The Integration of Feng Shui with Architectural Design ; Feng Shui Knowledge Center (Thailand)
  ฮวงจุ้ย วิทยาศาสตร์แห่งการบริหารพลังงานตามหลักสถาปัตยกรรมศาสตร์เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของมนุษย์
  อ.ตะวัน เลขะพัฒน์ โทร. 080-298-9998
 
 
 

หน้าแรก

ความรู้เรื่องฮวงจุ้ย

ข่าวสารจากทางสถาบัน

กรณีศึกษาจริง

เสริมดีแก้ชง พิชิตดวงปีกุน 62

เปิดความลับฟ้าดิน ปีจอ 61

เจาะลึก ปีระกาไฟ 60

หาโอกาสผ่าวิกฤติ "ปีวอก" 59

รู้ทันฟ้ารับปี “มะแม” 58

ถอดรหัสฟ้ารับปีม้าไฟ 57

รู้ทันฮวงจุ้ยปีมะเส็ง 56 "ฝนยั่วไฟ"

• ฮวงจุ้ยดีรับปีมังกรคะนองน้ำ 55

• เสริมฮวงจุ้ยรับปี
กระต่ายตื่นทอง 54

ฮวงจุ้ยดีรับปีเสือดุ 53

ประวัติของศาสตร์ฮวงจุ้ย

วิทยาศาสตร์ของศาสตร์ฮวงจุ้ย

ฮวงจุ้ยกับชีวิตมนุษย์

สาส์นจาก อ.ตะวัน

ถอดรหัสทิศดีปี 52

หลักสูตรการอบรม

ขอบเขตการให้คำปรีกษา

ประวัติ อ.ตะวัน เลขะพัฒน์

ติดต่อ อ.ตะวัน เลขะพัฒน์

 
 ฮวงจุ้ยที่ดีสำหรับทาวน์โฮม (ชัยภูมิภายนอก)

ปัจจุบัน ทาวน์โฮม (หรือทาวเฮ้าส์ที่ประยุกต์ประโยชน์ใช้สอยแบบบ้านเดี่ยวเข้าไปอย่างสมดุลย์) ถือว่าเป็นทางเลือกที่น่าสนใจของผู้ที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัย เนื่องจากราคาที่ดินที่ค่อนข้างแพงขึ้นทำให้ค่าใช้จ่ายในการซื้อบ้านเดี่ยว สูงขึ้นมาก และจากภายใต้ประโยชน์ใช้สอยที่ใกล้เคียงกันทาวน์โฮมได้ถูกออกแบบให้ประหยัด เนื้อที่ที่ดินมากกว่าจึงทำให้ราคาต่อหลังของทาวน์โฮมถูกกว่าบ้านเดี่ยว อย่างมีนัยสำคัญ ในขณะเดียวกันทาวน์โฮมได้รับการออกแบบให้มีลักษณะที่เหมาะกับความเป็นอยู่ ของผู้อยู่อาศัยมากกว่าทาวเฮ้าส์หรืออาคารพาณิชย์ทั่วไป จึงทำให้ทาวน์โฮมได้รับความสนใจจากตลาดเป็นอย่างมากในปัจจุบัน โดยบทความนี้จะพูดถึงหลักของฮวงจุ้ยชัยภูมิที่ดี (Landform Theory Feng Shui) ที่จะสามารถส่งเสริมฮวงจุ้ยในเชิงพลังงานและองศาทิศทางในระบบ เสวียนคง” (Xiankong) หรือ ดาวเหิน (Flying Star) ได้อย่างสอดคล้องและเหมาะสม 

เนื่อง จากตำราฮวงจุ้ยโบราณไม่ได้มีการกล่าวถึงลักษณะในเชิงชัยภูมิที่ดีของทาวน์โฮ มทำให้ซินแสจำเป็นต้องมีความเข้าใจในการประยุกต์เอาศาสตร์ฮวงจุ้ยในสมัยก่อน เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ร่วมกับสถาปัตยกรรมในปัจุบันเป็นอย่างมาก สำหรับในบทความนี้จะกล่าวถึงชัยภูมิภายนอกที่ดีเป็นเรื่องแรกก่อน โดยรายละเอียดต่างๆมีดังต่อไปนี้

1. บริเวณรั้วและประตูรั้ว ควรใช้รั้วโปร่งเพื่อให้การถ่ายเทของกระแสอากาศสามารถถ่ายเทมาทที่ประตูหน้าบ้านได้ดี เพราะเราให้ความสำคัญกับประตูบ้านมากเนื่องจากจะเป็นจุดแรกที่จะบอกว่าบ้านของเรามีฮวงจุ้ยที่ดีหรือไม่ ดังนั้นบริเวณรั้วควรจะโปร่งที่สุด โดยสามารถใช้วัสดุได้ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็น เหล็ก, แสตนเลส, ไม้จริง, ไฟเบอร์ซิเมนต์ หรือ ไวนิล

2. บริเวณลาดจอดรถ ไม่ควรเทระดับลาดออกไปบริเวณรั้วบ้านมากไป ลานจอดรถที่ดีตามหลักฮวงจุ้ยควรมีระดับที่เทลาดเข้ามาที่หน้าบ้านหรือถ้าไม่สบายใจเรื่องการระบายน้ำก็ควรทำระดับให้เป็นแนวระนาบ เพราะการเทระกับให้ลาดออกไปจากประตูบ้านนั้นจะทำให้กระแสอากาศไม่สามารถไหลมาสะสมตัวบริเวณหน้าบ้านได้ หากประตูบ้านของเราหันรับองศาทิศทางที่ดีจะทำให้บ้านของเราไม่สามารถสะสมกระแสพลังแห่งความเจริญรุ่งเรืองได้ โดยลาดจอดรถไม่ควรมีระดับสูงกว่าพื้นถนนหน้าบ้านของเรามากเกินไปด้วย

ทาวน์โฮม

ภาพแสดงรั้วที่โปร่งโล่งไม่กีดขวางกระแสอากาศ

และลานจอดรถที่เป็นระนาบเดียวกันตลอด ไม่มี Slope เทออก

3. ระดับชานพักหน้าประตูบ้าน ไม่ควรมีความสูงขึ้นมาจากลาดจอดรถมากเกินไป หากสูงในระหว่าง 15 - 30 ซม. ถือว่าเป็นระดับชานพักที่พอใช้ได้ ชานพักที่สูงมากเกินไปจะเป็นตัวกำหนดระดับพื้นภายในบ้าน การที่ระดับชานพักและพื้นภายในสูงกว่าระดับถนนภายนอกบ้านมาก จะทำให้กระแสอากาศมีโอกาสในการไหลเวียนเข้ามาที่หน้าประตูบ้านไปสู่ในตัวบ้านได้น้อย จึงเป็นที่มาของฮวงจุ้ยที่ไม่ดี

4. การต่อเติมหลังคาจอดรถหรือกันสาด เป็นการต่อเติมที่เจ้าของบ้านนิยมทำกันมากที่สุดในปัจจุบัน แท้จริงแล้วถือว่าเป็นจุดที่มีความเสี่ยงที่จะทำให้ฮวงจุ้ยไม่ดีมากที่สุด เนื่องจากโดยส่วนใหญ่การต่อเติมหลังคาจอดรถหรือกันสาดจะทำบริเวณปากประตู บ้าน หากหลังคามีลักษณะที่กดลงมาปิดปากประตูบ้านแล้ว จะทำให้ประตูบ้านของเรามีรับกระแสอากาศได้น้อยลงทันที ดังนั้นหากเราต้องการทำหลังคาจอดรถหรือกันสาดที่ดี อย่าทำให้กดลงมาต่ำกว่าหน้าประตูบ้านมาก แต่หากที่พักอาศัยของเราไม่มีปัญหาเรื่องแดดหรือฝนมากจนเกินไป ไม่ขอแนะนำให้มีการต่อเติมหลังคาจอดรถหรือกันสาดครับ

5. ควรมีบริเวณเพื่อให้สามารถทำสวนได้ เพื่อช่วยในการเสริมความสัมพันธ์ของคนในบ้าน แต่เนื่องจากทาวน์โฮมนั้นโดยทั่วไปจะสร้างบนพื้นที่จำกัดเมื่อเทียบกับบ้านเดี่ยว ดังนั้นเราต้องการสวที่มีรูปแบบเตี้ยและโปร่ง เพื่อไม่กีดขวางกระแสอากาศที่จะไหลเวียนเข้ามาในบ้าน

หากท่านสามารถเลือกทาวน์โฮมที่มีชัยภูมิภายนอกตามลักษณะดังกล่าวได้ถือว่ามีโอกาสที่จะเป็นที่พักอาศัยที่มีฮวงจุ้ยที่ดีแล้ว โดยจะต้องผนวกเข้ากับชัยภูมิภายในที่ดีซึ่งจะกล่าวในบทความถัดไปด้วย นอกจากนี้หากท่านสามารถเลือกองศาทิศทางที่เป็นองศาทิศทางที่ดีได้อีก จะถือว่าท่านสามารถเลือกทาวน์โฮมที่มีฮวงจุ้ยที่ดีที่สุดช่วยส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองให้ทุกคนในครอบครัวได้ทั้งเรื่องของโชคลาภ สุขภาพ และ ความสัมพันธ์

 


 

 

 


Copyright©2007 by Master Tawan Lekhapat. All Rights Reserved.mastertawan@hotmail.com