The Integration of Feng Shui with Architectural Design ; Feng Shui Knowledge Center (Thailand)
  ฮวงจุ้ย วิทยาศาสตร์แห่งการบริหารพลังงานตามหลักสถาปัตยกรรมศาสตร์เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของมนุษย์
  อ.ตะวัน เลขะพัฒน์ โทร. 080-298-9998
 
 
 

หน้าแรก

ความรู้เรื่องฮวงจุ้ย

ข่าวสารจากทางสถาบัน

กรณีศึกษาจริง

เสริมดีแก้ชง พิชิตดวงปีกุน 62

เปิดความลับฟ้าดิน ปีจอ 61

เจาะลึก ปีระกาไฟ 60

หาโอกาสผ่าวิกฤติ "ปีวอก" 59

รู้ทันฟ้ารับปี “มะแม” 58

ถอดรหัสฟ้ารับปีม้าไฟ 57

รู้ทันฮวงจุ้ยปีมะเส็ง 56 "ฝนยั่วไฟ"

• ฮวงจุ้ยดีรับปีมังกรคะนองน้ำ 55

• เสริมฮวงจุ้ยรับปี
กระต่ายตื่นทอง 54

ฮวงจุ้ยดีรับปีเสือดุ 53

ประวัติของศาสตร์ฮวงจุ้ย

วิทยาศาสตร์ของศาสตร์ฮวงจุ้ย

ฮวงจุ้ยกับชีวิตมนุษย์

สาส์นจาก อ.ตะวัน

ถอดรหัสทิศดีปี 52

หลักสูตรการอบรม

ขอบเขตการให้คำปรีกษา

ประวัติ อ.ตะวัน เลขะพัฒน์

ติดต่อ อ.ตะวัน เลขะพัฒน์

 
 


 

เครื่องปรับอากาศสำคัญอย่างไรตามหลักฮวงจุ้ย

นสมัย โบราณตำราของฮวงจุ้ยนั้นไม่เคยมีการกล่าวถึงเครื่องปรับอากาศ เพราะเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ถูกคิดค้นเมื่อไม่กี่สิบปีที่ผ่านมา ดังนั้นเราจำเป็นต้องประยุกต์เอาหลักการของศาสตร์ฮวงจุ้ยเพื่อนำมาใช้กับ เครื่องปรับอากาศในปัจจุบัน โดยจากหลักการพื้นฐานของฮวงจุ้ยคือการบริหารให้บ้านหรือที่พักอาศัยของเรา ให้ได้รับกระแสอากาศได้ในปริมาณที่พอเพียงและสม่ำเสมอในทิศทางที่ถูกต้อง ประจำยุคนั้นๆ (ปัจจุบันคือยุคที่ 8 ตามหลักวิชา Xuan Kong Flying Star ในระหว่างปี พศ. 2547 – 2567) โดยสิ่งที่ถือว่าเป็นกระแสอากาศในศาสตร์ฮวงจุ้ยนั้นได้แก่ กระแสอากาศจากลมธรรมชาติ กระแสอากาศที่รถหรือคนพามา และ กระแสอากาศเทียมที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อชดเชย หากบ้านหรือที่พักอาศับของเราไม่สามารถรับลมตามธรรมชาติได้เพียงพอ โดย กระแสอากาศเทียมนั้นได้แก่ โอ่งน้ำล้น น้ำพุ น้ำตก ตู้ปลา และ รวมไปถึงเครื่องปรับอากาศด้วย

เครื่อง ปรับอากาศนั้นมีการส่งกระแสอากาศออกมาอยู่ตลอดเวลาในเวลาที่เราเปิดทำงานจึง ถือว่าเป็นอุปกรณ์ในการส่งกระแสเทียมที่มีผลกับเรามากที่สุดในปัจจุบันเพราะ โดยทั่วไปแล้วเรามักจะเปิดเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในเวลาทำงานและเวลานอน ดังนั้นการติดตั้งเครื่องปรับอากาศจึงจำเป็นต้องติดตั้งให้ถูกต้องทั้งตาม หลักการฮวงจุ้ยในเชิงชัยภูมิ (Landform Fengshui Theory) และ ฮวงจุ้ยในเชิงองศาทิศทาง (Compass Fengshui Theory)

โดย การติดตั้งเครื่องปรับอากาศให้ถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ยในเชิงชัยภูมินั้น ได้แก่ ไม่ควรติดตั้งให้เครื่องปรับอากาศอยู่เหนือศรีษะ หรือ อยู่เหนือตัวพอดี ทั้งเวลานั่งและเวลานอน เพราะ การติดตั้งเครื่องปรับอากาศในรูปแบบดังกล่าวจะทำให้มีลักษณะเหมือนการนั่ง หรือนอนใต้คาน ซึ่งจะถือว่าเป็นลักษณะที่ไม่ดีในทางฮวงจุ้ย นอกจากนี้การติดตั้งเครื่องปรับอากาศในรูปแบบดังกล่าวจะทำให้กระแสอากาศที่ ถูปล่อยออกมาปะทะกับเราโดยตรง หากอากาศในเครื่องปรับอากาศมีความชื้นหรือมีสิ่งสกปรกมากไป อาจเป็นที่มาของความไม่สบายและสุขภาพที่ไม่ดีได้

เครื่องปรับอากาศ

ภาพแสดงการติดตั้งเครื่องปรับอากาศบนหัวนอนไม่ถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ย

(ภาพจาก www.fridgetech.com) 

นอกจากนี้เรายังควรจะเปิดประตูหรือหน้าต่างในห้องที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศทุกๆวัน อย่างสม่ำเสมอ ในช่วงเวลาที่ไม่ได้เปิดเครื่องปรับอากาศหรือในระหว่างที่เริ่มเปิดเครื่องปรับอากาศใหม่ๆด้วย เพื่อให้ห้องของเราสามารถรับเอาอากาศใหม่ๆเข้ามาภายในห้องได้ เพราะเครื่องปรับอากาศนั้นเป็นระบบปิดในการดูดเอาอากาศภายในห้องไปผ่านเครื่องทำความเย็นแล้วจึงส่งผ่านกลับเข้ามาในห้องอีกครั้ง และ อากาสเหล่านี้เองก็เป็นอากาศที่เราใช้หายใจในเวลาที่เราอาศัยอยู่ภายในห้องเช่นเดียวกัน หากเราไม่มีการเปิดเอาอากาศใหม่ๆเข้าไปเลย เราก็จะได้รับแต่อากาศเก่าๆที่มีโอกาสที่จะไม่สะอาด และ เป็นที่มาของความไม่สบาย เช่น โรคเกี่ยวกับภูมิแพ้และระบบทางเดินหายในได้ครับ

อย่างไรก็ตามสำหรับการติดตั้งเครื่องปรับอากาศให้ถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ยในระบบดาวเหิน(Xuan Kong Flying Star) นั้น ท่านจำเป็นต้องได้รับคำแนะนำจากซินแสที่มีประสบการณ์เพื่อให้เป็นที่มาของความเจริญรุ่งเรืองทั้งในด้าน โชคลาภ สุขภาพ และ ความสัมพันธ์ ของผู้ที่พักอาศัยในบ้านของท่านในแต่ละห้องได้ครับ เพราะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศให้ถูกตำแหน่งนั้น ซินแสจะให้ความสำคัญไม่ต่างไปจากการหาแนวกระแสลม กระแสน้ำที่ดี ทีเดียวครับ


 

 

 


Copyright©2007 by Master Tawan Lekhapat. All Rights Reserved.mastertawan@hotmail.com