The Integration of Feng Shui with Architectural Design ; Feng Shui Knowledge Center (Thailand)
  ฮวงจุ้ย วิทยาศาสตร์แห่งการบริหารพลังงานตามหลักสถาปัตยกรรมศาสตร์เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของมนุษย์
  อ.ตะวัน เลขะพัฒน์ โทร. 080-298-9998
 
 
 

หน้าแรก

ความรู้เรื่องฮวงจุ้ย

ข่าวสารจากทางสถาบัน

กรณีศึกษาจริง

เสริมดีแก้ชง พิชิตดวงปีกุน 62

เปิดความลับฟ้าดิน ปีจอ 61

เจาะลึก ปีระกาไฟ 60

หาโอกาสผ่าวิกฤติ "ปีวอก" 59

รู้ทันฟ้ารับปี “มะแม” 58

ถอดรหัสฟ้ารับปีม้าไฟ 57

รู้ทันฮวงจุ้ยปีมะเส็ง 56 "ฝนยั่วไฟ"

• ฮวงจุ้ยดีรับปีมังกรคะนองน้ำ 55

• เสริมฮวงจุ้ยรับปี
กระต่ายตื่นทอง 54

ฮวงจุ้ยดีรับปีเสือดุ 53

ประวัติของศาสตร์ฮวงจุ้ย

วิทยาศาสตร์ของศาสตร์ฮวงจุ้ย

ฮวงจุ้ยกับชีวิตมนุษย์

สาส์นจาก อ.ตะวัน

ถอดรหัสทิศดีปี 52

หลักสูตรการอบรม

ขอบเขตการให้คำปรีกษา

ประวัติ อ.ตะวัน เลขะพัฒน์

ติดต่อ อ.ตะวัน เลขะพัฒน์

 
 

 

ฮวงจุ้ยดี เจริญรุ่งเรืองได้อย่างรวดเร็ว

การจัดฮวงจุ้ยที่ดีนั้น เปรียบเสมือนกับเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ช่วยเร่งเวลาให้เราสามารถ
ประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วยิ่งหากเราเป็นคนที่มีความพยายาม ความสามารถ และอยู่ในช่วง
ที่ฟ้าส่งพลังงานที่ดีเข้ามาหาอย่างสม่ำเสมอหรือที่เราเรียกว่า “ดวงดี” ก็ยิ่งทำให้เหมือนกับเรามี
สปริงบอร์ด ในการก้าวกระโดดไปหาความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นไปอีกครับ

ซึ่งผมเองนั้นได้มีโอกาสไปจัดฮวงจุ้ยให้กับ “คุณแหม่มและครอบครัว” ซึ่งเป็นครอบครัว
ที่มีความขยันขันแข็ง มีความอุตสาหะ ทั้งในเรื่องของการใช้ชีวิต ครอบครัวอย่างมีคุณภาพ และ
การทำธุรกิจที่มีคุณภาพของสินค้าและบริการที่ดีเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว อย่างไรก็ตามเพื่อการเติบโต
อย่างยั่งยืนของธุรกิจและครอบครัว การจัดฮวงจุ้ยจึงเป็นปัจจัยสำคัญอีกหนึ่งปัจจัยที่สามารถช่วยให้
สมาชิกในครอบครัวและธุรกิจนั้นเจริญรุ่งเรืองได้

สำหรับกรณีศึกษาที่น่าสนใจนี้ผมขอพาไปที่สำนักงานแถวถนนเจริญราษฏ์ครับ เนื่องจาก
ลักษณะของชัยภูมินั้นมีลักษณะที่พิเศษมากๆ นั่นคือเป็นลักษณะ “มังกรน้ำสองสาย มาบรรจบ”
หรือเป็นลักษณะที่มีจุดจ่ายกระแสจากหลายทิศทางแล้วมารวมตัวกันที่ชัยภูมที่เราพิจาณานั่นเอง
ซึ่งจุดที่น่าสนใจก็คือด้านหน้าของสำนักงานนั้นเมื่อมองไปทางซ้ายมือแล้วจะเจอช่องลมโล่ง
ใหญ่ชัดเจน เช่นเดียวกันกับด้านหลังของอาคารก็จะเจอทางด่วนผ่านด้านหลังพอดิบพอดี
ที่สำคัญคือ อาคารนั้นเจอทิศทางที่ดี “หน้าหันทิศตะวันตก ทิศย่อยทิศโชคยุค 8” ถึงแม้ว่าเป็น
ทิศตะวันตกแต่เจริญรุ่งเรือง ส่วนทิศหลังพิง “ทิศตะวันออก ทิศย่อยก้าวหน้า เจริญรุ่งเรือง แข่งขัน”
เหมาะสำหรับการเริ่มกิจการการค้า ธุรกิจใหม่ๆ


 fengshui-receive-dragon1

ภาพแสดงทิศทางของอาคาร และชัยภูมิ “มังกรน้ำสองสายไหลบรรจบ”

 

 

อย่างไรก็ตามการจัดชัยภูมิในส่วนของสำนักงานนั้นเป็นสิ่งจำเป็นเป็นอย่างยิ่ง ที่ไม่สามารถ
ละเลยได้ ในการจัดฮวงจุ้ย ถึงแม้ว่าลักษณะทางภายนอกจะเป็นมงคล แต่หากการจัดชัยภูมินั้น
ไม่เปิดรับกระแสพลังงานจากภายนอกก็เท่ากับว่า มีจังหวะมีโอกาสผ่านเข้ามาในชีวิตเราแต่เรานั้นเอง
ที่ไม่สามารถคว้าจังหวะโอกาสนั้นได้ทั้งหมด ดังนั้นการจัดฮวงจุ้ยของสถานที่นี้จึงได้เน้นการบังคับ
ให้กระแสมังกร นั้นไหลเข้าอาคารได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังอาคาร

ภาพแสดงชัยภูมิด้านหน้าอาคารที่มีช่องลมจ่ายกระแสพลังจากลมธรรมชาติเข้ามาตลอดเวลา และด้านหน้าของอาคารที่มีการออกแบบด้านหน้าอาคารแบบพิเศษทำให้สามารถดักกระแสพลังได้ดี

 

 

การออกแบบทางเดินนั้นก็ยังใช้หลักการของการดึงเอากระแสพลังงานจากทิศโชคให้ไหล
เข้ามาหล่อเลี้ยงภายในอาคารให้ได้สะดวกที่สุด การจัดลักษณะทางเดินภายในนั้นจึงได้จัดแบบลักษณะพิเศษ
ให้กระแสพลังงานจากด้านหน้าสามารถทะลุผ่านไปยังทุกๆส่วนของอาคารได้ด้วย

 

fengshui-receive-dragon

ภาพแสดงการออกแบบทางเดินภายในให้กระแสพลังงานจากทิศดี
ให้หลากไหลเข้าไปหล่อเลี้ยงทุกส่วนในอาคารให้มากที่สุด

 

ส่วนในชั้นที่สองนั้นที่เป็นส่วนที่ได้รับกระแสพลังจากทางด่วนด้านหลังของอาคาร
ซึ่งแม้ว่าในหลักการของศาสตร์ฮวงจุ้ยทางชัยภูมินั้นอาจมีหลักการว่าทิศทางด้านหลังควร
เป็นมีลักษณะที่ทึบหนักแน่น  อย่างไรก็ตามการจัดฮวงจุ้ยนั้นต้องสัมพันธ์กันทั้งการคำนวน
องศาทิศทางและชัยภูมิ สำหรับอาคารหลังนี้ทิศด้านหลังนั้นดีเรื่องการแข่งขัน ความเจริญ
ก้าวหน้า ธุรกิจใหม่ๆ การเปิดให้ทิศด้านหลังโล่งนั้นยิ่งกลับทำให้เป็นมงคล เรียกว่าหลัง
ยิ่งโล่งกลับยิ่งเจริญรุ่งเรือง ผมจึงได้แนะนำให้กับคุณแหม่มทำการเปิดทิศด้านหลังของ
อาคารให้โปร่งโล่ง เอาแนวประตูกั้นทุกอย่างออก เพื่อให้ “มังกรน้ำอีกสายสามารถไหล
เข้ามาบรรจบ” ในอาคารหลังนี้ได้สะดวกยิ่งขึ้น

 

fengshui-receive-dragon

ภาพก่อนการปรับแก้ ที่ยังมีการจัดวางฮวงจุ้ยไม่ถูกต้อง ไม่สามารถดึง
เอา กระแสพลังงานจากทางด้านหลังอาคารเข้ามาหล่อเลี้ยงภายในอาคารได้

 

 

นอกไปจากนี้การออกแบบทางเดินภายในโครงการก็จำเป็นต้องสามารถลากกระแสพลังงานให้ไหลเวียนส่งเข้ามายัง
สำนักงานขายให้ได้สะดวกมาที่สุด ซึ่งก็จำเป็นต้องได้รับการประเมินตามเคล็ดวิชาฮวงจุ้ยแบบพิเศษเช่นเดียวกัน

ภาพหลังการปรับแก้ฮวงจุ้ย เป็นการปรับชัยภูมิแบบพิเศษ เพื่อเหนี่ยวนำเอา
กระแสพลังจากด้านหลังอาคารเข้ามาสร้างความเจริญรุ่งเรืองในอาคาร

 

 

 

 

และเนื่องจากในปี พศ.2553 นี้ ทิศทางที่ดีได้แก่ “ทิศตะวันตก โชคทางไกล ธุรกิจต่างประเทศ” “ทิศตะวันออก
โชคก้อนใหญ่ สัมปทาน” และ “ทิศกึ่งกลาง โชคหลักจากธุรกิจปัจจุบัน” ดังนั้นเมื่อเราสามารถจะดึงให้มังกร
ทั้งสองตัวจาก “ทิศตะวันตก” เข้ามาบรรจบกับมังกรจาก “ทิศตะวันออก” ที่ “กึ่งกลางอาคาร” ได้
จึงเป็นที่มาของความเจริญรุ่งเรืองจนกระทั่งในปีนี้บริษัทของคุณแหม่มนั้นสามารถทำผลประกอบการที่เป็น
สถิติใหม่ของบริษัทได้สำเร็จครับ

 

 

 

หน้าแรกฮวงจุ้ย

 

 

 

 

 

 

 


Copyright©2007 by Master Tawan Lekhapat. All Rights Reserved.mastertawan@hotmail.com