าสนใจ เพราะเป็นหลักการของศาสตร์ฮวงจุ้ย
ในระบบวิชาการที่ไม่เคยได้ยินมาก่อน
 


หน้าแรกฮวงจุ้ย

 

 

 

 


Copyright©2007 by Master Tawan Lekhapat. All Rights Reserved.mastertawan@hotmail.com