The Integration of Feng Shui with Architectural Design ; Feng Shui Knowledge Center (Thailand)
  ฮวงจุ้ย วิทยาศาสตร์แห่งการบริหารพลังงานตามหลักสถาปัตยกรรมศาสตร์เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของมนุษย์
  อ.ตะวัน เลขะพัฒน์ โทร. 080-298-9998
 
 
 

หน้าแรก

ความรู้เรื่องฮวงจุ้ย

ข่าวสารจากทางสถาบัน

กรณีศึกษาจริง

“ฉลูทอง” 2564 จุดเริ่มต้นแห่งยุคทอง

มุ่งหามงคล หลีกเลี่ยงเค

มุ่งหามงคล หลีกเลี่ยงเคราะห์ภัย ปีหนูทอง 63

ราะห์ภัย ปีหนูทอง 63

เสริมดีแก้ชง พิชิตดวงปีกุน 62

เปิดความลับฟ้าดิน ปีจอ 61

เจาะลึก ปีระกาไฟ 60

หาโอกาสผ่าวิกฤติ "ปีวอก" 59

รู้ทันฟ้ารับปี “มะแม” 58

ถอดรหัสฟ้ารับปีม้าไฟ 57

รู้ทันฮวงจุ้ยปีมะเส็ง 56 "ฝนยั่วไฟ"

• ฮวงจุ้ยดีรับปีมังกรคะนองน้ำ 55

• เสริมฮวงจุ้ยรับปี
กระต่ายตื่นทอง 54

ฮวงจุ้ยดีรับปีเสือดุ 53

ประวัติของศาสตร์ฮวงจุ้ย

วิทยาศาสตร์ของศาสตร์ฮวงจุ้ย

ฮวงจุ้ยกับชีวิตมนุษย์

สาส์นจาก อ.ตะวัน

ถอดรหัสทิศดีปี 52

หลักสูตรการอบรม

ขอบเขตการให้คำปรีกษา

ประวัติ อ.ตะวัน เลขะพัฒน์

ติดต่อ อ.ตะวัน เลขะพัฒน์

 
 

 

ธนาคารกสิกรไทย ให้เกียรติเชิญ อ.ตะวัน เลขะพัฒน์ ให้ความรู้กับลูกค้า Wisdom ที่หาดใหญ่

เมื่อวันที่ 30 กันยายน ที่ผ่านมา อ.ตะวัน ได้เดินทางไปร่วมในการสัมนาของธนาคารกสิกรไทย
ที่ได้จัดเพื่อเป็นการสมนาคุณให้กับลูกค้าผู้ถือบัตร Wisdom ลูกค้าคนสำคัญของธนาคารที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

โดย อ.ตะวัน ได้บรรยายในหัวข้อ "ฮวงจุ้ยดี เสริมพลังการลงทุนและธุรกิจ" เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
ศาสตร์ฮวงจุ้ยในระบบวิชาการ และยังแนะนำแนวทางการใช้ศาสตร์ฮวงจุ้ยเข้าประยุกต์กับการลงทุน
ในหุ้นและทองคำด้วย ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานและเป็นกันเอง ผู้เข้าร่วมสัมนาได้รับความรู้
กันอย่างมากมาย

 


หน้าแรกฮวงจุ้ย

 

 

 

 


Copyright©2007 by Master Tawan Lekhapat. All Rights Reserved.mastertawan@hotmail.com