The Integration of Feng Shui with Architectural Design ; Feng Shui Knowledge Center (Thailand)
  ฮวงจุ้ย วิทยาศาสตร์แห่งการบริหารพลังงานตามหลักสถาปัตยกรรมศาสตร์เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของมนุษย์
  อ.ตะวัน เลขะพัฒน์ โทร. 080-298-9998
 
 
 

หน้าแรก

ความรู้เรื่องฮวงจุ้ย

ข่าวสารจากทางสถาบัน

กรณีศึกษาจริง

เสริมดีแก้ชง พิชิตดวงปีกุน 62

เปิดความลับฟ้าดิน ปีจอ 61

เจาะลึก ปีระกาไฟ 60

หาโอกาสผ่าวิกฤติ "ปีวอก" 59

รู้ทันฟ้ารับปี “มะแม” 58

ถอดรหัสฟ้ารับปีม้าไฟ 57

รู้ทันฮวงจุ้ยปีมะเส็ง 56 "ฝนยั่วไฟ"

• ฮวงจุ้ยดีรับปีมังกรคะนองน้ำ 55

• เสริมฮวงจุ้ยรับปี
กระต่ายตื่นทอง 54

ฮวงจุ้ยดีรับปีเสือดุ 53

ประวัติของศาสตร์ฮวงจุ้ย

วิทยาศาสตร์ของศาสตร์ฮวงจุ้ย

ฮวงจุ้ยกับชีวิตมนุษย์

สาส์นจาก อ.ตะวัน

ถอดรหัสทิศดีปี 52

หลักสูตรการอบรม

ขอบเขตการให้คำปรีกษา

ประวัติ อ.ตะวัน เลขะพัฒน์

ติดต่อ อ.ตะวัน เลขะพัฒน์

 
 


 

หลักสูตร : ฮวงจุ้ย ศาสตร์แห่งการเปลี่ยนแปลงชะตาฟ้า ขั้นที่ 2

หลักสูตร *ฮวงจุ้ย...ศาสตร์เพื่อการเปลี่ยนแปลงชะตาฟ้าภาค 2*

เป็นหลักสูตรจากสถาบันค้นคว้าวิชาการฮวงจุ้ยแห่งประเทศไทยของท่านอาจารย์มาศ เคหาสน์ธรรมและรับประกาศยนียบัตรที่ออกโดยท่านอาจารย์มาศ เคหาสน์ธรรม

ภาคต่อเนื่องของฮวงจุ้ยขั้นที่1 เพื่อให้เราสามารถเข้าใจในศาสตร์ของฮวงจุ้ยได้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งกรณีศึกษาจริงๆจากการใช้งานศาสตร์ฮวงจุ้ยว่าปัจจัยของการประสบความสำเร็จหรือไม่สำเร็จ เกิดขึ้นได้อย่างไร

 • กฏแห่งการเคลื่อนไหวและกฏแห่งธาตุ
 • ประเภทของการภาคี
 • หลักการสำคัญของฮวงจุ้ยระบบดาวเหิน
 • ความเป็น หยิน หยาง ของทิศทั้ง 24 ทิศ
 • การแบ่งยุคและหาผังดาวประจำบ้าน
 • การผสมความหมายของดาวน้ำและดาวภูเขา
 • คู่ดาวพิเศษ
 • พลังงานแต่ละชั้นที่ส่งผลกับชีวิตมนุษย์
 • ผังพลังงานพิเศษในระบบดาวเหิน
 • วิธีสลายเบญจภูติ และเบญจภูตินำโชค
 • การเดินดาวเอียง
 • ฮวงจุ้ยที่อยู่แล้วรวย
 • การหาฤกษ์เบื้องต้น
 • ฮวงจุ้ยหยิน

ระยะเวลา 4 วัน: วันเสาร์ที่ 19, 26 เมษายน และ 10 พฤษภาคม 2551

เวลา 13.0017.00 น.

สถานที่ :101/179 ซอย9 โครงการหมู่บ้านศิลารมณ์ ถ.ลงอ่างศิลา ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

 

อัตราค่าเรียน : 3,500 บาท สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนและโอนเงินล่วงหน้า

(เพื่ออำนวยความสะดวก ในการจัดเตรียมสถานที่ เตรียมเอกสาร และอาหารว่าง)

3,800 บาท สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนในวันเปิดเรียนวันแรก

 

ติดต่อสอบถามและลงทะเบียน : คุณโสภณ จองถวัลย์ MOBILE. 081-6533696 , TEL-FAX. 038-275388

 

การจองสัมมนา

โปรดโอนค่าสัมมนาตามบัญชีที่ระบุ แล้ว Fax ใบ Pay-in พร้อมทั้ง ชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ของท่านมาที่

038-275388 *เพื่อประโยชน์ของท่าน กรุณาพิมพ์หรือเขียนชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของท่าน ด้วยตัวบรรจงอย่างชัดเจน *

 

ชื่อบัญชี นายโสภณ  จองถวัลย์  ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ดังต่อไปนี้

- นายโสภณ  จองถวัลย์  ธ.กสิกรไทย สาขาหนองมน เลขที่บัญชี 275-2-56130-6

 

แผนที่โครงการศิลารมณ์

 

 


 

 


Copyright©2007 by Master Tawan Lekhapat. All Rights Reserved.mastertawan@hotmail.com