The Integration of Feng Shui with Architectural Design ; Feng Shui Knowledge Center (Thailand)
  ฮวงจุ้ย วิทยาศาสตร์แห่งการบริหารพลังงานตามหลักสถาปัตยกรรมศาสตร์เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของมนุษย์
  อ.ตะวัน เลขะพัฒน์ โทร. 080-298-9998
 
 
 

หน้าแรก

ความรู้เรื่องฮวงจุ้ย

ข่าวสารจากทางสถาบัน

กรณีศึกษาจริง

เสริมดีแก้ชง พิชิตดวงปีกุน 62

เปิดความลับฟ้าดิน ปีจอ 61

เจาะลึก ปีระกาไฟ 60

หาโอกาสผ่าวิกฤติ "ปีวอก" 59

รู้ทันฟ้ารับปี “มะแม” 58

ถอดรหัสฟ้ารับปีม้าไฟ 57

รู้ทันฮวงจุ้ยปีมะเส็ง 56 "ฝนยั่วไฟ"

• ฮวงจุ้ยดีรับปีมังกรคะนองน้ำ 55

• เสริมฮวงจุ้ยรับปี
กระต่ายตื่นทอง 54

ฮวงจุ้ยดีรับปีเสือดุ 53

ประวัติของศาสตร์ฮวงจุ้ย

วิทยาศาสตร์ของศาสตร์ฮวงจุ้ย

ฮวงจุ้ยกับชีวิตมนุษย์

สาส์นจาก อ.ตะวัน

ถอดรหัสทิศดีปี 52

หลักสูตรการอบรม

ขอบเขตการให้คำปรีกษา

ประวัติ อ.ตะวัน เลขะพัฒน์

ติดต่อ อ.ตะวัน เลขะพัฒน์

 
 


 

บ้านหันหน้าทิศใต้ดีจริงหรือไม่? (ภาคจบ)

สืบ เนื่องจากบทความในครั้งที่แล้ว ที่เราได้ทราบว่าการหันหน้าบ้านไปยังทิศใต้นั้นมีส่วนสอดคล้องกับหลักการของ ศาสตร์ฮวงจุ้ยในเชิงชัยภูมิ(Landform Fengshui Theory) อยู่พอสมควร แต่อย่างไรก็ตามเรายังไม่สามารถสรุปได้หากยังไม่ได้ดูความสัมพันธ์ของศาสตร์ฮวงจุ้ยในเชิงองศาทิศทาง (Compass Feng Shui Theory) โดยในบทความครั้งนี้เราจะมาพิจารณาถึงศาสตร์ฮวงจุ้ยด้านองศาทิศทางสำหรับบ้านที่หันหน้าทิศใต้นี้อย่างละเอียดครับ

สำหรับบ้านที่หันหน้าทิศใต้ตรงๆ(หรือทิศหลังพิงที่ 352.6-7.5 องศา เทียบกับทิศเหนือ : 352.6-4.5 Sitting Direction Comparing with North) หรือหากท่านไม่มีอุปกรณ์วัดทิศทางที่ละเอียด ท่านสามารถดูได้จากแผนที่ดาวเทียม หรือ แผนที่เดินทางที่เขียนเข้าสัดส่วน หากถนนหน้าบ้านของท่านวางแนวตะวันออกไปตะวันตกอย่างชัดเจน หรือ ขนานกับแนวนอนของแผนที่อย่างชัดเจน และ บ้านของท่านหันหน้าลงด้านล่างของแผนที่อย่างชัดเจน (หรือคิดว่าหน้าบ้านไปยังทิศใต้ของประเทศไทย สำหรับศาสตร์ฮววงจุ้ยในระบบดาวเหิน (Xuan Kong Flying Star) นั้นถือว่าเป็นบ้านที่หันไปสู่องศาทิศทางที่ดี โดยเฉพาะในเรื่องของโชคลาภ ความเริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน และ ลูกหลานจะมีสุขภาพและความสัมพันธ์ที่ดี จึงถือว่าเป็นทิศทางที่ดีทิศหนึ่ง โดยเฉพาะในระหว่างปี พศ.2547-2567 สำหรับบ้านที่หันหน้าไปทางทิศใต้เยื้องไปทางทิศตะวันตกเล็กน้อย (หรือทิศหลังพิงที่ 7.6-22.5 องศาเทียบกับทิศเหนือ) นั้นถือได้ว่ามีโครงสร้างของรูปแบบพลังงานเดียงกัน ถือว่าเป็นทิศทางที่ดีเช่นเดียวกัน

 

ถนนที่วิ่งผ่านแนวตะวันตก

ภาพแสดงรูปแบบของถนนทิ่วิ่งผ่านแนวตะวันตก-ตะวันออก บ้านที่หันหน้าลง

ด้านล่างจะถือว่าหันหน้าทิศใต้ (ภาพจาก www.maps.google.com)

 แกนโลกที่เอียง

อย่างไรก็ตามหากบ้านของท่านหันหน้าทางทิศใต้เยื้องไปทางตะวันออกเล็กน้อย (หรือทิศหลังพิง 337.6-352.5 องศาเทียบกับทิศเหนือ) นั้นจะถือว่าเป็นองศาทิศทางด้อยลงมากว่าสองทิศทางแรกเล็กน้อย โดยจะเป็นบ้านที่ดีในเรื่องของสุขภาพ และ บารมี ของท่าน แต่อาจจะขาดไปซึ่งโชคลาภ และ ความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกหลาน ถือว่าเป็นทิศทางที่ต้องได้รับการปรับปรุงฮวงจุ้ยมากกว่าในสองทิศทางแรกที่ได้กล่าวไปครับ โดยการปรับปรุงฮวงจุ้ยสำหรับทิศทางนี้ขอแนะนำให้ไปดูบทความ “หน้าภูเขาหลังน้ำ ดีจริงหรือ" และ ให้ใช้การจัดชัยภูมิแบบที่ต้องมีน้ำและภูเขาอยู่ที่ด้านหลังของบ้านเราเพื่อปรับปรุงฮวงจุ้ยครับ

ภาพแสดงแกนโลกที่เอียง จึงทำให้ประเทศที่อยู่เหนือเส้นศูนย์สูตรรับ

แสงแดดทางด้านทิศใต้เกือบตลอดวัน (ภาพจาก www.hort.purdue.edu)

ท้ายสุดต้องขอให้ทุกท่านพิจารณาในเชิงของสถาปัตยกรรมด้วยครับเพราะบ้านที่หันหน้าไปทางทิศใต้นั้นจะมีข้อเสียในเรื่องการรับแดดเล็กน้อย เนื่องจากโดยส่วนใหญ่แล้วประเทศไทยจะรับแดดทางทิศใต้อยู่ตลอดวัน เพราะเนื่องจากแกนโลกนั้นเอียงทำมุม 22 ½ องศาเทียบกับดวงอาทิตย์ และประเทศไทยเป็นประเทศที่อยู่เหนือเส้นสูนย์สูตร พอช่วงปลายหน้าฝน หน้าหนาว และ ต้นหน้าร้อน ที่โลกจะเคลื่อนเอาขั้วโลกเหนือเอียงออกจากดวงอาทิตย์ทำให้แสงแดดจะอ้อมมา ทางทิศใต้เป็นส่วนใหญ่ ส่วนช่วงต้นหน้าร้อนไปถึงต้นหน้าฝน โลกจะเคลื่อนเอาขั้วโลกเหนือเข้าหาดวงอาทิตย์แต่เนื่องจากประเทศไทยอยู่ เหนือเส้นศูนย์สูตรจึงทำให้แสงแดดอยู่กลางหัวพอดีนั่นเอง เป็นเหตุผลที่ทำให้บ้านที่หันหน้าไปทางใต้จะรับแดดได้อยู่ตลอดวันเมื่อเทียบกับทิศอื่นๆ โดยเฉพาะเทียบกับทิศเหนือที่แทบจะไม่รับแดดเลย ดังนั้นจะมีผลให้ห้องที่อยู่ทางด้านหน้าบ้าน ซึ่งส่วนใหญ่ก็คือห้องนั่งเล่น นั้นรับแดดอยู่ตลอดเวลา จำเป็นต้องคำนึงถึงการออกแบบบ้านที่ถูกต้องตามหลักสถาปัตยกรรมศาสตร์เพื่อลดความร้อนที่จะเข้าสู่หน้าบ้านของท่านด้วยครับ


 

 

 


Copyright©2007 by Master Tawan Lekhapat. All Rights Reserved.mastertawan@hotmail.com