The Integration of Feng Shui with Architectural Design ; Feng Shui Knowledge Center (Thailand)
  ฮวงจุ้ย วิทยาศาสตร์แห่งการบริหารพลังงานตามหลักสถาปัตยกรรมศาสตร์เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของมนุษย์
  อ.ตะวัน เลขะพัฒน์ โทร. 080-298-9998
 
 
 

หน้าแรก

ความรู้เรื่องฮวงจุ้ย

ข่าวสารจากทางสถาบัน

กรณีศึกษาจริง

“ฉลูทอง” 2564 จุดเริ่มต้นแห่งยุคทอง

มุ่งหามงคล หลีกเลี่ยงเคราะห์ภัย ปีหนูทอง 63

เสริมดีแก้ชง พิชิตดวงปีกุน 62

เปิดความลับฟ้าดิน ปีจอ 61

เจาะลึก ปีระกาไฟ 60

หาโอกาสผ่าวิกฤติ "ปีวอก" 59

รู้ทันฟ้ารับปี “มะแม” 58

ถอดรหัสฟ้ารับปีม้าไฟ 57

รู้ทันฮวงจุ้ยปีมะเส็ง 56 "ฝนยั่วไฟ"

• ฮวงจุ้ยดีรับปีมังกรคะนองน้ำ 55

• เสริมฮวงจุ้ยรับปี
กระต่ายตื่นทอง 54

ฮวงจุ้ยดีรับปีเสือดุ 53

ประวัติของศาสตร์ฮวงจุ้ย

วิทยาศาสตร์ของศาสตร์ฮวงจุ้ย

ฮวงจุ้ยกับชีวิตมนุษย์

สาส์นจาก อ.ตะวัน

ถอดรหัสทิศดีปี 52

หลักสูตรการอบรม

ขอบเขตการให้คำปรีกษา

ประวัติ อ.ตะวัน เลขะพัฒน์

ติดต่อ อ.ตะวัน เลขะพัฒน์

 
 

 

 

เลือกโครงการคอนโดมิเนียมอย่างไรให้ถูกหลักฮวงจุ้ย

ปัจจุบัน ผมได้ให้คำปรึกษาด้านการจัดฮวงจุ้ยสำหรับท่านเจ้าของคอนโดมิเนียมอยู่หลาย ท่านมากครับถือเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเลือกซื้อที่อยู่อาศัยที่มีมา ต่อเนื่องโดยเฉพาะใน 2-3 ปีหลังมานี้ เพราะมูลค่าที่ดินในกรุงเทฑฯที่แพงขึ้นมากผนวกเข้ากับการเดินทางโดยรถไฟฟ้าที่มีต้นทุนโดยรวมต่ำกว่าการซื้อรถและค่าเชื้อเพลิง จึงทำให้คอนโดมิเนียมเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่หรือผู้ที่กำลังเริ่มสร้างครอบครัว

คำถามที่ผมได้ต้องตอบบ่อยครั้งคือเราจะเลือกโครงการคอนโดมิเนียมอย่างไรให้ถูกหลักฮวงจุ้ย โดยผมขอตอบในเชิงของฮวงจุ้ยและสถาปัตยกรรม นอกเหนือไปจากการเลือกที่ความน่าเชื่อถือของผู้ประกอบการและความคุ้มค่าของราคาขายนะครับ อย่างไรก็ตามหลายๆท่านยังคงมีความเชื่อว่าการจัดฮวงจุ้ยนั้นจำเป็นเฉพาะบ้านเดี่ยว สำนักงาน หรือ ร้านค้าเท่านั้น ไม่คิดว่าคอนโดมิเนียมจำเป็นต้องได้รับการจัดฮวงจุ้ยด้วย แท้จริงแล้วสถานที่ใดก็ตามที่เราต้องมีการอาศัยอยู่อย่างสม่ำเสมอนั้น ล้วนแล้วแต่เป็นที่ที่เราควรจะจัดฮวงจุ้ยเป็นอย่างมากนะครับ เนื่องจากที่ใดมีการสะสมกระแสลมซึ่งนำมาพร้อมกับพลังงานกระแสแม่เหล็กโลกนั้น ย่อมมีผลกับร่างกายของเราซึ่งมีธาตุเหล็กเป็นส่วนประกอบหลัก

โดยการพิจารณาการเลือกโครงการคอนโดมิเนียมนั้นมีหลักการในการพิจารณาในศาสตร์ฮวงจุ้ยเชิงชัยภูมิ (Landform Feng Shui Theory) ดังนี้

1. ภาพรวมของโครงการต้องสามารถรับกระแสพลังและสะสมกระแสพลังได โดยในกรณีของคอนโดมิเนียมนั้นเราต้องพิจารณาทั้งกระแสพลังจากลมธรรมชาติ และ กระแสพลังจากรถหรือคนที่พามา โดยหากยืนอยู่ที่ปากทางเข้าโครงการต้องสามารถสัมผัสได้ถึงกระแสอากาศทั้งสองรูปแบบ และให้ลองเดินเข้ามาภายในโครงการจนถึงอาคาร หากยังสามารถสัมผัสได้ถึงกระแสลมจากธรรมชาติ และ กระแสลมจากรถหรือคนได้ จะถือว่าเป็นโครงการที่มีภาพรวมของการรับกระแสที่ดีมาก หากมองในแง่ของสถาปัตยกรรมนั้น หากคอนโดใดไม่สามารถรับกระแสลมได้ตั้งแต่ปากทางเข้าของโครงการนั้น อาจแสดงถึงสภาพความเป็นอยู่ที่แออัดในชุมชนนั้น และ หากไม่สามารถสัมผัสถึงกระแสลมจากรถหรือคนพามา อาจเป็นโครงการที่เดินทางลำบากก็เป็นได้นะครับ

1

กระแสอากาศจากธรรมชาติ สามารถมีจุดจ่ายจากแม่น้ำได้เช่นเดียวกัน (ภาพจาก www.skyscrapercity.com)

2

ถนนใหญ่ ทางด่วน หรือ แนวรถไฟฟ้า พิจารณาเป็นจุดจ่ายกระแสเช่นเดียวกัน (ภาพจาก http://cache.daylife.com)

2. ต้องมีพื้นที่ส่วนรวมที่โปร่ง โล่ง และ มีพื้นที่สีเขียวเพียงพอโดย เฉพาะหากทางโครงการสามารถมีพื้นที่โล่งที่สามารถสะสมกระแสบริเวณทางเข้า อาคารหลักได้ จะถือว่ามีโอกาสเป็นคอนโดมีเนียมที่มีฮวงจุ้ยที่ดีมาก (ยังต้องได้รับการประเมินด้านองศาทิศทางด้วยเช่นกัน) และหากพื้นที่โล่งด้านหน้าอาคารหลักนั้น เป็นกระแสที่ถูกลากผ่านมาไม่ว่าจะเป็นโดยลมตามธรรมชาติหรือลมที่รถหรือคนพา มา จะยิ่งถือว่าเป็นเกรดของฮวงจุ้ยในเชิงชัยภูมิที่ดีมากขึ้นไปอีก เพราะถือว่าสามารถรับเอาโอกาสและโชคลาภจากภายนอกโครงการเข้ามาแจกจ่ายถึงภาย ในตัวอาคารซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของผู้พักอาศัยภายในคอนโดมิเนียมได้ด้วย

3

ภาพแสดงคอนโดมิเนียมที่มีลานโล่งด้านหน้าอาคารและ มีการออกแบบให้ลาก

กระแสเข้ามาภายในโครงการได้รวมถึงมีพื้นที่สีเขียวเพียงพอด้วย (www.geocities.com)

ส่วน พื้นที่สีเขียวนั้นจำเป็นต่อการเสริมความสัมพันธ์และสุขภาพที่ดีสำหรับ ภาพรวมของผู้พักอาศัยในโครงการยิ่งหากมีความสอดคล้องกับองศาทิศทางของฮวง จุ้ยในระบบดาวเหิน (Xuan Kong Flying Star) ได้ด้วยจะถือว่าเป็นส่วนที่จะเสริมผลลัพธ์ที่ได้มากไปกว่าเรื่องของโชคลาภ โอกาส และ ความเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นไปอีก

4

ภาพ Lay-out แสดงตัวอย่างการออกแบบคอนโดมิเนียมให้มีการลากกระแสจากถนนภายนอก

เข้าไปในโครงการและ มีพื้นที่สีเขียวมากเพียงพอ (ภาพจาก http://www.canyoncreekdells.com)

3. ห้องพักอาศัยต้องสามารถรับกระแสลมและแสงสว่างได้อย่างพอเพียง นอกจากการพิจาณาฮวงจุ้ยในภาพรวมของโครงการว่าดีหรือไม่แล้ว ส่วนที่สำคัญที่สุดคือการพิจารณาฮวงจุ้ยสำหรับแต่ละห้องโดยเฉพาะ เพราะในโครงการเดียวกัน ก็ย่อมมีทั้งห้องที่มีฮวงจุ้ยที่ดีมากไปจนถึงนระดับของเกรดฮวงจุ้ยที่ต่ำลงไป หากท่านต้องการเลือกห้องที่มีโอกาสที่จะมีฮวงจุ้ยที่ดีได้นั้น สิ่งแรกที่ต้องพิจารณาคือ เมื่อยืนที่ระเบียงของคอนโดหรือหน้าต่างบานที่อยู่ติดกับผนังของอาคาร ต้องสามารถสัมผัสได้ถึงกระแสลมที่พัดผ่านจากภายนอกเข้ามาสู่ในห้องพักอาศัยของท่าน โดยหากท่านสามารถเลือกห้องที่อยู่สูงกว่าอาคารข้างเคียงได้ก็จะยิ่งถือว่ามีโอกาสที่จะรับกระแสลมได้มากขึ้นไปอีก อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าท่านจะไม่สามารถเลือกห้องที่อยู่สูงกว่าอาคารข้างเคียงได้ หากยืนที่หน้าประตูระเบียงแล้วยังสัมผัสกับกระแสลมท่พัดผ่านได้ ยังถือว่าเป็นฮวงจุ้ยที่ดีอยู่นะครับ แต่หากไม่สามารถที่จะสัมผัสถึงกระแสลมได้เลย ให้พิจารณาว่าเป็นลักษณะของฮวงจุ้ยที่ไม่ดีครับ

ส่วน การที่ห้องพักอาศัยของท่านสามารถรับแสงแดดได้ในปริมาณที่เหมาะสมก็จะเพิ่ม สภาพเป็นหยางให้สมาชิกภายในครอบครัวของท่านหากเป็นผู้สูงอายุก็จะช่วยให้ สุขภาพแข็งแรงขึ้น หากเป็นคนในวัยทำงานก็จะทำให้สดชื่นแจ่มใส ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากเป็นเด็กก็จะทำให้ไม่เกียจคร้าน ตั้งใจเล่าเรียนมากกว่าอยู่ในห้องที่แสงสว่างไม่เพียงพอ

 

5

ภาพแสดงห้องคอนโดมิเนียมที่ประตูระเบียงโปร่ง โล่ง

สามารถรับกระแสลมได้ดี (ภาพจาก www.yolandecitro.com)

4. พิจารณาถึงสภาพแวดล้อมข้างเคียง หากท่านจำเป็นต้องเลือกซื้อคอนโดมิเนียมที่อยู่ใกล้กับวัดหรือโรงพยาบาลซึ่ง ถือว่ามีสภาพพลังงานที่เป็นหยินสูง อาจส่งผลกับสุขภาพของผู้สูงอายุในครอบครัวของท่านได้ หรือการเลือกซื้อคอนโดที่อยู่ใกล้กับมุมแหลมหรือสันของอาคารใกล้เคียงที่มี ขนาดใหญ่กว่ามากๆ ซึ่งถือว่ามีกระแสพลังที่สามารถส่งผลกับความเป็นอยู่ของเราได้ ท่านจำเป็นต้องได้รับการประเมินสภาพดังกล่าวโดยซินแสที่มีประสบการณ์นะครับ

อย่าง ไรก็ตามหลายข้อที่กล่าวมายังคงเป็นการพิจารณาในศาสตร์ฮวงจุ้ยเชิงชัยภูมิ เท่านั้นนะครับหากท่านต้องการได้คอนโดมิเนียมโครงการที่ถูกหลักฮวงจุ้ยสูง สุดนั้น จำเป็นต้องได้รับการพิจารณาในด้านองศาทิศทางด้วย (Compass Feng Shui Theory) หากท่านสามารถเลือกคอนโดมิเนียมที่ถูกหลักฮวงจุ้ยทั้งในแง่ของชัยภูมิและองศาทิศทางแล้ว หรือมากไปกว่านั้น เป็นฮวงจุ้ยเฉพาะที่สามารถเสริมดวงชะตาของท่านได้ โดยการวิเคราะห์ร่วมกับ วัน เดือน ปี และ เวลาตกฟากของท่านได้ ก็สามารถมั่นใจได้ว่าท่านจะได้รับประโยชน์จากการจัดฮวงจุ้ยสำหรับคอนโดมิเนียมของท่านได้ไม่น้อยไปกว่าการจัดฮวงจุ้ยสำหรับบ้านเดี่ยว สำนักงาน หรือ ร้านค้า แต่อย่างใดนะครับ

 


 

 

 


Copyright©2007 by Master Tawan Lekhapat. All Rights Reserved.mastertawan@hotmail.com