The Integration of Feng Shui with Architectural Design ; Feng Shui Knowledge Center (Thailand)
  ฮวงจุ้ย วิทยาศาสตร์แห่งการบริหารพลังงานตามหลักสถาปัตยกรรมศาสตร์เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของมนุษย์
  อ.ตะวัน เลขะพัฒน์ โทร. 080-298-9998
 
 
 

หน้าแรก

ความรู้เรื่องฮวงจุ้ย

ข่าวสารจากทางสถาบัน

กรณีศึกษาจริง

เสริมดีแก้ชง พิชิตดวงปีกุน 62

เปิดความลับฟ้าดิน ปีจอ 61

เจาะลึก ปีระกาไฟ 60

หาโอกาสผ่าวิกฤติ "ปีวอก" 59

รู้ทันฟ้ารับปี “มะแม” 58

ถอดรหัสฟ้ารับปีม้าไฟ 57

รู้ทันฮวงจุ้ยปีมะเส็ง 56 "ฝนยั่วไฟ"

• ฮวงจุ้ยดีรับปีมังกรคะนองน้ำ 55

• เสริมฮวงจุ้ยรับปี
กระต่ายตื่นทอง 54

ฮวงจุ้ยดีรับปีเสือดุ 53

ประวัติของศาสตร์ฮวงจุ้ย

วิทยาศาสตร์ของศาสตร์ฮวงจุ้ย

ฮวงจุ้ยกับชีวิตมนุษย์

สาส์นจาก อ.ตะวัน

ถอดรหัสทิศดีปี 52

หลักสูตรการอบรม

ขอบเขตการให้คำปรีกษา

ประวัติ อ.ตะวัน เลขะพัฒน์

ติดต่อ อ.ตะวัน เลขะพัฒน์

 
 


สร้างบ้านทิศไหนให้ดักลม (ฮวง)

หากเราต้องการที่จะจัดฮวงจุ้ยของที่พักอาศัยให้ได้ผลนั้น สิ่งสำคัญในลำดับแรกคือการทำอย่างไรให้บ้านของเราสามารถรับกระแสพลังงานจากลมธรรมชาติได้ดีที่สุด เพราะ “ฮวง” นั้นหมายถึงลม และ “จุ้ย” นั้นหมายถึงน้ำ ซึ่งนักปราชญ์จีนได้กล่าวไว้ว่า “พลังงานนั้นมากับลมและสะสมตัวที่น้ำ” ดังนั้นเราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างบ้านเพื่อให้สามารถรับกับกระแสลมจากธรรมชาติได้ หากบ้านของเราไม่สามารถรับกระแสลมจากธรรมชาติได้เราจึงค่อยสร้างกระแสเทียมหรือกระแสประดิษฐ์ เช่น น้ำพุ, น้ำตก, โอ่งน้ำล้น, ตู้ปลา หรือ พัดลม จะเห็นว่าหากเราสามารถจัดชัยภูมิหรือเลือกทิศทางของบ้านได้ดีให้สามารถรับกระแสลมตามธรรมชาติได้ จะทำให้มีโอกาสได้ที่พักอาศัยที่มีฮวงจุ้ยที่ดีได้ โดยไม่จำเป็นต้องสร้างกระแสเทียมแม้แต่น้อย

หลัก การง่ายๆของการเกิดลมนั้นได้แก่ความแตกต่างของอุณหภูมิของอากาศโดยอากาศที่ มีอุณหภูมิสูงจะมีความหนาแน่นน้อยกว่าอากาศที่มีอุณหภูมิต่ำ อากาศที่ร้อนกว่าจะลอยตัวขึ้นสูงและอากาศที่เย็นกว่าจะเคลื่อนที่มาแทนในแนว ระนาบ ดังนั้นทุกครั้งที่เราโดนลมพัดผ่านเราจึงรู้สึกเย็นสบาย และการที่แกนโลกเอียงที่ 23 ½ องศา ทำมุมกับดวงอาทิตย์ เมื่อโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์จึงทำให้เกิดฤดูกาลต่างๆกันไปในรอบหนึ่งปี โดยการเกิดฤดูกาลนี้เองทำให้เกิดกระแสลมหลักๆสองทิศทางในประเทศไทยดังนี้

1. ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นลมที่พัดผ่านประเทศไทยในฤดูหนาวประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์ของทุกปี โดยเป็นช่วงที่โลกโคจรเอาแกนที่เอียงออกจากดวงอาทิตย์ ทำให้ส่วนพื้นผิวของโลกที่เป็นมหาสมุทรได้รับแสงอาทิตย์มากกว่าส่วนที่เป็นพื้นทวีป เมื่ออากาศบริเวณมหาสมุทรที่ส่วนใหญ่อยู่ในทิศตะวันตกเฉียงใต้ร้อนและลอยตัวสูงขึ้น จึงทำให้อากาศที่เย็นจากพื้นทวีปโดยเฉพาะจากประเทศจีนหรือทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่านเข้ามา เราจึงเรียกกระแสลมดังกล่าวว่าลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ

2. ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ เป็นลมที่พัดผ่านประเทศไทยในฤดูร้อนและฤดูฝนประมาณเดือนมีนาคมถึงตุลาคมของ ทุกปี โดยเป็นช่วงที่โลกโคจรเอาแกนที่เอียงเข้าหาดวงอาทิตย์ ทำให้ส่วนของโลกที่เป็นพื้นทวีปได้รับแสงอาทิตย์มากกว่าส่วนที่เป็นมหาสมุทร เมื่ออากาศบริเวณพื้นทวีปที่ส่วนใหญ่อยู่ในทิศตะวันออกเฉียงเหนือร้อนและลอย ตัวสูงขึ้น จึงทำให้อากาศที่เย็นกว่าจากมหาสมุทรโดขเฉพาะจากมหาสมุทรอินเดียพัดเข้ามา แทนที่เราจึงเรียกกระแสลมดังกล่าวว่าลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้

ทิศดักลม

ภาพแสดงแกนโลกที่เอียงก่อให้เกิดฤดูกาลต่าง

(ภาพจาก http://ecurriculum.mv.ac.th

ทิศทางลม

ภาพแสดงทิศทางลมตามฤดูกาล

(ภาพจาก http://ecurriculum.mv.ac.th

ดังนั้นจะพบว่าถ้าเราสร้างบ้านที่หันหน้าไปทางทิศใต้หรือตะวันตกเราจะมีโอกาสได้รับกระแสลมธรรมชาติได้ถึง 8 เดือนจาก 12 เดือน เป็นหนึ่งในเหตุผลสำคัญที่ในสมัยก่อนปราชญ์จีนได้เน้นความสำคัญของการสร้างบ้านหันหน้าไปทางทิศใต้ ในขณะที่ถ้าเราสร้างบ้านหันหน้าไปทางทิศเหนือหรือตะวันออก เราจะได้รับกระแสลมธรรมชาติเพียง 4 เดือนจาก 12 เดือน แต่ข้อดีของการสร้างบ้านหันหน้าทางทิศเหนือและตะวันออกคือการที่บ้านของเรา จะไม่ต้องรับแสงแดดจากดวงอาทิตย์มากเท่ากับบ้านที่หันหน้าทางทิศใต้และทิศ ตะวันตก

อย่างไรก็ตามความรู้ดังกล่าวยังถือว่าเป็นเพียงความรู้เบื้องต้นเท่านั้นเพราะในทิศหลัก 4 ทิศ คือ ใต้, ออก, เหนือ, ตก นั้น ในศาสตร์ฮวงจุ้ยชั้นสูงได้แบ่งออกเป็น 24 ทิศทางย่อย และ ในทุก 4 ทิศ ทางหลักจะมีทั้งทิศดีและทิศไม่ดีปะปนกันไป จึงไม่ได้แปลว่าบ้านหันหน้าทิศใต้แล้วจะดี เพราะอาจเลือกทิศย่อยที่ผิด โดยบ้านที่หันทิศเหนือหรือตะวันออกในบางทิศย่อยสามารถเป็นบ้านที่มีฮวงจุ้ย ที่ดีกว่าบ้านที่หันหน้าทิศใต้ได้ หากเลือกทิศย่อยได้ถูกต้อง และร่วมกับการออกแบบกลไกการสร้างกระแสพลังและกักเก็บกระแสพลังงานได้ ดังนั้นเพื่อให้ได้ผลดีที่สุดในการจัดฮวงจุ้ยเราจึงจำเป็นต้องได้รับคำ ปรึกษาจากซินแสและสถาปนิกที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์


 

 

 


Copyright©2007 by Master Tawan Lekhapat. All Rights Reserved.mastertawan@hotmail.com