The Integration of Feng Shui with Architectural Design ; Feng Shui Knowledge Center (Thailand)
  ฮวงจุ้ย วิทยาศาสตร์แห่งการบริหารพลังงานตามหลักสถาปัตยกรรมศาสตร์เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของมนุษย์
  อ.ตะวัน เลขะพัฒน์ โทร. 080-298-9998
 
 
 

หน้าแรก

ความรู้เรื่องฮวงจุ้ย

ข่าวสารจากทางสถาบัน

กรณีศึกษาจริง

“ฉลูทอง” 2564 จุดเริ่มต้นแห่งยุคทอง

มุ่งหามงคล หลีกเลี่ยงเคราะห์ภัย ปีหนูทอง 63

เสริมดีแก้ชง พิชิตดวงปีกุน 62

เปิดความลับฟ้าดิน ปีจอ 61

เจาะลึก ปีระกาไฟ 60

หาโอกาสผ่าวิกฤติ "ปีวอก" 59

รู้ทันฟ้ารับปี “มะแม” 58

ถอดรหัสฟ้ารับปีม้าไฟ 57

รู้ทันฮวงจุ้ยปีมะเส็ง 56 "ฝนยั่วไฟ"

• ฮวงจุ้ยดีรับปีมังกรคะนองน้ำ 55

• เสริมฮวงจุ้ยรับปี
กระต่ายตื่นทอง 54

ฮวงจุ้ยดีรับปีเสือดุ 53

ประวัติของศาสตร์ฮวงจุ้ย

วิทยาศาสตร์ของศาสตร์ฮวงจุ้ย

ฮวงจุ้ยกับชีวิตมนุษย์

สาส์นจาก อ.ตะวัน

ถอดรหัสทิศดีปี 52

หลักสูตรการอบรม

ขอบเขตการให้คำปรีกษา

ประวัติ อ.ตะวัน เลขะพัฒน์

ติดต่อ อ.ตะวัน เลขะพัฒน์

 
 


สร้างบ้านทิศไหนให้ดักลม (ฮวง)

หากเราต้องการที่จะจัดฮวงจุ้ยของที่พักอาศัยให้ได้ผลนั้น สิ่งสำคัญในลำดับแรกคือการทำอย่างไรให้บ้านของเราสามารถรับกระแสพลังงานจากลมธรรมชาติได้ดีที่สุด เพราะ “ฮวง” นั้นหมายถึงลม และ “จุ้ย” นั้นหมายถึงน้ำ ซึ่งนักปราชญ์จีนได้กล่าวไว้ว่า “พลังงานนั้นมากับลมและสะสมตัวที่น้ำ” ดังนั้นเราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างบ้านเพื่อให้สามารถรับกับกระแสลมจากธรรมชาติได้ หากบ้านของเราไม่สามารถรับกระแสลมจากธรรมชาติได้เราจึงค่อยสร้างกระแสเทียมหรือกระแสประดิษฐ์ เช่น น้ำพุ, น้ำตก, โอ่งน้ำล้น, ตู้ปลา หรือ พัดลม จะเห็นว่าหากเราสามารถจัดชัยภูมิหรือเลือกทิศทางของบ้านได้ดีให้สามารถรับกระแสลมตามธรรมชาติได้ จะทำให้มีโอกาสได้ที่พักอาศัยที่มีฮวงจุ้ยที่ดีได้ โดยไม่จำเป็นต้องสร้างกระแสเทียมแม้แต่น้อย

หลัก การง่ายๆของการเกิดลมนั้นได้แก่ความแตกต่างของอุณหภูมิของอากาศโดยอากาศที่ มีอุณหภูมิสูงจะมีความหนาแน่นน้อยกว่าอากาศที่มีอุณหภูมิต่ำ อากาศที่ร้อนกว่าจะลอยตัวขึ้นสูงและอากาศที่เย็นกว่าจะเคลื่อนที่มาแทนในแนว ระนาบ ดังนั้นทุกครั้งที่เราโดนลมพัดผ่านเราจึงรู้สึกเย็นสบาย และการที่แกนโลกเอียงที่ 23 ½ องศา ทำมุมกับดวงอาทิตย์ เมื่อโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์จึงทำให้เกิดฤดูกาลต่างๆกันไปในรอบหนึ่งปี โดยการเกิดฤดูกาลนี้เองทำให้เกิดกระแสลมหลักๆสองทิศทางในประเทศไทยดังนี้

1. ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นลมที่พัดผ่านประเทศไทยในฤดูหนาวประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์ของทุกปี โดยเป็นช่วงที่โลกโคจรเอาแกนที่เอียงออกจากดวงอาทิตย์ ทำให้ส่วนพื้นผิวของโลกที่เป็นมหาสมุทรได้รับแสงอาทิตย์มากกว่าส่วนที่เป็นพื้นทวีป เมื่ออากาศบริเวณมหาสมุทรที่ส่วนใหญ่อยู่ในทิศตะวันตกเฉียงใต้ร้อนและลอยตัวสูงขึ้น จึงทำให้อากาศที่เย็นจากพื้นทวีปโดยเฉพาะจากประเทศจีนหรือทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่านเข้ามา เราจึงเรียกกระแสลมดังกล่าวว่าลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ

2. ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ เป็นลมที่พัดผ่านประเทศไทยในฤดูร้อนและฤดูฝนประมาณเดือนมีนาคมถึงตุลาคมของ ทุกปี โดยเป็นช่วงที่โลกโคจรเอาแกนที่เอียงเข้าหาดวงอาทิตย์ ทำให้ส่วนของโลกที่เป็นพื้นทวีปได้รับแสงอาทิตย์มากกว่าส่วนที่เป็นมหาสมุทร เมื่ออากาศบริเวณพื้นทวีปที่ส่วนใหญ่อยู่ในทิศตะวันออกเฉียงเหนือร้อนและลอย ตัวสูงขึ้น จึงทำให้อากาศที่เย็นกว่าจากมหาสมุทรโดขเฉพาะจากมหาสมุทรอินเดียพัดเข้ามา แทนที่เราจึงเรียกกระแสลมดังกล่าวว่าลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้

ทิศดักลม

ภาพแสดงแกนโลกที่เอียงก่อให้เกิดฤดูกาลต่าง

(ภาพจาก http://ecurriculum.mv.ac.th

ทิศทางลม

ภาพแสดงทิศทางลมตามฤดูกาล

(ภาพจาก http://ecurriculum.mv.ac.th

ดังนั้นจะพบว่าถ้าเราสร้างบ้านที่หันหน้าไปทางทิศใต้หรือตะวันตกเราจะมีโอกาสได้รับกระแสลมธรรมชาติได้ถึง 8 เดือนจาก 12 เดือน เป็นหนึ่งในเหตุผลสำคัญที่ในสมัยก่อนปราชญ์จีนได้เน้นความสำคัญของการสร้างบ้านหันหน้าไปทางทิศใต้ ในขณะที่ถ้าเราสร้างบ้านหันหน้าไปทางทิศเหนือหรือตะวันออก เราจะได้รับกระแสลมธรรมชาติเพียง 4 เดือนจาก 12 เดือน แต่ข้อดีของการสร้างบ้านหันหน้าทางทิศเหนือและตะวันออกคือการที่บ้านของเรา จะไม่ต้องรับแสงแดดจากดวงอาทิตย์มากเท่ากับบ้านที่หันหน้าทางทิศใต้และทิศ ตะวันตก

อย่างไรก็ตามความรู้ดังกล่าวยังถือว่าเป็นเพียงความรู้เบื้องต้นเท่านั้นเพราะในทิศหลัก 4 ทิศ คือ ใต้, ออก, เหนือ, ตก นั้น ในศาสตร์ฮวงจุ้ยชั้นสูงได้แบ่งออกเป็น 24 ทิศทางย่อย และ ในทุก 4 ทิศ ทางหลักจะมีทั้งทิศดีและทิศไม่ดีปะปนกันไป จึงไม่ได้แปลว่าบ้านหันหน้าทิศใต้แล้วจะดี เพราะอาจเลือกทิศย่อยที่ผิด โดยบ้านที่หันทิศเหนือหรือตะวันออกในบางทิศย่อยสามารถเป็นบ้านที่มีฮวงจุ้ย ที่ดีกว่าบ้านที่หันหน้าทิศใต้ได้ หากเลือกทิศย่อยได้ถูกต้อง และร่วมกับการออกแบบกลไกการสร้างกระแสพลังและกักเก็บกระแสพลังงานได้ ดังนั้นเพื่อให้ได้ผลดีที่สุดในการจัดฮวงจุ้ยเราจึงจำเป็นต้องได้รับคำ ปรึกษาจากซินแสและสถาปนิกที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์


 

 

 


Copyright©2007 by Master Tawan Lekhapat. All Rights Reserved.mastertawan@hotmail.com