The Integration of Feng Shui with Architectural Design ; Feng Shui Knowledge Center (Thailand)
  ฮวงจุ้ย วิทยาศาสตร์แห่งการบริหารพลังงานตามหลักสถาปัตยกรรมศาสตร์เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของมนุษย์
  อ.ตะวัน เลขะพัฒน์ โทร. 080-298-9998
 
 
 

หน้าแรก

ความรู้เรื่องฮวงจุ้ย

ข่าวสารจากทางสถาบัน

กรณีศึกษาจริง

“ฉลูทอง” 2564 จุดเริ่มต้นแห่งยุคทอง

มุ่งหามงคล หลีกเลี่ยงเคราะห์ภัย ปีหนูทอง 63

เสริมดีแก้ชง พิชิตดวงปีกุน 62

เปิดความลับฟ้าดิน ปีจอ 61

เจาะลึก ปีระกาไฟ 60

หาโอกาสผ่าวิกฤติ "ปีวอก" 59

รู้ทันฟ้ารับปี “มะแม” 58

ถอดรหัสฟ้ารับปีม้าไฟ 57

รู้ทันฮวงจุ้ยปีมะเส็ง 56 "ฝนยั่วไฟ"

• ฮวงจุ้ยดีรับปีมังกรคะนองน้ำ 55

• เสริมฮวงจุ้ยรับปี
กระต่ายตื่นทอง 54

ฮวงจุ้ยดีรับปีเสือดุ 53

ประวัติของศาสตร์ฮวงจุ้ย

วิทยาศาสตร์ของศาสตร์ฮวงจุ้ย

ฮวงจุ้ยกับชีวิตมนุษย์

สาส์นจาก อ.ตะวัน

ถอดรหัสทิศดีปี 52

หลักสูตรการอบรม

ขอบเขตการให้คำปรีกษา

ประวัติ อ.ตะวัน เลขะพัฒน์

ติดต่อ อ.ตะวัน เลขะพัฒน์

 
 


 

เครื่องปรับอากาศสำคัญอย่างไรตามหลักฮวงจุ้ย

นสมัย โบราณตำราของฮวงจุ้ยนั้นไม่เคยมีการกล่าวถึงเครื่องปรับอากาศ เพราะเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ถูกคิดค้นเมื่อไม่กี่สิบปีที่ผ่านมา ดังนั้นเราจำเป็นต้องประยุกต์เอาหลักการของศาสตร์ฮวงจุ้ยเพื่อนำมาใช้กับ เครื่องปรับอากาศในปัจจุบัน โดยจากหลักการพื้นฐานของฮวงจุ้ยคือการบริหารให้บ้านหรือที่พักอาศัยของเรา ให้ได้รับกระแสอากาศได้ในปริมาณที่พอเพียงและสม่ำเสมอในทิศทางที่ถูกต้อง ประจำยุคนั้นๆ (ปัจจุบันคือยุคที่ 8 ตามหลักวิชา Xuan Kong Flying Star ในระหว่างปี พศ. 2547 – 2567) โดยสิ่งที่ถือว่าเป็นกระแสอากาศในศาสตร์ฮวงจุ้ยนั้นได้แก่ กระแสอากาศจากลมธรรมชาติ กระแสอากาศที่รถหรือคนพามา และ กระแสอากาศเทียมที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อชดเชย หากบ้านหรือที่พักอาศับของเราไม่สามารถรับลมตามธรรมชาติได้เพียงพอ โดย กระแสอากาศเทียมนั้นได้แก่ โอ่งน้ำล้น น้ำพุ น้ำตก ตู้ปลา และ รวมไปถึงเครื่องปรับอากาศด้วย

เครื่อง ปรับอากาศนั้นมีการส่งกระแสอากาศออกมาอยู่ตลอดเวลาในเวลาที่เราเปิดทำงานจึง ถือว่าเป็นอุปกรณ์ในการส่งกระแสเทียมที่มีผลกับเรามากที่สุดในปัจจุบันเพราะ โดยทั่วไปแล้วเรามักจะเปิดเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในเวลาทำงานและเวลานอน ดังนั้นการติดตั้งเครื่องปรับอากาศจึงจำเป็นต้องติดตั้งให้ถูกต้องทั้งตาม หลักการฮวงจุ้ยในเชิงชัยภูมิ (Landform Fengshui Theory) และ ฮวงจุ้ยในเชิงองศาทิศทาง (Compass Fengshui Theory)

โดย การติดตั้งเครื่องปรับอากาศให้ถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ยในเชิงชัยภูมินั้น ได้แก่ ไม่ควรติดตั้งให้เครื่องปรับอากาศอยู่เหนือศรีษะ หรือ อยู่เหนือตัวพอดี ทั้งเวลานั่งและเวลานอน เพราะ การติดตั้งเครื่องปรับอากาศในรูปแบบดังกล่าวจะทำให้มีลักษณะเหมือนการนั่ง หรือนอนใต้คาน ซึ่งจะถือว่าเป็นลักษณะที่ไม่ดีในทางฮวงจุ้ย นอกจากนี้การติดตั้งเครื่องปรับอากาศในรูปแบบดังกล่าวจะทำให้กระแสอากาศที่ ถูปล่อยออกมาปะทะกับเราโดยตรง หากอากาศในเครื่องปรับอากาศมีความชื้นหรือมีสิ่งสกปรกมากไป อาจเป็นที่มาของความไม่สบายและสุขภาพที่ไม่ดีได้

เครื่องปรับอากาศ

ภาพแสดงการติดตั้งเครื่องปรับอากาศบนหัวนอนไม่ถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ย

(ภาพจาก www.fridgetech.com) 

นอกจากนี้เรายังควรจะเปิดประตูหรือหน้าต่างในห้องที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศทุกๆวัน อย่างสม่ำเสมอ ในช่วงเวลาที่ไม่ได้เปิดเครื่องปรับอากาศหรือในระหว่างที่เริ่มเปิดเครื่องปรับอากาศใหม่ๆด้วย เพื่อให้ห้องของเราสามารถรับเอาอากาศใหม่ๆเข้ามาภายในห้องได้ เพราะเครื่องปรับอากาศนั้นเป็นระบบปิดในการดูดเอาอากาศภายในห้องไปผ่านเครื่องทำความเย็นแล้วจึงส่งผ่านกลับเข้ามาในห้องอีกครั้ง และ อากาสเหล่านี้เองก็เป็นอากาศที่เราใช้หายใจในเวลาที่เราอาศัยอยู่ภายในห้องเช่นเดียวกัน หากเราไม่มีการเปิดเอาอากาศใหม่ๆเข้าไปเลย เราก็จะได้รับแต่อากาศเก่าๆที่มีโอกาสที่จะไม่สะอาด และ เป็นที่มาของความไม่สบาย เช่น โรคเกี่ยวกับภูมิแพ้และระบบทางเดินหายในได้ครับ

อย่างไรก็ตามสำหรับการติดตั้งเครื่องปรับอากาศให้ถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ยในระบบดาวเหิน(Xuan Kong Flying Star) นั้น ท่านจำเป็นต้องได้รับคำแนะนำจากซินแสที่มีประสบการณ์เพื่อให้เป็นที่มาของความเจริญรุ่งเรืองทั้งในด้าน โชคลาภ สุขภาพ และ ความสัมพันธ์ ของผู้ที่พักอาศัยในบ้านของท่านในแต่ละห้องได้ครับ เพราะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศให้ถูกตำแหน่งนั้น ซินแสจะให้ความสำคัญไม่ต่างไปจากการหาแนวกระแสลม กระแสน้ำที่ดี ทีเดียวครับ


 

 

 


Copyright©2007 by Master Tawan Lekhapat. All Rights Reserved.mastertawan@hotmail.com