The Integration of Feng Shui with Architectural Design ; Feng Shui Knowledge Center (Thailand)
  ฮวงจุ้ย วิทยาศาสตร์แห่งการบริหารพลังงานตามหลักสถาปัตยกรรมศาสตร์เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของมนุษย์
  อ.ตะวัน เลขพัฒน์ โทร. 080-298-9998
 
 
 

หน้าแรก

ความรู้เรื่องฮวงจุ้ย

ข่าวสารจากทางสถาบัน

กรณีศึกษาจริง

“ฉลูทอง” 2564 จุดเริ่มต้นแห่งยุคทอง

มุ่งหามงคล หลีกเลี่ยงเคราะห์ภัย ปีหนูทอง 63

เสริมดีแก้ชง พิชิตดวงปีกุน 62

เปิดความลับฟ้าดิน ปีจอ 61

เจาะลึก ปีระกาไฟ 60

หาโอกาสผ่าวิกฤติ "ปีวอก" 59

รู้ทันฟ้ารับปี “มะแม” 58

ถอดรหัสฟ้ารับปีม้าไฟ 57

รู้ทันฮวงจุ้ยปีมะเส็ง 56 "ฝนยั่วไฟ"

• ฮวงจุ้ยดีรับปีมังกรคะนองน้ำ 55

• เสริมฮวงจุ้ยรับปี
กระต่ายตื่นทอง 54

ฮวงจุ้ยดีรับปีเสือดุ 53

ประวัติของศาสตร์ฮวงจุ้ย

วิทยาศาสตร์ของศาสตร์ฮวงจุ้ย

ฮวงจุ้ยกับชีวิตมนุษย์

สาส์นจาก อ.ตะวัน

ถอดรหัสทิศดีปี 52

หลักสูตรการอบรม

ขอบเขตการให้คำปรีกษา

ประวัติ อ.ตะวัน เลขะพัฒน์

ติดต่อ อ.ตะวัน เลขะพัฒน์

 
 


อ.ตะวัน ได้ร่วมบรรยายเปิดตัวสี JOTASHIELD EXTREME
 
เมื่อวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2552 อ.ตะวัน ได้รับเชิญให้ร่วมบรรยายในงานเปิดตัวสี JOTASHIELD EXTREME ของ สี JOTUN ที่ โรงแรมเมอร์เคียว จังหวัดภูเก็ต
โดยให้ความรู้ในเรื่อง สีสันว่าเกี่ยวข้องกับฮวงจุ้ยได้อย่างไร และการเลือกสีอย่างไรให้สัมพันธ์กับทิศทางของบ้านพักอาศัยหรือกิจการร้านค้า
รวมไปถึงการให้ความรู้เรื่องฮวงจุ้ยในเชิงชัยภูมิด้วยว่าเพราะอะไรภูเก็ตจึงเป็นจังหวัดที่ได้ชื่อว่าเป็น "ไข่มุกมังกร" ในทางฮวงจุ้ย
โดยมีผู้เข้าร่วมสัมนาทั้งตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้าง ร้านสี ผู้ประกอบการโรงแรม อสังหาริมทรัพย์ วิศวกร และ สถาปนิก ในภูเก็ตมากกว่า 100 ท่าน
 

 

 


Copyright©2007 by Master Tawan Lekhapat. All Rights Reserved.mastertawan@hotmail.com