The Integration of Feng Shui with Architectural Design ; Feng Shui Knowledge Center (Thailand)
  ฮวงจุ้ย วิทยาศาสตร์แห่งการบริหารพลังงานตามหลักสถาปัตยกรรมศาสตร์เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของมนุษย์
  อ.ตะวัน เลขะพัฒน์ โทร. 080-298-9998
 
 
 

หน้าแรก

ความรู้เรื่องฮวงจุ้ย

ข่าวสารจากทางสถาบัน

กรณีศึกษาจริง

“ฉลูทอง” 2564 จุดเริ่มต้นแห่งยุคทอง

มุ่งหามงคล หลีกเลี่ยงเคราะห์ภัย ปีหนูทอง 63

เสริมดีแก้ชง พิชิตดวงปีกุน 62

เปิดความลับฟ้าดิน ปีจอ 61

เจาะลึก ปีระกาไฟ 60

หาโอกาสผ่าวิกฤติ "ปีวอก" 59

รู้ทันฟ้ารับปี “มะแม” 58

ถอดรหัสฟ้ารับปีม้าไฟ 57

รู้ทันฮวงจุ้ยปีมะเส็ง 56 "ฝนยั่วไฟ"

• ฮวงจุ้ยดีรับปีมังกรคะนองน้ำ 55

• เสริมฮวงจุ้ยรับปี
กระต่ายตื่นทอง 54

ฮวงจุ้ยดีรับปีเสือดุ 53

ประวัติของศาสตร์ฮวงจุ้ย

วิทยาศาสตร์ของศาสตร์ฮวงจุ้ย

ฮวงจุ้ยกับชีวิตมนุษย์

สาส์นจาก อ.ตะวัน

ถอดรหัสทิศดีปี 52

หลักสูตรการอบรม

ขอบเขตการให้คำปรีกษา

ประวัติ อ.ตะวัน เลขะพัฒน์

ติดต่อ อ.ตะวัน เลขะพัฒน์

 
 


 

หลักสูตร : ฮวงจุ้ย ศาสตร์แห่งการเปลี่ยนแปลงชะตาฟ้า ขั้นที่ 2

หลักสูตร *ฮวงจุ้ย...ศาสตร์เพื่อการเปลี่ยนแปลงชะตาฟ้าภาค 2*

เป็นหลักสูตรจากสถาบันค้นคว้าวิชาการฮวงจุ้ยแห่งประเทศไทยของท่านอาจารย์มาศ เคหาสน์ธรรมและรับประกาศยนียบัตรที่ออกโดยท่านอาจารย์มาศ เคหาสน์ธรรม

ภาคต่อเนื่องของฮวงจุ้ยขั้นที่1 เพื่อให้เราสามารถเข้าใจในศาสตร์ของฮวงจุ้ยได้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งกรณีศึกษาจริงๆจากการใช้งานศาสตร์ฮวงจุ้ยว่าปัจจัยของการประสบความสำเร็จหรือไม่สำเร็จ เกิดขึ้นได้อย่างไร

 • กฏแห่งการเคลื่อนไหวและกฏแห่งธาตุ
 • ประเภทของการภาคี
 • หลักการสำคัญของฮวงจุ้ยระบบดาวเหิน
 • ความเป็น หยิน หยาง ของทิศทั้ง 24 ทิศ
 • การแบ่งยุคและหาผังดาวประจำบ้าน
 • การผสมความหมายของดาวน้ำและดาวภูเขา
 • คู่ดาวพิเศษ
 • พลังงานแต่ละชั้นที่ส่งผลกับชีวิตมนุษย์
 • ผังพลังงานพิเศษในระบบดาวเหิน
 • วิธีสลายเบญจภูติ และเบญจภูตินำโชค
 • การเดินดาวเอียง
 • ฮวงจุ้ยที่อยู่แล้วรวย
 • การหาฤกษ์เบื้องต้น
 • ฮวงจุ้ยหยิน

ระยะเวลา 4 วัน: วันเสาร์ที่ 19, 26 เมษายน และ 10 พฤษภาคม 2551

เวลา 13.0017.00 น.

สถานที่ :101/179 ซอย9 โครงการหมู่บ้านศิลารมณ์ ถ.ลงอ่างศิลา ต.อ่างศิลา อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

 

อัตราค่าเรียน : 3,500 บาท สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนและโอนเงินล่วงหน้า

(เพื่ออำนวยความสะดวก ในการจัดเตรียมสถานที่ เตรียมเอกสาร และอาหารว่าง)

3,800 บาท สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนในวันเปิดเรียนวันแรก

 

ติดต่อสอบถามและลงทะเบียน : คุณโสภณ จองถวัลย์ MOBILE. 081-6533696 , TEL-FAX. 038-275388

 

การจองสัมมนา

โปรดโอนค่าสัมมนาตามบัญชีที่ระบุ แล้ว Fax ใบ Pay-in พร้อมทั้ง ชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ของท่านมาที่

038-275388 *เพื่อประโยชน์ของท่าน กรุณาพิมพ์หรือเขียนชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของท่าน ด้วยตัวบรรจงอย่างชัดเจน *

 

ชื่อบัญชี นายโสภณ  จองถวัลย์  ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ดังต่อไปนี้

- นายโสภณ  จองถวัลย์  ธ.กสิกรไทย สาขาหนองมน เลขที่บัญชี 275-2-56130-6

 

แผนที่โครงการศิลารมณ์

 

 


 

 


Copyright©2007 by Master Tawan Lekhapat. All Rights Reserved.mastertawan@hotmail.com