The Integration of Feng Shui with Architectural Design ; Feng Shui Knowledge Center (Thailand)
  ฮวงจุ้ย วิทยาศาสตร์แห่งการบริหารพลังงานตามหลักสถาปัตยกรรมศาสตร์เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของมนุษย์
  อ.ตะวัน เลขะพัฒน์ โทร. 080-298-9998
 
 
 

หน้าแรก

ความรู้เรื่องฮวงจุ้ย

ข่าวสารจากทางสถาบัน

กรณีศึกษาจริง

“ฉลูทอง” 2564 จุดเริ่มต้นแห่งยุคทอง

มุ่งหามงคล หลีกเลี่ยงเคราะห์ภัย ปีหนูทอง 63

เสริมดีแก้ชง พิชิตดวงปีกุน 62

เปิดความลับฟ้าดิน ปีจอ 61

เจาะลึก ปีระกาไฟ 60

หาโอกาสผ่าวิกฤติ "ปีวอก" 59

รู้ทันฟ้ารับปี “มะแม” 58

ถอดรหัสฟ้ารับปีม้าไฟ 57

รู้ทันฮวงจุ้ยปีมะเส็ง 56 "ฝนยั่วไฟ"

• ฮวงจุ้ยดีรับปีมังกรคะนองน้ำ 55

• เสริมฮวงจุ้ยรับปี
กระต่ายตื่นทอง 54

ฮวงจุ้ยดีรับปีเสือดุ 53

ประวัติของศาสตร์ฮวงจุ้ย

วิทยาศาสตร์ของศาสตร์ฮวงจุ้ย

ฮวงจุ้ยกับชีวิตมนุษย์

สาส์นจาก อ.ตะวัน

ถอดรหัสทิศดีปี 52

หลักสูตรการอบรม

ขอบเขตการให้คำปรีกษา

ประวัติ อ.ตะวัน เลขะพัฒน์

ติดต่อ อ.ตะวัน เลขะพัฒน์

 
 

 

จัดฮวงจุ้ยสนใจแค่ภายในบ้านจริงหรือ?

จากประสบการณ์ที่ผมได้เจอในการให้คำปรึกษาทางด้านฮวงจุ้ย พบว่าสิ่งที่หลายๆท่านนั้นเข้าใจคล้ายๆกัน คือการจัดฮวงจุ้ยนั้นคือการนำสิ่งของต่างๆที่เป็นมงคลไปตั้งวางไว้ในมุมต่างๆของบ้านเราหรือว่าของห้องเรา แต่แท้จริ ง
แล้วผมสามารถบอกได้เลยครับว่า สำหรับการจัดฮวงจุ้ยในเชิงวิชาการ (Authentic Feng Shui) นั้น การจัดฮวงจุ้ยต้อง
เริ่มดูตั้งแต่ "ชัยภูมิภายนอก" (Outside Landform) แล้ว จึงค่อยทำการจัดปรับสมดุลย์ของ "ชัยภูมิภายใน" (Inside
Landform)

เพราะอะไรหรือครับ? นั่นก็เพราะว่าศาสตร์ "ฮวงจุ้ย" ในภาษาแต้จิ๋ว หรือ "เฟิงสุ่ย" (Feng Shui) ในภาษาจีน
กลางนั้น จริงๆแล้วก็มาจากศัพท์ภาษาไทยที่ว่า "ลม" และ "น้ำ" นั่นเอง นั่นก็เพราะเราเชื่อว่าทั้งลมและน้ำนั้นมี "กระแส
พลังงานธรรมชาติ" หรือ ชี่ (Qi) ที่สามารถส่งเข้ามาหล่อเลี้ยงบ้าน อาคาร สำนักงาน โรงงาน หรือสิ่งปลูกสร้างทาง
สถาปัตย์ต่างๆของเราได้ หรือ คิดง่ายๆว่าหากคนเราต้องกินอาหารเพื่อไปหล่อเลี้ยงร่างกาย "ฮวงจุ้ย หรือ ลมน้ำ" ก็เป็น
เหมือนกับ "อาหารของบ้าน" ที่จะเข้าไปช่วยหล่อเลี้ยงให้บ้าน ทำให้สถานที่เหล่านั้นมีพลังนั่นเองครับ
ฮวงจุ้ย” หรือ “ลม น้ำ” ที่เราเชื่อว่าจะสามารถส่ง “กระแสพลัง”
เข้ามาหล่อเลี้ยงบ้าน สำนักงาน โรงงาน ของเราได้

กระแสพลัง” นี้สำคัญอย่างไร ทำไมเราถึงพูดว่าบ้านต้องสามารถหาจุดจ่ายพลังได้ และต้องสะสมพลังได้ หาก
จะอธิบายให้ง่ายที่สุดว่าเมื่อเราอยู่ในสถานที่ที่ โปร่ง โล่ง สบาย อากาศถ่ายเทและมีปริมาณที่พอเพียง ก็ย่อมรู้สึกสบาย
กว่าบ้านที่ มืด ทึบ ตัน อากาศไม่ถ่ายเท แสงไม่เข้า ใช่หรือไม่ครับ จากข้อนี้เราก็จะสามารถบอกได้ว่า “กระแสพลัง
หรือ ชี่” นี้เป็นสิ่งที่สำคัญกับชีวิตของมนุษย์ เพียงแต่ว่าในศาสตร์ฮวงจุ้ยนั้น ซินแสจะสามารถคำนวนได้ว่า “ทิศทางของ
กระแสพลัง” (Direction of Qi) ที่เสริมเฉพาะเจาะจงกับ “บ้าน” และ “บุคคล” ที่อาศัยอยู่นั้นควรจะมาจากที่ไหน

ลองใช้ความรู้สึกดูว่า หากเราอยู่บ้านที่มี “กระแสพลังจากภายนอกเข้ามาถ่ายเทไหลเวียน”
ได้ดี
จะมีคุณภาพชีวิตแตกต่างกับ บ้านที่มืด ทึบ ตัน อากาศไม่ถ่ายเทขนาดไหน


ดังนั้นการจัดปรับฮวงจุ้ยตามระบบวิชาการในขั้นสูงนั้น เราให้ความใส่ใจกับชัยภูมิภายนอกบ้านเป็นอย่างมาก
ครับ ไม่ว่าจะเป็น ทำเลที่ตั้งของสิ่งปลูกสร้าง ถนนที่วิ่งผ่านว่ารูปแบบเป็นอย่างไร ถนนตรงๆธรรมดา ถนนโค้งโอบ โค้ง
เฉือน สามแพร่ง จำนวนของเลนส์รถวิ่ง จำนวนของเลนส์จอด การเดินรถแบบวันเวย์หรือสวนกัน ถนนมีเกาะกลาง
หรือไม่ จุดกลับรถอยู่ที่ไหน สามแยก สี่แยก วงเวียน อยู่ใกล้หรือไกลอย่างไร ทางด่วน รถไฟฟ้ารูปแบบใด สถานีอยู่ที่
ไหน ป้ายรถเมล์ สะพานลอย สะพานข้ามแยก ไปจนกระทั่งอาคารรอบๆด้าน เป็นอาคารรูปแบบ รูปทรง สีสันเป็นอย่างใด สูงต่ำอย่างไร ส่วนใดเด่นจนให้คุณหรือให้โทษกับเราได้ หรือหากมีสิ่งปลูกสร้างที่เฉพาะทาง เช่น โรงพยาบาล วัด
สถานที่ราชการ หรือ บริษัทเอกชนขนาดใหญ่อยู่ในระแวกทำเลเดียวกับเราจะเป็นอย่างไร

 


การจัดฮวงจุ้ยที่ดีคือการที่เราสามารถอ่านได้ว่าชัยภูมิภายนอกใด สามารถส่งกระแสพลังที่ดีเข้ามาหา
สิ่งปลูกสร้างของเราได้ และทำอย่างไรเราจึงสามารถดึงพลังนั้นเข้ามาใช้ได้

เราต้องประเมินสิ่งเหล่านี้เพื่อจะได้บอกว่า “คุณภาพของกระแสพลัง” (Quality of Qi) นั้นเป็นอย่างไร เป็น
เกรดเอ “สุดยอดกระแสมังกร” หรือเป็นแค่เพียงเกรดดี ที่พอจะนำมาใช้งานได้เท่านั้น ดังนั้นผมจึงพอจะบอกได้ว่าใน
การดูฮวงจุ้ยในระบบวิชาการนั้น ซินแสจำเป็นต้องประเมินชัยภูมิภายนอกอย่างละเอียด เป้าหมายก็คือเพื่อนำเอา
กระแสพลังที่ดีที่สุดเท่าที่จะหามาจากภายนอกเพื่อเข้ามาหล่อเลี้ยงภายในอาคาร สิ่งปลูกสร้างให้ได้นั่นเองครับ และ
หลังจากที่เราสามารถดึงเอากระแสพลังจากภายนอกมาใช้งานได้แล้ว เราจึงจะค่อยเริ่มมาคำนวนพลังที่สะสมตัวในมุม
ต่างๆของบ้านหรือสำนักงาน ว่าจะต้องปรับสมดุลย์อย่างไร ถึงจะเข้ากับ “รูปดวง” ของผู้อยู่อาศัย หรือไม่ก็ให้เข้ากับ
“เป้าหมายหรือประโยชน์ใช้สอย” ของการใช้งานในสถานที่นั้นๆครับ เปรียบเช่นกับหลายๆครั้งที่เราได้ยินวลีว่า “หาก
ไม่จัดปรับชัยภูมิภายนอก ก็ไม่จำเป็นต้องจัดชัยภูมิภายใน”
นั่นเองครับ ซึ่งก็คงจะสอดคล้องกับเวลาที่หลายๆท่าน
เลือกทำเลบ้าน สำนักงาน โรงงาน ใช่หรือไม่ครับ ที่ไม่ว่าตัวสิ่งปลูกสร้างในโครงการนั้นๆ จะดี สวยงาม ถูกใจ อย่างไร แต่หากว่าทำเลที่ตั้งนั้นๆยังเดินทางลำบากหรือมีการคมนาคมที่ไม่สะดวก สาธารณูปโภคต่างๆไม่ครับครัน ไกลจาก
ความเจริญหรือชุมชนมากเกินไป ก็ทำให้เป็นจุดตัดสินใจที่จะไม่เลือกสิ่งปลูกสร้างนั้นๆได้เช่นเดียวกันครับ

ดังนั้นตอนนี้เราก็สามารถสรุปได้แล้วนะครับว่า การจัดปรับฮวงจุ้ยที่ดีนั้นไม่ได้สนใจแค่การจัด
ภายในบ้านแค่อย่างเดียวครับ เราจะต้องให้ความใส่ใจกับชัยภูมิภายนอกไม่แพ้กันครับ ซึ่งเชื่อได้ว่าหากท่าน
สามารถจะจัดให้ฮวงจุ้ยของบ้าน สำนักงาน โรงงาน ของท่านได้ดีทั้งภายนอกและภายในรวมไปถึงเสริมกับ
ดวงของสมาชิกภายในครอบครัวของท่านได้ด้วย ก็จะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่เป็นที่มาของความเจริญรุ่งเรืองได้
ครับ

 

 

 

หน้าแรกฮวงจุ้ย

 

 

 

 

 

 

 


Copyright©2007 by Master Tawan Lekhapat. All Rights Reserved.mastertawan@hotmail.com