The Integration of Feng Shui with Architectural Design ; Feng Shui Knowledge Center (Thailand)
  ฮวงจุ้ย วิทยาศาสตร์แห่งการบริหารพลังงานตามหลักสถาปัตยกรรมศาสตร์เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของมนุษย์
  อ.ตะวัน เลขะพัฒน์ โทร. 080-298-9998
 
 
 

หน้าแรก

ความรู้เรื่องฮวงจุ้ย

ข่าวสารจากทางสถาบัน

กรณีศึกษาจริง

“ฉลูทอง” 2564 จุดเริ่มต้นแห่งยุคทอง

มุ่งหามงคล หลีกเลี่ยงเคราะห์ภัย ปีหนูทอง 63

เสริมดีแก้ชง พิชิตดวงปีกุน 62

เปิดความลับฟ้าดิน ปีจอ 61

เจาะลึก ปีระกาไฟ 60

หาโอกาสผ่าวิกฤติ "ปีวอก" 59

รู้ทันฟ้ารับปี “มะแม” 58

ถอดรหัสฟ้ารับปีม้าไฟ 57

รู้ทันฮวงจุ้ยปีมะเส็ง 56 "ฝนยั่วไฟ"

• ฮวงจุ้ยดีรับปีมังกรคะนองน้ำ 55

• เสริมฮวงจุ้ยรับปี
กระต่ายตื่นทอง 54

ฮวงจุ้ยดีรับปีเสือดุ 53

ประวัติของศาสตร์ฮวงจุ้ย

วิทยาศาสตร์ของศาสตร์ฮวงจุ้ย

ฮวงจุ้ยกับชีวิตมนุษย์

สาส์นจาก อ.ตะวัน

ถอดรหัสทิศดีปี 52

หลักสูตรการอบรม

ขอบเขตการให้คำปรีกษา

ประวัติ อ.ตะวัน เลขะพัฒน์

ติดต่อ อ.ตะวัน เลขะพัฒน์

 
 


 

บ้านหันหน้าทิศใต้ดีจริงหรือไม่? (ภาคจบ)

สืบ เนื่องจากบทความในครั้งที่แล้ว ที่เราได้ทราบว่าการหันหน้าบ้านไปยังทิศใต้นั้นมีส่วนสอดคล้องกับหลักการของ ศาสตร์ฮวงจุ้ยในเชิงชัยภูมิ(Landform Fengshui Theory) อยู่พอสมควร แต่อย่างไรก็ตามเรายังไม่สามารถสรุปได้หากยังไม่ได้ดูความสัมพันธ์ของศาสตร์ฮวงจุ้ยในเชิงองศาทิศทาง (Compass Feng Shui Theory) โดยในบทความครั้งนี้เราจะมาพิจารณาถึงศาสตร์ฮวงจุ้ยด้านองศาทิศทางสำหรับบ้านที่หันหน้าทิศใต้นี้อย่างละเอียดครับ

สำหรับบ้านที่หันหน้าทิศใต้ตรงๆ(หรือทิศหลังพิงที่ 352.6-7.5 องศา เทียบกับทิศเหนือ : 352.6-4.5 Sitting Direction Comparing with North) หรือหากท่านไม่มีอุปกรณ์วัดทิศทางที่ละเอียด ท่านสามารถดูได้จากแผนที่ดาวเทียม หรือ แผนที่เดินทางที่เขียนเข้าสัดส่วน หากถนนหน้าบ้านของท่านวางแนวตะวันออกไปตะวันตกอย่างชัดเจน หรือ ขนานกับแนวนอนของแผนที่อย่างชัดเจน และ บ้านของท่านหันหน้าลงด้านล่างของแผนที่อย่างชัดเจน (หรือคิดว่าหน้าบ้านไปยังทิศใต้ของประเทศไทย สำหรับศาสตร์ฮววงจุ้ยในระบบดาวเหิน (Xuan Kong Flying Star) นั้นถือว่าเป็นบ้านที่หันไปสู่องศาทิศทางที่ดี โดยเฉพาะในเรื่องของโชคลาภ ความเริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน และ ลูกหลานจะมีสุขภาพและความสัมพันธ์ที่ดี จึงถือว่าเป็นทิศทางที่ดีทิศหนึ่ง โดยเฉพาะในระหว่างปี พศ.2547-2567 สำหรับบ้านที่หันหน้าไปทางทิศใต้เยื้องไปทางทิศตะวันตกเล็กน้อย (หรือทิศหลังพิงที่ 7.6-22.5 องศาเทียบกับทิศเหนือ) นั้นถือได้ว่ามีโครงสร้างของรูปแบบพลังงานเดียงกัน ถือว่าเป็นทิศทางที่ดีเช่นเดียวกัน

 

ถนนที่วิ่งผ่านแนวตะวันตก

ภาพแสดงรูปแบบของถนนทิ่วิ่งผ่านแนวตะวันตก-ตะวันออก บ้านที่หันหน้าลง

ด้านล่างจะถือว่าหันหน้าทิศใต้ (ภาพจาก www.maps.google.com)

 แกนโลกที่เอียง

อย่างไรก็ตามหากบ้านของท่านหันหน้าทางทิศใต้เยื้องไปทางตะวันออกเล็กน้อย (หรือทิศหลังพิง 337.6-352.5 องศาเทียบกับทิศเหนือ) นั้นจะถือว่าเป็นองศาทิศทางด้อยลงมากว่าสองทิศทางแรกเล็กน้อย โดยจะเป็นบ้านที่ดีในเรื่องของสุขภาพ และ บารมี ของท่าน แต่อาจจะขาดไปซึ่งโชคลาภ และ ความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกหลาน ถือว่าเป็นทิศทางที่ต้องได้รับการปรับปรุงฮวงจุ้ยมากกว่าในสองทิศทางแรกที่ได้กล่าวไปครับ โดยการปรับปรุงฮวงจุ้ยสำหรับทิศทางนี้ขอแนะนำให้ไปดูบทความ “หน้าภูเขาหลังน้ำ ดีจริงหรือ" และ ให้ใช้การจัดชัยภูมิแบบที่ต้องมีน้ำและภูเขาอยู่ที่ด้านหลังของบ้านเราเพื่อปรับปรุงฮวงจุ้ยครับ

ภาพแสดงแกนโลกที่เอียง จึงทำให้ประเทศที่อยู่เหนือเส้นศูนย์สูตรรับ

แสงแดดทางด้านทิศใต้เกือบตลอดวัน (ภาพจาก www.hort.purdue.edu)

ท้ายสุดต้องขอให้ทุกท่านพิจารณาในเชิงของสถาปัตยกรรมด้วยครับเพราะบ้านที่หันหน้าไปทางทิศใต้นั้นจะมีข้อเสียในเรื่องการรับแดดเล็กน้อย เนื่องจากโดยส่วนใหญ่แล้วประเทศไทยจะรับแดดทางทิศใต้อยู่ตลอดวัน เพราะเนื่องจากแกนโลกนั้นเอียงทำมุม 22 ½ องศาเทียบกับดวงอาทิตย์ และประเทศไทยเป็นประเทศที่อยู่เหนือเส้นสูนย์สูตร พอช่วงปลายหน้าฝน หน้าหนาว และ ต้นหน้าร้อน ที่โลกจะเคลื่อนเอาขั้วโลกเหนือเอียงออกจากดวงอาทิตย์ทำให้แสงแดดจะอ้อมมา ทางทิศใต้เป็นส่วนใหญ่ ส่วนช่วงต้นหน้าร้อนไปถึงต้นหน้าฝน โลกจะเคลื่อนเอาขั้วโลกเหนือเข้าหาดวงอาทิตย์แต่เนื่องจากประเทศไทยอยู่ เหนือเส้นศูนย์สูตรจึงทำให้แสงแดดอยู่กลางหัวพอดีนั่นเอง เป็นเหตุผลที่ทำให้บ้านที่หันหน้าไปทางใต้จะรับแดดได้อยู่ตลอดวันเมื่อเทียบกับทิศอื่นๆ โดยเฉพาะเทียบกับทิศเหนือที่แทบจะไม่รับแดดเลย ดังนั้นจะมีผลให้ห้องที่อยู่ทางด้านหน้าบ้าน ซึ่งส่วนใหญ่ก็คือห้องนั่งเล่น นั้นรับแดดอยู่ตลอดเวลา จำเป็นต้องคำนึงถึงการออกแบบบ้านที่ถูกต้องตามหลักสถาปัตยกรรมศาสตร์เพื่อลดความร้อนที่จะเข้าสู่หน้าบ้านของท่านด้วยครับ


 

 

 


Copyright©2007 by Master Tawan Lekhapat. All Rights Reserved.mastertawan@hotmail.com