The Integration of Feng Shui with Architectural Design ; Feng Shui Knowledge Center (Thailand)
  ฮวงจุ้ย วิทยาศาสตร์แห่งการบริหารพลังงานตามหลักสถาปัตยกรรมศาสตร์เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของมนุษย์
  อ.ตะวัน เลขะพัฒน์ โทร. 080-298-9998
 
 
 

หน้าแรก

ความรู้เรื่องฮวงจุ้ย

ข่าวสารจากทางสถาบัน

กรณีศึกษาจริง

เสริมดีแก้ชง พิชิตดวงปีกุน 62

เปิดความลับฟ้าดิน ปีจอ 61

เจาะลึก ปีระกาไฟ 60

หาโอกาสผ่าวิกฤติ "ปีวอก" 59

รู้ทันฟ้ารับปี “มะแม” 58

ถอดรหัสฟ้ารับปีม้าไฟ 57

รู้ทันฮวงจุ้ยปีมะเส็ง 56 "ฝนยั่วไฟ"

• ฮวงจุ้ยดีรับปีมังกรคะนองน้ำ 55

• เสริมฮวงจุ้ยรับปี
กระต่ายตื่นทอง 54

ฮวงจุ้ยดีรับปีเสือดุ 53

ประวัติของศาสตร์ฮวงจุ้ย

วิทยาศาสตร์ของศาสตร์ฮวงจุ้ย

ฮวงจุ้ยกับชีวิตมนุษย์

สาส์นจาก อ.ตะวัน

ถอดรหัสทิศดีปี 52

หลักสูตรการอบรม

ขอบเขตการให้คำปรีกษา

ประวัติ อ.ตะวัน เลขะพัฒน์

ติดต่อ อ.ตะวัน เลขะพัฒน์

 
 

 

เสริมฮวงจุ้ยรับปี “กระต่ายทอง”

สำหรับในปี พศ.2554 นี้ ในระบบการดูฮวงจุ้ยตามระบบวิชาการที่ใช้การคำนวนตามการเปลี่ยนปี
ตามวงโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ จะเริ่มต้น “ปีเถาะ” ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ เวลา 12:28 นาฬิกา ซึ่งจะต่าง
จากตรุษจีนตามธรรมเนียมโบราณที่ใช้การคำนวนจากวงโคจรของดวงจันทร์รอบโลกเพียงแค่วันเดียว
คือวันที่ 3 กุมภาพันธ์ จึงทำให้ปีนี้เป็นปีที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจสำหรับการเริ่มต้นปีตามหลักฮวงจุ้ยในระบบ
วิชาการ โดยในปีนี้เราเรียกกันว่าปี “กระต่ายทอง” ซึ่งมีพลังงานผสมกันระหว่าง “ธาตุทอง” และ “ธาตุไม้” ที่
ข่มพิฆาตกันอยู่ ดังนั้นในภาพรวมปีนี้ความแตกต่างทางความคิดหลายๆอย่างก็ยังคงดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง
แต่เนื่องจาก “กระต่าย” นั้นมีลักษณะพลังงานที่เป็น “หยิน” หรือเทียบแล้วแข็งแกร่งน้อยกว่าปีเสือที่ผ่านมา
จึงทำให้สภาพความขัดแย้งนั้นไม่ได้มองเห็นเป็นภาพที่ชัดเจนอย่างปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามสภาพเศรษฐกิจ
โดยรวมนั้นก็ยังมั่นคง สามารถเดินก้าวหน้าได้ในหลายๆภาคส่วนของอุตสาหกรรม ซึ่งตามศาสตร์ฮวงจุ้ยนั้น
เราสามารถจะกระตุ้นพลังดีประจำปีได้เพื่อให้เรามีความเข้มแข็งเพิ่มขึ้นได้เช่นเดียวกัน โดยทิศดีต่างๆ
ประจำปี “กระต่ายทอง” พศ.2554 มีดังนี้


ในปี “กระต่ายทอง” นี้ก็ขอให้ท่านคิดภาพของไม้ใบที่ในฤดูใบไม่ร่วง
ของเวลาเย็นๆ
ที่เหมือนกับต้นไม้ที่กำลังโดนกรรไกรมาริดดอกริดใบ
ท่านก็จะพอเข้าใจสภาพโดยรวมของพลังประจำปีนี้ครับ


1. ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ทิศดีเรื่องโชคลาภและโอกาสทางธุรกิจ พลังดาว 8 ประจำปีเข้า
มาสถิตย์ที่ทิศนี้ สำหรับการดูฮวงจุ้ยในระบบดาวเหินของยุคที่ 8 (พศ.2547-2567) จึงถือว่าทิศทางดังกล่าวเป็น
ทิศที่มงคลที่สุด โดยทิศทางดังกล่าวมีพลังเป็น “ธาตุดิน” แสดงถึงการสะสมเพิ่มพูนขึ้นมาของโอกาสและ
ทรัพย์สิน การกระตุ้นพลังในทิศทางดังกล่าว สามารถทำได้โดยใช้ น้ำพุ น้ำล้น หินกลิ้ง ตั้งเพื่อกระจายพลังดี
ให้อบอวลออกมา โดยจะยิ่งเป็นมงคลหากอุปกรณ์กระตุ้นพลังงานดังกล่าวมีสีออก แดง ชมพู ม่วง หรือหาก
ท่านไม่สะดวกในการใช้ น้ำพุ น้ำล้น หินกลิ้ง ท่านยังสามารถใช้โคมไฟ อโรมาเทอราปี จุดเทียน ตะเกียง
กระตุ้นพลังในทิศดังกล่าวได้เช่นเดียวกันครับ

สำหรับท่านที่มาการชง ได้แก่ผู้ที่เกิดปีระกา เดือนระกา วันระกา หรือ ยาม ท่านยังสามารถใช้ทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือใน “ช่องย่อยนักษัตรจอ” ในการวางของกระตุ้นพลังเพื่อลดผลของการชงจากพลัง “เถาะ
ประจำปี” ได้ด้วยครับ อย่างไรก็ตามการถอดดวงหมดทั้ง 4 หลัก ปี เดือน วัน ยาม รวมไปถึงการจัดฮวงจุ้ยใน
ระดับช่องย่อยเพื่อลดผลของการชงนั้น ท่านควรได้รับการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดฮวงจุ้ย เพื่อหา
“ฤกษ์ยาม” ที่เป็นมงคลที่สุดกับท่าน เพื่อให้ได้เห็นผลที่ดีได้รวดเร็วครับ

โดยในทิศดีดังกล่าวยังมีทิศย่อยที่ต้องระวังในพื้นที่ของทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เพราะส่วนครึ่งด้าน
ตะวันตกนั้นตรงกับทิศที่มีพลังร้ายประจำปี “ทิศอสูร” มาสะสมตัวอยู่ หากเป็นไปได้ก็ไม่ควรตกแต่ง ต่อเติม
ซ่อมแซมในทิศดังกล่าวโดยไม่ได้ดูฤกษ์ยามครับ

2. ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศดีเรื่องโชคเสริม การค้าระหว่างประเทศ ความเจริญก้าวหน้า การ
เดินทาง “พลังดาว 1 ธาตุน้ำ” ได้เข้ามาสะสมตัวที่ทิศทางดังกล่าว ท่านสามารถเสริมพลังของทิศดังกล่าวได้
โดยการตั้ง น้ำพุ น้ำล้น หินกลิ้ง ตู้ปลา โดยหากอุปกรณ์ดังกล่าวทำมาจากโลหะแสตนเลส ทรงกลม มันวาว
ยิ่งทำให้เป็นมงคล หรือ หากท่านจะกระตุ้นพลังโดยใช้อุปกรณ์โลหะเคลื่อนไหว เช่น พัดลมทองเหลือง หรือ
นาฬิกาลูกตุ้มโลหะ ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน

3. ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ทิศดีเรื่องอำนาจ ยศศักดิ์ ผู้ใหญ่ช่วยเหลือสนับสนุน ธุรกิจเกี่ยวกับ
ราชการ สัมปทาน หรือ บริษัทใหญ่ ทิศนี้มีพลัง “ดาว 6 ธาตุทอง” มาสะสมตัวอยู่ หากท่านเน้นเรื่องการเพิ่ม
เรื่องอำนาจ บารมีของตัวท่านเองนั้น ท่านสามารถตั้งอุปกรณ์โลหะ หนัก กลม มันวาว ที่มีสภาพนิ่งไม่
เคลื่อนไหว ให้ดูโดดเด่นเพื่อเสริมพลังธาตุทองในทิศดังกล่าวได้ หรือหากท่านต้องการเสริมเรื่องของธุรกิจ
การค้า ท่านสามารถเสริมได้โดยการตั้งอุปกรณ์โลหะเคลื่อนไหว เช่น พัดลมทองเหลือง หรือ นาฬิกาลูกตุ้ม
โลหะ เพื่อกระจายพลังจากทิศดังกล่าวได้เช่นเดียวกัน


 

 

4. ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ทิศดีเรื่องการศึกษา วิชาการ ความรัก ความสัมพันธ์ โฆษณา
ประชาสัมพันธ์ ทิศนี้มีพลัง “ดาว 4 ธาตุไม้” มาสะสมตัวอยู่ หากท่านเน้นเรื่องของการศึกษา วิชาการ ให้ท่าน
ใช้ต้นไม้ทรงสูง เช่น ไผ่เลี้ยง ไผ่กวนอิม วางเพื่อกระตุ้นพลัง แต่หากท่านเน้นเรื่องของความรัก ความสัมพันธ์
ให้ท่านเสริมโดยการใช้ ไม้ดอกสวยงามสำหรับความรักในเชิงหนุ่มสาว หรือ ไม้ใบเขียวชะอุ่มสำหรับ
ความสัมพันธ์ทั่วๆไป แต่หากท่านเน้นเรื่องการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การตั้งน้ำเคลื่อนไหว เช่น น้ำพุ น้ำล้น
โดยใช้อุปกรณ์ที่มีสีเขียวอ่อน เขียวแก่ ก็สามารถส่งเสริมพลังดีนี้ได้

โดยในทิศดีดังกล่าวยังมีทิศย่อยที่ต้องระวังในพื้นที่ของทิศตะวันตกเฉียงใต้ เพราะส่วนครึ่งด้าน
ตะวันตกนั้นตรงกับทิศที่มีพลังร้ายประจำปี “ทิศอสูร” มาสะสมตัวอยู่ หากเป็นไปได้ก็ไม่ควรตกแต่ง ต่อเติม
ซ่อมแซมในทิศดังกล่าวโดยไม่ได้ดูฤกษ์ยามครับ


5. ทิศตะวันตก ทิศดีเรื่องความฉลาดหลักแหลม ความสำเร็จ ความยินดี มีชื่อเสียงโด่งดัง ในทิศนี้มี
พลัง “ดาว 9 ธาตไฟ” มาสะสมตัวอยู่ หากท่านเน้นเรื่องความฉลาดหลักแหลม ขอให้ท่านเสริมโดยใช้ไม้ทรง
สูง เช่นไผ่เลี้ยง ไผ่กวนอิม แต่ขอเป็นชนิดไม่แช่น้ำ หรือ ใช้ไม้แห้งเหลาแหลมทรงสูงก็ได้ แต่หากท่านเน้น
เรื่องความสำเร็จ ความยินดี มีชื่อเสียงโด่งดัง ท่านสามารถเสริมได้โดยการใช้โคมไฟรูปทรงสูง หากเป็นไปได้
ก็ขอให้เป็นสีออกแดง ชมพู ม่วง


โดยท่านต้องระวังไม่ให้มีการตกแต่ง ต่อเติม ซ่อมแซม ในทิศทางดังกล่าวโดยไม่ได้รับการประเมิน
ฤกษ์ยามที่ดีจากซินแสที่มีประสบการณ์เป็นอันขาด เพราะทิศทางดังกล่าวนั้นมีพลังของทิศไม่ดีสะสมตัวอยู่
ได้แก่ “ทิศอสูร” โดยเฉพาะในช่องย่อย “นักษัตรระกา” นั้นถือว่าเป็น “ทิศชง หรือ ทิศแตก ประจำปี” ด้วย หากมีการรบกวนทิศดังกล่าวจะทำให้ท่านพบกับเรื่องราวที่ไม่ดีได้เช่นเดียวกัน

ในบทความนี้เราพูดถึงเรื่องของการ “มุ่งหามงคลประจำปี” กันแล้ว ในบทความหน้าผมจะมาพูดถึงการ “หลีกเลี่ยงเคราะห์ภัยประจำปี” กันบ้างครับ อย่างไรก็ตามเพื่อให้ได้ผลดีตามการจัดฮวงจุ้ยในระบบวิชาการ (Authentic Feng Shui) มากที่สุด ท่านควรได้รับการประเมินรูปดวงโดยละเอียด เพื่อจัดวางฮวงจุ้ยเสริมท่านในระดับบุคคล รวมไปถึงการหาทิศทางที่ดีประจำยุคที่ 8 เพื่อความเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืนครับ


หน้าแรกฮวงจุ้ย

 

 

 

 


Copyright©2007 by Master Tawan Lekhapat. All Rights Reserved.mastertawan@hotmail.com