The Integration of Feng Shui with Architectural Design ; Feng Shui Knowledge Center (Thailand)
  ฮวงจุ้ย วิทยาศาสตร์แห่งการบริหารพลังงานตามหลักสถาปัตยกรรมศาสตร์เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของมนุษย์
  อ.ตะวัน เลขะพัฒน์ โทร. 080-298-9998
 
 
 

หน้าแรก

ความรู้เรื่องฮวงจุ้ย

ข่าวสารจากทางสถาบัน

กรณีศึกษาจริง

เสริมดีแก้ชง พิชิตดวงปีกุน 62

เปิดความลับฟ้าดิน ปีจอ 61

เจาะลึก ปีระกาไฟ 60

หาโอกาสผ่าวิกฤติ "ปีวอก" 59

รู้ทันฟ้ารับปี “มะแม” 58

ถอดรหัสฟ้ารับปีม้าไฟ 57

รู้ทันฮวงจุ้ยปีมะเส็ง 56 "ฝนยั่วไฟ"

• ฮวงจุ้ยดีรับปีมังกรคะนองน้ำ 55

• เสริมฮวงจุ้ยรับปี
กระต่ายตื่นทอง 54

ฮวงจุ้ยดีรับปีเสือดุ 53

ประวัติของศาสตร์ฮวงจุ้ย

วิทยาศาสตร์ของศาสตร์ฮวงจุ้ย

ฮวงจุ้ยกับชีวิตมนุษย์

สาส์นจาก อ.ตะวัน

ถอดรหัสทิศดีปี 52

หลักสูตรการอบรม

ขอบเขตการให้คำปรีกษา

ประวัติ อ.ตะวัน เลขะพัฒน์

ติดต่อ อ.ตะวัน เลขะพัฒน์

 
 

 

ฮวงจุ้ยดี บ้านนี้อบอุ่นกลมเกลียว

หลายๆครั้งเวลาที่เราได้ยินคนพูดถึงเรื่องราวของการจัดฮวงจุ้ย ผมเชื่อว่าหลายๆคนคงคิดไปถึงบริษัทห้างร้านกิจการขนาดใหญ่ หรือเจ้าสัว นักธุรกิจ ผู้ร่ำรวยหลายๆท่าน จนฟังดูเหมือนกับฮวงจุ้ยเป็นเรื่องที่ไกลตัวของเรา แต่แท้จริงแล้วการจัดฮวงจุ้ยนั้นเป็นการจัดสภาพแวดล้อมรอบๆกายเรา เพื่อดึงเอากระแสพลังธรรมชาติภายในสถานที่นั้นๆมาเติมในตัวของเราให้ได้มากที่สุด โดยนักดูฮวงจุ้ยที่เก่งนั้นก็จะสามารถคำนวณรูปดวงของเราว่าขาดทิศทางใด ธาตุอะไร บรรยากาศแบบไหน แล้วก็แนะนำการปรับฮวงจุ้ยในสถานที่นั้นๆให้เรา รวมไปถึงสามารถบอกไปได้เลยว่าสถานที่นั้นๆเสริมมงคลความเจริญรุ่งเรืองให้กับเราได้ในระดับไหนในอนาคต ดังนั้นมีปัจจัย “ผู้อยู่อาศัย” และ “สถานที่” เพียงแค่สองสิ่งก็ถือว่าเราสามารถนำเอาหลักฮวงจุ้ยเข้ามาใช้งานได้แล้ว ฮวงจุ้ยจึงถือเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆไม่ใช่เรื่องของคนที่ร่ำรวยเพียงอย่างเดียว แต่ฮวงจุ้ยนั้นถือเป็นตัวคูณที่ดีมากในการเสริมและดึงเอาศักยภาพของเราออกมาใช้ จนเปลี่ยนชีวิตของคนหลายคนให้ประสบความสำเร็จร่ำรวยกันมานานจนเป็นเรื่องเล่าขานกันมาเป็นพันๆปี

ในวิชาฮวงจุ้ยนั้นเรามองความสัมพันธ์ของ 3 ปัจจัย คือ ฟ้า คน ดิน ต้องส่งเสริมกัน “คน” นั้นก็หมายถึงมนุษย์หรือผู้อยู่อาศัยภายในบ้านนั่นเอง ส่วน “ดิน” นั้นก็หมายถึงบ้านพักอาศัยหรือบริษัทห้างร้านของเรา คนถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของบ้าน โดยสามารถคำนวณได้ด้วยว่าทิศทางของบ้านในทิศใดเกี่ยวข้องกับสมาชิกคนไหนภายในบ้าน ในขณะเดียวกัน “ฟ้า” นั้นก็หมายถึงกาลเวลาที่เกิดจากการโคจรของดวงดาวในจักรวาลว่าจะส่งผลดีหรือเสียกับบ้านหลังนั้นๆ หรือสมาชิกภายในบ้านนั้นๆเมื่อไร

โดยในเบื้องต้นนั้นหากเราทำการแบ่งทิศทางของบ้านเป็น 8 ทิศเท่าๆกันเราจะไม่ชอบบ้านที่เว้าแหว่งหรือยื่นโผล่จนเกินไป เพราะการเว้าแหว่งเกินไปก็จะทำให้บ้านหรืออาคารนั้นไม่สามารถสะสมกระแสพลังในทิศทางหรือมุมนั้นได้ ก็จะทำให้สมาชิกภายในบ้านที่เกี่ยวข้องกับมุมนั้นไม่มีสื่อสัมพันธ์กับบ้านหรือพลังของฮวงจุ้ยบ้านนั้นไม่สามารถเสริมเขาได้ ก็จะทำให้สมาชิกคนนั้นอยู่แล้วไม่มีความสุข ไม่มีความสบายใจ ไม่มีความรักความสัมพันธ์กับบ้าน จนทำให้ไม่อยากอยู่หรือเกิดเหตุให้ต้องจากบ้านหลังนี้ไป โดยที่บ้านที่ถือว่ามีผลเสียตามศาสตร์ฮวงจุ้ยในเรื่องของความสัมพันธ์มากที่สุดนั่นก็คือบ้านที่เว้าแหว่งที่กึ่งกลางบ้าน เพราะกลางบ้านนั้นก็เหมือนกับใจของคน หากกลางบ้านเว้าแหว่งก็เปรียบเสมือนกับบ้านที่ไม่มีใจสมาชิกภายในจะไม่รักใคร่สมัครสมานสามัคคี


AccessoriesFengShuiBunnyyears1

ลักษณะบ้านที่ออกแบบเป็นตัวยู (U Shaped House) ถือเป็นบ้านที่มีโอกาสมีฮวงจุ้ยที่ไม่ดีเรื่องความสัมพันธ์ได้

 

AccessoriesFengShuiBunnyyears1

ลักษณะบ้านที่เว้าแหว่งในทิศตะวันออก ทำให้ไม่ส่งเสริมลูกชายคนโตของครอบครัว

 

ในทางกลับกันนั้นหากบ้านหรืออาคารของเรานั้นยื่นโผล่ในทิศทางใดมากเกินไปก็ถือว่ามุมนั้นของบ้านมีการสะสมกระแสพลังมากเกินไป ก็จะทำให้เสริมพลังของสมาชิกในบ้านที่เกี่ยวข้องกับทิศนั้นของบ้านเป็นพิเศษ จะทำให้เป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเอง ดื้อรั้น แข็งกร้าวมากเกินไป จะเป็นที่มาของการทะเลาะเบาะแว้ง ทำให้ไม่สมัครสมานสามัคคีกลมเกลียวกัน อย่างไรก็ตามหากบ้านนั้นยื่นโผล่เพียงเล็กน้อยก็กลับมองเป็นข้อดี เพราะกลับจะช่วยเสริมให้สมาชิกที่เกี่ยวข้องกับทิศทางนั้นๆได้รับกระแสพลังที่เพิ่มเติมเข้ามาแบบพอเหมะพอสม

โดยทิศทางที่สัมพันธ์กับบุคคลต่างๆในครอบครัวสามารถสรุปได้ดังนี้ครับ ทิศเหนือสัมพันธ์กับลูกชายคนรอง ทิศตะวันออกเฉียงเหนือสัมพันธ์กับลูกชายคนเล็ก ทิศตะวันออกสัมพันธ์กับลูกชายคนโต ทิศตะวันออกเฉียงใต้สัมพันธ์กับลูกสาวคนโต ทิศใต้สัมพันธ์กับลูกสาวคนกลาง ทิศตะวันตกเฉียงใต้สัมพันธ์กับแม่ ทิศตะวันตกสัมพันธ์กับลูกสาวคนเล็ก และทิศตะวันตกเฉียงเหนือสัมพันธ์กับพ่อหรือหัวหน้าครอบครัว ดังนั้นถ้าเราสรุปง่ายๆก็คือบ้านที่ดีก็ความจะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้านั่นเอง เพราะจะทำให้ไม่มีมุมบ้านที่เว้าแหว่งหรือยื่นโผล่เกินไป ถือว่าเป็นลักษณะของฮวงจุ้ยที่ดีนั่นเอง

 

AccessoriesFengShuiBunnyyears1

บ้านสี่เหลี่ยมก็สามารถออกแบบให้สวยและทันสมัยได้ แล้วยังมีฮวงจุ้ยที่ดีด้วย


สำหรับเรื่องการตกแต่งบ้านเองก็มีผลกับเรื่องความสัมพันธ์สมัครสมานสามัคคีของคนในบ้านเช่นเดียวกัน เราจะไม่เลือกการใช้สีสันที่ขัดแย้งกัน เช่นหากสีบ้านหลักเป็นสีฟ้า น้ำเงิน เทา ดำ หรือสีธาตุน้ำ เราก็จะไม่เลือกใช้สีแดง ชมพู ม่วงของธาตุไฟมาเสริมเยอะเกินไป เพราะตามธรรมชาตินั้นน้ำจะดับไฟ ก็จะทำให้สภาพของชัยภูมิฮวงจุ้ยบ้านนั้นขัดแย้งกันเอง จนส่งผลเสียมาถึงสมาชิกภายในบ้านได้ หรือถ้าเป็นไปได้เราก็จะเลือกสีที่เสริมกันไปเลยเช่นใช้สีเหลือง ส้ม น้ำตาลครีม ของธาตุดิน คู่กับสีขาว เงิน ทอง ของธาตุทอง หรือใช้สีฟ้า น้ำเงิน เทา ดำ ของธาตุน้ำคู่กับสีเขียวอ่อน เขียวแก่ น้ำตาลอ่อนของธาตุไม้เป็นต้น จะทำให้สภาพชัยภูมิในบ้านนั้นสอดคล้อง ส่งเสริมกัน ส่งผลให้สมาชิกภายในบ้านนั้นรักใคร สมัครสมานกันดี

 

AccessoriesFengShuiBunnyyears1

การเลือกสีหรือตกแต่งโดยพลังธาตุที่ตรงข้ามกันก็ถือว่าเป็นลักษณะของฮวงจุ้ยที่บั่นทอนความสัมพันธ์

 

ที่ผมได้กล่าวมาถือเป็นหลักการมาตรฐานในเบื้องต้นในการพิจารณาลักษณะบ้านที่ดีที่จะเสริมเรื่องความรักความสัมพันธ์ภายในบ้านหรือบริษัทร้านค้าของท่าน อย่างไรก็ตามเพื่อให้ได้ผลของการจัดฮวงจุ้ยดีที่สุด ท่านควรได้รับคำปรึกษาจากซินแสที่มีประสบการณ์ที่จะจัดฮวงจุ้ยแบบละเอียดสอดคล้องตามดวงชะตาของท่านและสมาชิกภายในบ้าน เพื่อให้ได้เป็นบ้านที่มีความอบอุ่นกลมเกลียวเป็นที่มาของความสุขภายในบ้านครับ

 

 

หน้าแรกฮวงจุ้ย

 

 

 

 

 

 

 


Copyright©2007 by Master Tawan Lekhapat. All Rights Reserved.mastertawan@hotmail.com